اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

کودتای ازیاد رفته- چگونه پدر خوانده از کانبرا تا کیف فرمانروایی میکند: جان پیلجر- آمادور نویدی

 

کودتای ازیاد رفته- چگونه پدر خوانده از کانبرا تا کیف فرمانروایی میکند

نوشته: جان پیلجر

برگردان: آمادور نویدی

نقش واشنگتن در کودتای فاشیستی برعلیه دولت منتخب اکراین تنها اشخاصی را شگفت زده میکند که اخبار تماشا میکنند و به سابقه تاریخی اهمیت نمیدهند. از سال ۱۹۴۵ ٬ ده ها دولت٬ اغلب آنها دمکرات٬ معمولا با خونریزی٬ سرنوشت مشابهی داشته اند.

نیکاراگوئه یکی از آن فقیرترین کشورها با جمعیتی کمتر از ولز(Wales)٬ بر روی زمین است٬ با این حال تحت ساندنیست های اصلاح طلب در سالهای ۱۹۸۰ ٬ در واشنگتن بعنوان یک «تهدید استراتژیک» در نظر گرفته شده بود. منطق ساده بود؛ اگر ضعیف ترین از افسار گریخت٬ الگویی بسازد٬ چه کس دیگری شانس خود را امتحان میکند؟

بازی بزرگ تسلط حتی به وفادارترن «متحد» آمریکا هیچ مصونیتی نمیدهد. این شاید با کودتای کمتر شناخته شده واشنگتن در استرالیا نشان داده شده شود. داستان این کودتای از یاد رفته درسی سودمند برای آن دولتهایی است که باور دارند یک «اکراین» یا یک «شیلی» هرگز نمیتواند برای آنها اتقاق بیفتد.

احترام استرالیا به آمریکا٬ در مقایسه با بریتانیا٬ مثل یک عیسوی مسلمان شده است. در زمان حمله آمریکا به ویتنام – که استرالیا التماس کرد بپیوندد- مقامی در کانبرا شکایتی نادر به واشنگتن ابراز نمود که بریتانیایی ها درباره اهداف آمریکایی ها در آن جنگ بیشتر از رفقای مخالف او  میدانند. پاسخ سریع بود: «ما باید به بریتانیایی ها اطلاع دهیم تا خوشحالشان کنیم. هرچه پیش آید شما با ما هستید ».

این گفته در سال ۱۹۷۲ با انتخاب دولت کارگر اصلاح طلب گاف ویتلام(Gough Whitlam) گستاخانه کنار گذاشته شد. اگرچه ویتلام بعنوان چپ درنظر گرفته نشده بود- او که اکنون ۹۸ سال دارد- یک دارای تخیل فوق العاده سیاسی٬ نزاکت٬ غرور و اصول سوسیال دمکراسی تک روانه ای بود. او معتقد بود که یک قدرت خارجی نباید منابع کشور او را کنترل و سیاستهای خارجی و اقتصادی خود را دیکته کند. او پیشنهاد «خرید مزارع» را داد و بعنوان یک صدای مستقل از لندن و واشنگتن صحبت کرد.

ویتلام در روز بعد از انتخابات٬ به کارکنان خود دستور داد که نباید توسط سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا(ASIO)- که آنموقع٬ مثل حالا٬ مدیون اطلاعات آنگلو- آمریکایی بود٬ بررسی یا مورد اذیت و آزار قرار گیرند. زماینکه وزرای او بطور علنی دولت نیکسون/کسینجر را بعنوان «فاسد و وحشی» محکوم کردند٬ فران اسنیپ(Frank Snepp)٬ افسر اطلاعاتی سیا مستقر در سایگون در آنزمان٬ بعدها گفت:«به ما گفته شده که استرالیایی ها ممکن است بعنوان همکاران ویتنام شمالی درنظر گرفته شوند».

ویتلام میخواست بداند که چرا سیا یک پایگاه جاسوسی در پاین گپ(Pine Gap)٬ نزدیک آلیس اسپرینگ (Alice Springs)٬ ظاهرا یک «تأسیسات» مشترک استرالیا/آمریکا را اداره میکند. پاین گپ جارو برقی غول پیکری است که٬ همانگونه که اخیرا افشاگری ادوارد اسنودن(Edward Snowden) آشکار ساخت٬ به آمریکا اجازه میدهد تا بر روی هر کسی جاسوسی کند. در سالهای ۱۹۷۰ ٬ اغلب استرالیایی ها نمیدانستند که این محل مخفی تحت محاصره خارجی٬ کشور آنها را در خط مقدم یک جنگ هسته ای با اتحاد جماهیر شوروی قرار داده بود. ویتلام بروشنی خطر شخصی را که او برمیداشت میدانست- همانگونه که دقایق ملاقات با سفیر آمریکا نشان میدهد. او اخطار کرد٬ «اگر سعی کنی در کار ما خرابکاری کنی یا ما را بیرون بیاندازی»٬ «] و پاین گپ [  تبدیل به یک موضوغ مشاجره میشود».

ویکتور مارچیتی(Victor Marchetti)٬ مأمور  سیا که در براه انداختن پاین گپ کمک کرده است٬ بعدها بمن گفت٬«این تهدید به بستن پاین گپ باعث سکته در کاخ سفید شد. عواقب آن اجتناب ناپذیر بود… یک نوع شیلی در حرکت است».

سیا بتازگی کمک کرده بود که ژنرال پینوشه دولت دمکراتیک اصلاح طلب دیگری٬ سالوادور آلنده٬ را در شیلی در هم بشکند.

در سال ۱۹۷۴ ٬ کاخ سفید مارشال گرین(Marshall Green)  را بعنوان سفیر با کانبرا(پایتخت استرالیا- م) فرستاد. گرین یکی از چهره های مغرور٬ شیطانی و خیلی ارشد در وزارت امور خارجه بود که در سایه «دولت عمیق» آمریکا کار میکرد. معروف به «استاد کودتا»٬ نقش مرکزی در کودتای سال ۱۹۶۵ برعلیه رئیس جمهور سوکارنو (Sukarno) در اندونزی بازی کرد که به قیمت جان تا یک میلیون انسان بود. یکی از اولین سخنرانی های او در استرالیا در مؤسسه مدیران استرالیایی – توصیف شده توسط یک عضو نگران از مخاطبان بعنوان « تحریک رهبران تجارت برای شورش برعلیه دولت» بود.

پیام های محرمانه پاین گپ در کالیفرنیا توسط پیمانکار تی آر دبلیو(TRW) سیا کد زدایی میشد. یکی از کد زدایان(کارکنان پیمانکار سیا- م) جوانی بنام کریستوفر بویس (Christopher Boyce) بود٬ آرمانگرایی که٬ با «فریب و خیانت یک متحد» آشفته شده٬ به یک افشاگر تبدیل شده بود. بویس آشکار ساخت که سیا در نخبگان سیاسی و سندیکایی استرالیا رخنه کرده و به فرماندار کل استرالیا٬ سر جان کررر(Sir John Kerr)٬ همان «مرد ما کررر»٬ اشاره کرده بود.

کررر با کلاه سیاه و کت و شلوار مملو از مدال٬ تجسم امپراتوری بود. او نایب السطنه ملکه انگلستان – استرالیا در کشوری بود که او را بعنوان رئیس دولت برسمیت شناخته بود. وظایف او تشریفاتی بود؛ اما ویتلام- که او را منصوب کرده بود- بی خبر بود یا انتخاب کرده بود که از روابط طولانی  اطلاعاتی کررر با آنگو- آمریکایی چشم پوشی کند.

فرماندار کل عضو انجمن استرالیایی آزادی فرهنگی٬ که توسط جاناتان کوینتی(Jonathan Kwitny) وال استرت ژورنال در کتاب خود٬ «خیانت میهن پرستان»٬ بعنوان «یک نخبه٬ دعوت- فقط گروه… در کنگره بعنوان پیدا شده٬ تأمین مالی شده و معمولا توسط سیا در معرض بود». سیا « هزینه سفر کررر را پرداخت٬ اعتبار او را ساخته … کررر برای گرفتن پول به سوی سیا میرود».

در سال ۱۹۷۵ ٬ ویتلام کشف کرد که ام آی ۶ (MI6) بریتانیا برای  مدت طولانی برعلیه دولت او عملیاتی داشته است. او بعدا گفت:«بریتانیایی ها در واقع پیامهای مخفی را که به دفتر امور خارجه من می آمد کد زدایی کرده اند». یکی از وزرای او٬ کلاید کامرون(Clyde Cameron)٬ بمن گفت٬«ما میدانستیم که ام آی ۶ در جلسات کابینه برای آمریکایی ها جاسوسی میکرد». افسران بلندپایه سیا در مصاحبه ای در سال های ۱۹۸۰ با جوزف ترینتو(Joseph Trento)٬ روزنامه نگار تحقیقی آمریکایی فاش ساختند که «مشکل ویتلام» توسط مدیر سیا٬ ویلیام کوبی(William Colby)٬ و رئیس ام آی ۶ ٬ سر موریس اولدفیلد(Sir Maurice Oldfield) «با فوریت» مورد بحث قرار گرفته بود و «مقدمات» ساخته شده بود. معاون مدیر سیا به ترینتو گفت:« کررر کاری کرد که به او گفته شده بود انجام دهد».

در سال ۱۹۷۵ ٬ ویتلام متوجه شد که لیست مخفی افراد سیا در استرالیا توسط رئیس دائمی وزارت دفاع استرالیا٬ سر آرتور تانج(Sir Arthur Tange)- یک محافظه کار عالیرتبه با قدرت ارضی بی سابقه در کانبرا نگهداری میشود. ویتلام خواستار دیدن لیست شد. در آن لیست نام٬ ریچارد استرلینگز (Richard Stallings) بود که٬ تحت پوشش٬ پاین گپ را بعنوان تأسیسات تحریک آمیز سیا نصب و راه اندازی کرده بود. ویتلام اکنون دلیلی را که برای آن می گشت پیدا کرده بود.

در روز ۱۰ نوامبر٬ سال ۱۹۷۵ ٬ تلکسی به او نشان داده شد.که توسط سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا به واشنگتن فرستاده شده بود. این بعدا منبعی برای تئودور شاکلی(Theodore Shackley)٬ رئیس بخش آسیاس شرقی سیا و یکی از چهره های کلکسیون بدنام آژانس شد. شاکلی رئیس عملیات سیا ساکن در میامی  برای ترور فیدل کاسترو و رئیس ایستگاه در لائوس و ویتنام بوده است. او اخیرا بر روی «مشکل آلنده» کار کرده بود.

پیام شاکلی برای ویتلام خوانده شد. بطور باورنکردنی٬ گفته بود که نخست وزیر استرالیا یک خطر امنیتی در کشور خود بود.

روز قبل٬ کررر از مقر اداره سیگنال دفاع٬ آژانس امنیت ملی استرالیا بازدید کرد که در روابط نزدیک با واشنگتن بوده٬ و تا به امروز با نفرات تازه متصل است. او در مورد «بحران امنیتی» توجیه شده بود. او سپس یک خط امن خواست و ۲۰ دقیقه صرف مکالمه ساکت کرد.

در روز ۱۱ نامبر- روزی که ویتلام میخواست پارلمان را درباره حضور مخفی سیا در استرالیا آگاه سازد- کررر او را احضار کرد. کررر با استناد به «قدرت ذخیره» فرماندار کل که نماینده ملکه در استرالیا است٬ نخست وزیر منتخب دمکراتیک را برکنار کرد. مسئله حل شده بود.

برگرفته از:

http://www.informationclearinghouse.info/

برای دنبال کردن جان پیلجر با آدرس زیر تماس بگیرید:

Follow John Pilger on twitter @johnpilger

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 21 آگوست 2014 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی