اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بازگشت دوباره فاشیسم: راب گولند٬ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا – آمادور نویدی

 بازگشت دوباره فاشیسم

Rob Gowland

نوشته: راب گولند٬ عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست استرالیا

برگردان: آمادور نویدی

فاشیسم٬ بدرستی «آخرین چاره سرمایه داری در حال زوال خوانده شده است»٬ که بطور فعال در کشورهای مختلفی در سراسر جهان پرورش داده شده است. حتی کشورهای بیشتری در حالی که نمای دمکراسی بورژوایی را حفظ میکنند٬ قوانینی اجرا میکنند که حقوق دمکراتیک ابتدایی را انکار میکنند. این روزها این عمل معمولا در زیر لوای «مبارزه با تهدید تروریست» (اینکه خود«تهدید» که ابداع شده است٬ از طرف رسانه های خبری سرمایه داری که شرکت کنندگان مشتاقی در تمام این تمرین هستند نادیده گرفته شده است).

هیچ جایی آشکارتر از اکراین به فاشیسم(و ارازل و اوباش فاشیسم) توسل نشده (چنانچه رهبری پساشوروی در کشورهای بالتیک از نازی های زمان جنگ ستایش کرده و مقبره های یادبود آنها را ساخته اند – در همان حال بناهای یادبود جنگی تاریخی شوروی را چندین سال است که نابود میکنند).

انتخابات ماه گذشته در اکراین٬ قابل پیش بینی بود که دولت هوادار ناتو و اتحادیه اروپا که توسط کودتای میدان در اوایل سال(۲۵ فوریه ۲۰۱۴- م) گماشته شد به قدرت بر میگردد٬ در فضای ارعاب و ترور انجام گرفت. تقریبا نیمی از رأی دهندگان در خانه ماندند. برای تقویت توهم دمکراسی فراگیر٬ نیم میلیون خارجه نشین از ۷۳ کشور بعنوان واجد شرایط برای رأی تعئین شده بودند٬ اما اکثر آنها حتی زحمت ثبت نام را هم بخود ندادند.

در نظر سنجی که در اکراین انجام گرفت طبق گفته رهبر حزب کمونیست اکراین٬ پیتر سیمونینکو راستگرایان در جو«ارعاب کامل» نه فقط کنترل انحصار کامل بر رسانه ها را داشتند٬ بلکه با استفاده از باندهای هوادار فاشیست به لحاظ فیزیکی مانع از شرکت مبارزات انتخاباتی چپ ها شدند.

ایوان ملنیکوف٬ معاون رهبر حزب کمونیست فدراسیون روسیه (ک پی آر اف) گفت:«انتخابات صرفا ائتلاف «نارنجی» را با ائتلاف «قهوه ای» یکی از «سیاستگذاران نازی و روس هراس » جایگزین کرده است».  سناتور روسی آندری کیشاس گفت:« خود اکراینی ها نمیتوانند نقض حقوق بشر را در آخرین مبارزه پارلمانی ندیده بگیرند. اینها شامل ممنوعیت از آزادی بیان٬ حمله به کاندیداهای مخالف٬ خشونت توده ای در قالب باصطلاح » تجمعات مردمی»٬ حتی اوباشان بدنام در کنار نیروهای سیاسی طرفدار فاشیست بودند».

آن همه نقض های انتخاباتی جلو دسته ای را که در کیف نمایش را برگزار میکند نگرفت که ظاهرا با هیچ حس کنایه ای٬ اعلام کنند٬ که انتخابات «طلیعه ای درعصر جدید دمکراسی» خواهد بود. آنها همچنین نتیجه انتخابات را بعنوان  تضمین یک «آینده واقعی اروپایی» برای کشور ستایش کردند٬ علیرغم این واقعیت که آنها با قطع روابط اقتصادی خود به روسیه آینده اکراین را به ریاضت اقتصادی و کاهش وحشیانه مشاغل و خدمات اجتماعی محکوم کرده اند. آینده اکراین بهمان سرنوشت شوم و ظالمانه دیگر «شرکای کوچک» اتحادیه اروپا مانند یونان٬ اسپانیا و پرتقال منجر خواهد شد.

حملات مرگبار بر (و «ناپدید شدن») افراد مترقی روس زبان در بخش شرقی اکراین منجر به مناطقی شد که اکنون بعنوان نوواروسیا ( روسیه جدید- م) شناخته شده که شبه نظامیان جهت دفاع از خود را تأسیس کرده اند و پرسنل نظامی رژیم کیف را بیرون می اندازند. کیف سپس به جمهوری های خلقی خود اعلام در شرق اکراین حمله کرد٬ هزاران نفر را در بمبارانهای هوایی و توپخانه ای خانه ها در شهر و روستاها کشت. یکبار دیگر٬ شبه نظامیان ضد فاشیست میبایست از منطقه دفاع کنند و ارتش کیف را بیرون بیاندازد.

آنها(جمهوریهای خلقی و میلیشاهای ضد فاشیست – م) توسط تعداد زیادی از جداشدگان از ارتش اکراین (هزاران نفر از فراریان ارتش اکراین به روسیه پناهنده شده اند) حمایت شدند.

از قضا٬ زمانیکه نئونازی های کیف در حال جشن «پیروزی» انتخابات بودند مصادف با ۷۰ مین سالگرد آزادسازی اکراین از اشغال هواداران هیتلر بود. آوریل گذشته٬ پارلمان روسیه٬ دومای دولت٬ لایحه ای را تصویب کرد که تا پنج سال زندان برای انکار حقایق محاکمات نورنبرگ از جنایتکاران جنگی نازی٬ تلاش برای بازسازی نازیسم٬ یا توزیع اطلاعات غلط درباره اعمال اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در طول جنگ جهانی دوم ارائه میدهد دارد.

ویکتور شاپینوف٬ یکی از اعضای سابق چپ سکتاریست حزب کارگران کمونیست روسیه (آر کی آر پی) و بنیانگذار اتحادیه تشکیلات مارکسیستی بوروتبا(مبارزه/ستیز)٬ اظهار نظر کرد که:«نیروهایی که توسط میدان بیدار شده اند برای همه جامعه خیلی مخرب و خطرناک هستند. ما با فاشیسم قرن۲۱  رو در رو هستیم. این نه بخاطر اینکه آنها تصاویر [همکار نازی اکراینی زمان جنگ] استپایان باندیرا را دارند یا برای اینکه مانند کلون های آلمان نازی میگویند «اکراین در مورد همه چیز»(اکراین متحد ما در همه چیز است – م).

«ماهیت فاشیسم اینست  که این قدرت مستقیم دولت سرمایه داری بزرگ است که از برخی حمایت توده ای  طبقه متوسط و دیگر گروه ها با خشونت برای نابودی هر مخالف سیاسی استفاده میکند. این است ماهیت فاشیسم ».

شاپینوف منتقد رهبری حزب کمونیست اکراین(کی پی یو) است و میگوید که:«همیشه در پارلمان بدنبال ائتلاف با هر کدام ازاحزاب سرمایه داری بود که قویترین بود. هنوز بسیار زیادی مردم در غرب اینرا نمیدانند٬ اما قبل از اتحاد با حزب مناطق [ویکتور رئیس جمهور مخلوع] یاکونوویچ آنها شرکای حزب یولیا تیموشینکو[سیاستمدار ارتجاعی مرتبط با «انقلاب نارنجی» سال ۲۰۰۴ و امروز بخشی از کودتای نظامی] بودند.

«این یک موقعیت بی پرنسیبی توسط رهبری حزب کمونیست اکراین بود و برای ما به این معنی است که ما نمیتوانستیم فقط جناح چپ حزب کمونیست باشیم».cpa, culture,rob

در منتهی درجه دیگر از مبارزه علیه فاشیسم در اکراین٬ مورد خرده فروش سوئیسی میگروس است٬ که به دلائلی که آشکار نکرده٬ فکر کرد بموقع بود که مغازه های قهوه فروشی و رستورانهای اکراین را با طیف وسیعی از فنجان کرم رنگ به تصاویر آدلف هیتلر و همکار ایتالیایی او بینیتو موسولینی منقش سازد! یک روزنامه خبری آلمانی زبان اقدام فروش فوق العاده را افشاء کرد٬ خبرنگار زمانیکه در حال لذت بردن از خوردن فنجان قهوه در بادن بود درباره «وحشت» خود در مقابله با صورت هیتلر مینویسد.

احتمالا سر و صدا و داد وبیداد حاصل٬ آنچیزی نبود که  خرده فروش سوئیسی میگروس توقع داشت (آدم شگفت زده میشود مگر آنها انتظار دیگری داشتند). در هر حال٬ آنها برای چیزیکه روابط عمومی مردم آنرا «حادثه نابخشودنی» میخوانند عذرخواهی نمودند و حدود ۲۰۰۰ فنجان کرم رنگ را که میبایست به قهوه خانه ها و مغازه های مختلف بروند جمع آوری و جایگزین ساختند.

جای خوشحالیست بدانیم که تصاویر رهبران سابق فاشیسم هنوز باعث تحریک نفرت انسانها در جهان میشود. اما تصاویر آنها٬ حتی بنای یادبود آنها٬ هنوز بی سر و صدا  و «با احترام» در حال بنا در اکراین٬ لتونی و جاهای دیگر است.

برگردانده شده از:

 گاردین٬ ارگان حزب کمونیست استرالیا٬ شماره ۱۶۶۵ ٬ بخش فرهنگ و زندگی٬ صفحه ۱۰ ٬ ۱۹ نوامبر ۲۰۱۴

http://www.cpa.org.au/guardian/2014/1665/15-culture.html

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 27 نوامبر 2014 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی