اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۲: ویلیام بلام٬ نویسنده ٬ مورخ٬ و منتقد سیاست خارجی آمریکا- آمادور نویدی

گزارش ضد امپراتوری٬ شماره ۱۳۲ نوشته: ویلیام بلام٬ نویسنده ٬ مورخ٬ و منتقد سیاست خارجی آمریکا برگردان: آمادور نویدی   اکراین و نئونازی ها از زمانی که در فوریه ۲۰۱۴ … به خواندن ادامه دهید

28 سپتامبر 2014 · بیان دیدگاه

ترسیم مجدد نقشه فدراسیون روسیه: تقسیم روسیه پس از جنگ جهانی!!!؟: مهدی داریوش ناظم روعایا – آمادور نویدی

ترسیم مجدد نقشه فدراسیون روسیه: تقسیم روسیه پس از جنگ جهانی!!!؟ نوشته: مهدی داریوش ناظم روعایا برگردان: آمادور نویدی هدف نهایی آمریکا و ناتو تقسیم(بالکانیزه کردن) و آرام کردن(فنلاندلیزه کردن) … به خواندن ادامه دهید

22 سپتامبر 2014 · بیان دیدگاه

آمریکا و جنگ های جهانی: امپراتوری یا خون آشامی: جیمز پتراس- آمادور نویدی

آمریکا و جنگ های جهانی: امپراتوری یا خون آشامی نوشته: جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی مقدمه علیرغم ارتش رو به رشد منتقدان مداخلات نظامی آمریکا٬ که ادعاهای دروغ مقامات آمریکایی … به خواندن ادامه دهید

18 سپتامبر 2014 · بیان دیدگاه

اعلام جنگ اوباما به سوریه: استیفن لیندمان – آمادور نویدی

اعلام جنگ اوباما به سوریه نوشته: استیفن لیندمان برگردان: آمادور نویدی   دولت اسلامی (داعش) یک بهانه است. هدف٬ کشور سوریه است. مسئله٬ تغییر رژیم سوریه٬ جایگزین کردن استقلال آن … به خواندن ادامه دهید

6 سپتامبر 2014 · بیان دیدگاه