اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

تروریسم جهانی و عربستان سعودی: شبکه ترور بندر: جیمز پتراس – آمادور نویدی

تروریسم جهانی و عربستان سعودی: شبکه ترور بندر

نوشته: جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

عربستان سعودی دارای تمام رذایل است و هیچکدام از فضایل یک دولت غنی مانند ونزوئلا را ندارد. این کشور بوسیله یک خانواده دیکتاتوری که هیچ مخالفی را تحمل نمیکند و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی را بشدت مجازات میکند اداره میشود. صدها میلیارد از درآمد نفت بوسیله استبداد سلطنتی کنترل و در سراسر جهان سرمایه گذاری میشود.

نخبگان حاکم به خرید سلاح های غربی و پایگاههای نظامی آمریکا برای حفاظت متکی اند. ثروت تولیدی ملت برای ریخت و پاش خانواده حاکم سعودی سرازیر میشود. نخبگان حاکم )متعصب ترین٬ عقب افتاده ترین نسخه زن ستیز اسلام «وهابی»٬ فرقه ای از اسلام اهل سنت را) رهبری میکند.

دیکتاتوری سعودی در مواجهه با مخالفان داخلی از اقلیتهای مذهبی تا غیرمدهبی ها٬ از همه طرف تهدید و خطر را درک میکند: در خارج از کشور٬ از کشورهای غیرمدهبی و دولتهای حاکم شیعه؛ در داخل٬ از ملی گرایان سنی اصلاح طلب٬ دمکراتها  زنان و دارو دسته سلطنت طلبان٬ سنت گرایان و مدرن ها هراس دارد.

سعودی در مقابل به تأمین مالی٬ آموزش و تسلیح یک شبکه بین المللی از تروریستهای اسلامی برای حمله و ازبین بردن رژیمهای مخالف رژیم دیکتاتوری- مذهبی سعودی روی آورده است.

بندر بن سلطان مغز متفکر شبکه ترور سعودی است٬ که دارای روابطه دیرینه وعمیق با مقامات بلند پایه سیاسی٬ نظامی و اطلاعاتی آمریکا است. بندر در پایگاه نیروی هوایی ماکسویل(Maxwell Air Force Base) و دانشگاه جونز هاپکینز(Johns Hopkins University) در آمریکا آموزش و تعلیم داده شد و بعنوان سفیر سعودی بمدت دو دهه از سال ۱۹۸۳ تا سال ۲۰۰۵ در همانجا خدمت کرده است.

بندر  بین سالهای ۲۰۰۵-۲۰۱۱ دبیر شورای امنیت ملی و در سال ۲۰۱۲ به عنوان مدیر کل آژانس اطلاعات عربستان منصوب شد. بندر در اوایل عمیقا در عملیات تروریستی مخفیانه در ارتباط با سیا(CIA) قرار داشت.

بندر در میان تعداد زیادی از «عملیات کثیف» اش با سیا در سالهای ۱۹۸۰ ٬ مبلغ ۳۲ میلیون دلار را به کنترا های(ضد انقلاب) نیگاراگوئه در گیر در عملیات تروریستی برای سرنگونی دولت انقلابی ساندینیستی در نیگاراگوئه کمک مالی رساند.

بندر در زمان تصدی اش بعنوان سفیر در حفاظت از خانواده سلطنتی سعودی و در ماجرای بمبگذاری در برجهای دوقلو و پنتاگون سپتامبر ٬۲۰۰۱ فعالانه شرکت داشت. این سوءظن با پرواز ناگهانی خانواده سلطنتی بلافاصله بعد از از بمبگذاری تروریستهای سعودی(۱۱ نفر از۱۹ نفر تروریست شهروند سعودی بودند)٬ تقویت میشود. اسناد و مدارک اطلاعاتی آمریکا در ارتباط به نقش سعودی- بندر تحت بررسی کنگره میباشد.

