اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بازگشت دوباره فاشیسم: راب گولند٬ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا – آمادور نویدی

 بازگشت دوباره فاشیسم نوشته: راب گولند٬ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا برگردان: آمادور نویدی فاشیسم٬ بدرستی «آخرین چاره سرمایه داری در حال زوال خوانده شده است»٬ که بطور فعال … به خواندن ادامه دهید

27 نوامبر 2014 · بیان دیدگاه

جنگ تمام عیار در اکراین: «تهاجم نهایی» ناتو: پروفسور جیمز پتراس- آمادور نویدی

جنگ تمام عیار در اکراین: «تهاجم نهایی» ناتو نوشته: پروفسور جیمز پتراس برگردان: آمادور نویدی علائم روشنی وجود دارد که جنگ بزرگی در اکراین در حال وقوع است: جنگی که … به خواندن ادامه دهید

26 نوامبر 2014 · بیان دیدگاه

آسیب پذیری روسیه در برابر تحریمات آمریکا – اتحادیه اروپا و مداخله نظامی: پورفسور جیمز پتراس-آمادور نویدی

  روسیه به یک انقلاب سیاسی و اقتصادی نیاز دارد- که  غرب را بعنوان یک تهدید وامپریالیستی برسمیت بشناسد و روی طبقه کارگر سازماندهی شده روسیه و نه بر روی … به خواندن ادامه دهید

17 نوامبر 2014 · بیان دیدگاه