بندر با مهارتی که از تجربه و آموزش در اجرا کردن عملیات تروریستی مخفی٬ از دو دهه همکاری با آژانس های اطلاعاتی آمریکا بدست آورده بود٬ در موقعیتی برای سازماندهی شبکه تروریستی خود( برای دفاع از عربستان مستبد سلطنتی٬ منزوی و آسیب پذیر) بود.

شبکه تروریستی بندر

بندر بن سلطان عربستان سعودی را از یک رژیم درون گرا٬ قبیله ای که برای زنده ماندن کاملا به قدرت نظامی آمریکا  وابسته است٬ به یک مرکز مهم منطقه ای مجهز به یک شبکه تروریستی گسترده٬ حامی فعال دیکتاتوریهای راستگرای نظامی(مصر) و رژیمهای دست نشانده(یمن) و مداخله گر در منطقه خلیج فارس(بحرین) مبدل کرده است.

بندر در تأمین مالی و ارسال اسلحه جهت بسیاری از عملیات تروریستی مخفیانه٬ استفاده از وابستگان به القاعده٬ فرقه وهابی تحت کنترل سعودی و چند گروه مسلح دیگر دست داشته است. بندر یک کارگردان تروریست «عملگرا» است: در سرکوب مخالفان القاعده در عربستان سعودی وتأمین مالی تروریستهای القاعده در عراق٬ سوریه٬ افغانستان و جاهای دیگر… دست داشته است.

بندر دارای منافع بلند مدت برای سرویسهای اطلاعاتی آمریکا بود٬ ولی اخیرا«دوره مستقلی» را برای منافع منطقه ای حکومت خودکامه سعودی میگذارند که از منافع آمریکا جداست.

بهمین صورت٬ در حالی که عربستان سعودی یک دشمنی دیرینه نسبت به اسرائیل دارد٬ بندر در همکاری با رژیم نتانیاهو٬ در اطراف دشمنی مشترک با ایران و بویژه در مخالفت با توافق موقت بین اوباما و رژیم روحانی یک «درک نهان» توسعه داده است.

بندر بطور مستقیم یا از طریق نیابتی ها(پروکسی ها) در تغییر شکل دادن به صف بندی های سیاسی٬ بی ثبات کردن مخالفان و تقویت و گسترش دسترسی سیاسی دیکتاتوری سعودی از شمال آفریقا تا جنوب آسیا٬ از قفقاز روسیه تا شاخ آفریقا٬ گاهی در کنسرت با امپریالیسم غربی٬ وبعضی اوقات دیگر در جهت آرمان هژمونیک عربستان مداخله کرده است.

شمال آفریقا: تونس٬ مراکش٬ لیبی و مصر

بندر میلیاردها دلار برای تقویت رژیمهای راستگرای طرفدار اسلام در تونس و مراکش ریخته٬ تا مطمئن شود که جنبشهای طرفدار دمکراسی سرکوب٬ به حاشیه رانده و متفرق شوند. افراط گرایان اسلامی مورد حمایت مالی عربستان به ترور رهبران غیرمدهبی٬ دمکرات و رهبران سوسیالیستی اتحادیه های کارگری مخالف تشویق میشوند.

سیاست بندر تا حد زیادی با کسانی چون آمریکا و فرانسه در تونس و مراکش منطبق است٬ اما در مورد لیبی و مصر چنین نیست.

پشتیبانی مالی عربستان برای تروریستهای اسلامی و وابستگان به القاعده برعلیه قدافی رئییس جمهور لیبی در تطابق با جنگ هوایی ناتو بود. بهرحال اختلافات پس از آن رخ داد: رژیم دست نشانده ناتو٬ متشکل از نئولیبرالهای مهاجر با القاعده وباندهای تروریست اسلامی و افراد مسلح قبیله ای همه فن حریف و غارتگران تحت حمایت سعودی مواجه شد.

بندر که بودجه افراط گرایان اسلامی را در لیبی تأمین میکرد از ادامه عملیات نظامی اشان(افراط گرایان) در سوریه٬ جایی که رژیم سعودی یک عملیات نظامی را برای سرنگونی رژیم اسد سازماندهی میکرد حمایت مالی کرد. درگیری های داخلی بین ناتو و گروههای مسلح عربستان در لیبی٬ گسترش یافت و به قتل سفیر آمریکا و عملیات سیا در بنگازی منجر شد.

بندر پس از سرنگون کردن قدافی٬ عملا خود را از حمام خون و هرج مرجی که توسط تروریستهای مسلح اش میشود٬ رها کرده است. تروریستها بنوبه٬ نسبتا «مستقل» از کنترل بندر با سرقت بانکها٬ دله دزدی کردن نفت و خالی کردن خزانه محلی٬ خود را تأمین مالی میکنند.

بندر در مصر٬ در هماهنگی با اسرائیل(ولی بدلایل مختلف)٬ استراتژی تضعیف رژیم نسبتا مستقل اخوان المسلمین  مرسی را گسترش داد.

بندر و دیکتاتوری عربستان از کودتای نظامی و دیکتاتوری ژنرال سیسی حمایت مالی نمود و در استراتژی آمریکا از توافق تقسیم قدرت بین اخوان المسلمین و رژیم نظامی٬ ترکیب مشروعیت انتخابات عمومی٬ طرفدار اسرائیل و طرفدارارتش ناتو خرابکاری کرد.

بندر با یک کمک مالی یک و نیم میلیارد دلاری و وعده های بیشتر در آینده٬ ارتش مصر را با تأسیسات مالی و مصونیت اقتصادی از هر گونه انتقام مالی بین المللی مصون کرد.

برای ارتش مصر که اخوان را خرد کرد٬ رهبرانش را زندانی و تهدید به اعدام نمود٬ هیچ عواقبی دربر نداشت. آن بخش از اپوزیسیون چپ لیبرال را که بعنوان گوشت دم توپ برای بدست گرفتن قدرت استفاده کرده بود٬ نیز غیرقانونی اعلام کرد.

بندر در حمایت از کودتای نظامی مصر٬ رژیم اسلامی را که بصورتی دمکراتیک انتخاب شده بود٬ رقیبی را که در تقابل با استبداد عربستان ایستاده بود٬ حذف کرد. او یک رژیم دیکتاتوری در یک کشور مهم عرب٬ حتی اگر حاکمان نظامی بیشتر غیرمذهبی٬ طرفدار غرب٬ طرفدار اسرائیل و کمتر ضد اسد از رژیم اخوان باشد٬ به تثبیت رساند.

اقدامات بندر در روغنکاری چرخها برای کودتای مصر برایش یک همپیمان سیاسی تأمین کرد٬ اما با یک آینده مبهم روبرو است.

احیای یک جنبش توده ای ضد دیکتاتوری نیز ارتباط با عربستان را هدف قرار میدهد. بعلاوه بندر باعث آبروریزی و تضعیف وحدت دولتهای شیخ نشین خلیج فارس شد: قطر رژیم مرسی را ۵ میلیارد دلار تأمین مالی کرده بود.

شبکه ترور بندر در دراز مدت در مقیاس بزرگ مالی٬ تسلیح٬ آموزش و انتقال ده ها هزار تروریست «داوطلب» از آمریکا٬ اروپا٬ خاورمیانه٬ قفقاز٬ شمال آفریقا و جاهای دیگر بیشتر مشهود است.

تروریستهای القاعده در عربستان سعودی «شهدای اسلام» در سوریه میشوند. چندین دوجین از باندهای مسلح اسلامی در سوریه برای سلاح و بودجه سعودی با هم رقابت میکنند. پایگاههای آموزشی با مربیان آمریکایی و اروپایی و تأمین مالی عربستان در اردن٬ پاکستان و ترکیه تأسیس شد. بندر گروههای تروریستی شورشی اسلامی ٬ دولت اسلامی عراق و شام٬ برای انجام عملیات برون مرزی را تأمین مالی میکند.

با حمایت حزب الله از اسد٬ بندر دستور کمک مالی و نظامی به عبدالله عظام در لبنان برای بمبگذاری جنوب لبنان٬ سفارت ایران و طرابلس داد. بندر دستور پرداخت ۳ میلیارد دلار به ارتش لبنان برای دامن زدن به یک جنگ داخلی جدید بین ارتش و حزب الله را صادر کرد.

بندر در هماهنگی با فرانسه و آمریکا٬ اما با کمک مالی بمراتب بیشتر و گسترده تر برای استخدام تروریست های اسلامی٬ در نقش رهبری و مدیر اصلی سه جبهه حمله نظامی و دیپلوماتیک برعلیه سوریه٬ حزب الله و ایران تبدیل شد.

برای بندر٬ تصاحب اسلامی در سوریه منتهی به اشغال اسلامی سوریه در حمایت القاعده در لبنان برای شکست حزب الله به امید انزوای ایران منجر میشود. تهران سپس هدف حمله سعودی- اسرائیلی میشود. استراتژی بندر بیشتر خیالات است تا واقعیت.

بندر  با واشنگتن اختلاف پیدا میکند(انشعاب از واشنگتن): حملات در عراق و ایران

دولت عربستان سعودی دست نشانده ای بسیار مفید ولی گاهی اوقات خارج از کنترل واشنگتن است. این مورد خصوصا از زمانی است که بندر رئیس اطلاعات شده است. همچنین همکاری بلند مدت با سیا٬ برایش آزادی استخراج «الطاف» برای خدماتش٬ خصوصا زمانی که آن «الطاف» باعث افزایش بالا رفتن در ساختار قدرت سعودی باشد٬ داشته است.

از اینرو٬ برای مثال٬ توانایی بندر برای عضویت در آواکس- AWACs (تشکیلاتی در آمریکا- م) علیرغم مخالفت آیپک-AIPAC (کمیته روابط امور عمومی آمریکا و اسرائیل٬ یا گروه لابی صهیونیستها در آمریکا- م) برایش امتیاز شایسته ای کسب کرد. بندر علیرغم تدابیر امنیتی شدید ملی بعد از بمبگذاری برجهای دوقلو و ….٬ قادر به خارج کردن صدها نفر از«خانواده سلطنتی» گشت که با بمبگذاران ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ رابطه داشتند.

در حالی که سرپیچی های دوره ای در گذشته وجود داشت٬ اما بندر بسوی اختلافات بیشتر از سیاست آمریکا حرکت کرد. او برای ساختن شبکه تروریستی خودش٬ برای به حداکثر رساندن هژمونی سعودی گام برداشت٬ که در تضاد با نیابتی های آمریکا٬ دست نشاندگان و عملیات مخفی بود.

بندر پشتیبان سیاسی٬ نظامی و مالی تروریستهای سنی «دولت اسلامی عراق و شام» است٬ در حالی که آمریکا حامی رژیم دست راستی مالکی در عراق است.

زمانی که آمریکا با ایران  برای«توافق موقت» مذاکره کرد بندر مخالفتش را ابراز کرد و هوادار«خرید». سعودی قرارداد  خرید یک میلیارد دلاری اسلحه از فرانسه در طول سفر اولاند را٬ در ازای تحریمهای بیشتر ایران امضا کرد. بندر همچنین با پشتیبانی از اسرائیل و عواملش در هیئت قدرتمند صهیونیستی(تشکیلات صهیونیستها در آمریکا که شامل ۵۲ سازمان و حزب و… صهیونیستی است) جهت نفوذ در کنگره آمریکا از خرابکاری در مذاکرات آمریکا با ایران حمایت کرد.

بندر از اطاعت کاملش به گردانندگان اطلاعاتی آمریکا فراتر رفت. روابط نزدیکش با رؤسای جمهور گذشته و حال آمریکا و اتحادیه اروپا و نفوذ سیاسی او را تشویق کرد تا در «ماجراهای قدرتهای بزرگ» شرکت کند.

بندر میخواست با سیاست تشویق یا تنبیه(سیاست هویچ و چماق – شیرینی یا شلاق) پوتین را متقاعد کند که از حمایت سوریه٬ دست بردارد: فروش چند میلیارد دلاری اسلحه برای همکاری و تهدید به حمایت از تروریستهای چچننی برای تضعیف بازیهای المپیک سوچی در روسیه. او بسوی اردوغان که از مخالفان مسلح باصطلاح«میانه رو» علیه اسد حمایت میکند رفت تا وی را به قبول « دولت اسلامی عراق و شام»٬ وابسته به سازمان تروریستی القاعده مورد حمایت سعودی٬ تشویق کند.

بندر بخاطر جلب حمایت اردوغان در حمل و نقل آسان تعداد زیادی از تروریستهای آموزش دیده به سوریه و شاید لبنان٬ تلاش «فرصت طلبانه» اردوغان را برای امضای قرارداد نفتی با ایران و عراق٬ ادامه ترتیبات نظامی با ناتو و حمایتهای گذشته اش از رژیم نابود شده مرسی در مصر را «نادیده»٬ گرفته است.

بندر رابطه با طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان٬ تسلیح و تأمین مالی مقاومت مسلحانه آنها برعلیه آمریکا٬ و همچنین ارائه موقعیت برای «مذاکره خروج» را تقویت کرده است.

بندر از تسلیح تروریستهای مسلمان ایلغور در غرب چین٬ و چچن ها و تروریستهای اسلامی قفقاز در روسیه٬ حمایت میکند٬ حتی در حالی که سعودی قراردادهای نفتی اش را با چین گسترش میدهد و با (گاز پروم) روسیه همکاری میکند.

تنها منطقه ای که سعودی دخالت مستقیم نظامی اعمال کرده در دولت کوچک بحرین در خلیج فارس است که سربازان سعودی٬ جنبش طرفدار دمکراسی  مخالف استبداد محلی را سرکوب کردند.

بندر: ترور جهانی بر مبنای مشکوک داخلی

بندر تحول سیاست خارجی عربستان سعودی را بطور فوق العاده ای آغاز کرده و نفوذ جهانی اش را افزایش داده است. مثل اسرائیل٬ وقتی که یک حاکم مرتجع به قدرت میرسد٬ همه چیز را بدتر و نظم دمکراتیک را لغو میکند٬ سپس رژیم سعودی برای تحکیم این رژیم با کیسه های دلار از راه میرسد. هر زمان یک شبکه ترور اسلامی برای واژگون کردن یک رژیم ملی گرا٬ غیرمذهبی یا شیعه پدیدار میشود٬ میتوان روی حمایت مالی و تسلیحاتی سعودی حساب کرد.

چیزی که بعضی از کاتبان غربی به حسن نیت بعنوان «کوشش ظریفانه برای آزاد ساختن و مدرن کردن» رژیم عقب افتاده سعودی تعبیر میکنند٬ واقعا ارتقاء نظامی فعالیت تروریستی خارج از کشورش است. بندر از تکنیک های جدید ترور برای تحمیل مدل ارتجاعی سعودی جهت حکومت بر رژیمهای همسایه(نزدیک) و دور با جمعیت مسلمان استفاده میکند.

مشکل این است که عملیات «ماجراجویانه » خارج از کشور  بندر با مقیاس بزرگ در تضاد با سبک حکومت برخی از حکمرانان «درون» خاندان سلطنتی است. آنها میخواهند کسی کاری بکارشان نداشته باشند تا بتوانند با جمع آوری صدها میلیارد از پول نفت٬ در املاک گرانقیمت در سراسر جهان سرمایه گذاری کرده٬  بی سر وصدا با زیباترین فاحشه ها در واشنگتن٬ لندن و بیروت زندگی کنند٬ در حالی که تظاهر به وارستگی و پشتیبانی از مکانهای مقدس مکه و مدینه می نمایند.

بندر تاکنون برای اینکه با دقت به پادشاه حاکم و اطرافیانش احترام گذاشته است٬ به چالش کشیده نشده است. او نخست وزیران غربی و شرقی و رؤسای جمهور ومقامات قابل احترم از دید ریاض را برای امضای معاملات و دیدار و تعارفات برای دلشاد کردن استبداد حاکم خریده و آورده است.

با این حال رفتار نگران کننده اش با عملیات خارج از کشور القاعده٬ تشویقش به افراط گرایان سعودی برای رفتن به خارج از کشور و شرکت در جنگهای تروریستی٬ باعث مزاحمت محافل و اطرافیان سلطنتی شده است. آنها نگرانند که تروریستهای آموزش دیده٬ مسلح و آگاه- که به «جنگجویان مقدس» تبدیل گشته اند – پس از بازگشت از سوریه٬ روسیه و عراق ممکن است کاخهای سلطنتی را بمبگذاری کنند.

بعلاوه٬ رژیمهای خارجی که توسط شبکه تروریستی بندر مورد هدف قرار گرفته اند ممکن است تلافی نمایند: روسیه یا ایران٬ سوریه ای ها٬ مصری ها٬ پاکستانی ها٬ عراقی ها ممکن است بهمان صورت با حمایت از ابزارهایشان مقابله به مثل کنند.

علیرغم مخارج صدها میلیاردی خرید اسلحه٬ رژیم سعودی از همه نظر آسیب پذیر است. بغیر از سپاه های قبیله ای٬ نخبگان میلیاردر با مشروعیت کم و حتی مشروعیت کمتری از عموم هستند٬ به کارگران مهاجر کشورهای خارجی٬ «کارشناسان» خارجی و نیروی نظامی آمریکا بستگی دارد.

نخبگان سعودی از طرف روحانیون بسیار مذهبی وهابی( برای اجازه دادن به «کفار» در سرزمین های مقدس مورد) نفرت قرار دارند. در حالی که بندر قدرت عربستان را در خارج گسترش میدهد٬ پایه های داخلی حکومت در حال سست شدن است. در حالی که او مخالف سیاستگذاران آمریکایی در سوریه٬ ایران و افغانستان است٬ رژیم  سعودی برای محافظت از صف رژیم های مخالف به نیروی هوایی آمریکا و ناوگان هفتم وابسته است.

بندر٬ با خود پرستی اش٬ احتمالا براین باوراست که او یک «صلاح الدین» است که درحال ساختن یک امپراتوری اسلامی است. اما در واقع٬ تکان یک انگشت پادشاه حامی اش میتواند به اخراج سریعش منجر شود.

تلفات بیش از حد غیرنظامیان توسط مزدوران تروریست اسلامی میتواند به بحرانهای جهانی منجر شود که در نتیجه عربستان سعودی هدف ناسزاگویی واقع شود.

در واقع٬ بندر بن سلطان دست پرورده و جانشین بن لادن است؛ او تروریسم جهانی را عمیقتر و با اسلوب کرده است. شبکه تروریستی بندر خیلی بیشتر از بن لادن مردم بیگناه را کشته است. اینها مسلما قابل انتظار است. هرچه باشد بندر میلیاردها دلار از خزانه عربستان٬ آموزش از طرف «سیا» و حمایت از طرف نتانیاهو را دارد.

 

جیمز پتراس استاد بازنشسته جامعه شناسی ( بازنشستگان ) بارتل در دانشگاه بینگهامتون٬ نیورک و استادیار دانشگاه سنت مری٬ هالیفکس٬ نوا اسکوشیا٬ در کانادا است که مقالات زیادی در مورد مسائل سیاسی خاورمیانه و آمریکای لاتین منتشر کرده است.

 

برگرفته از:

Global Terrorism and Saudi Arabia: Bandar’s Terror Network

Global Terrorism and Saudi Arabia: Bandar’s Terror Network

http://www.4thmedia.org/2014/01/12/global-terrorism-and-saudi-arabia-bandars-terror-network/

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 21 آگوست 2014 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی