اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

شکنجه آمریکائی و استثناگرائی آمریکائی: ویلیام بلوم – ترجمه: آمادور نویدی

اگر شما پنجره شکنجه را حتی فقط به اندازه یک درز باز کنید٬ هوای سرد قرون تاریک٬ تمام اتاق را پر خواهد کرد…در واقع شکنجه در آمریکا به همان اندازه … به خواندن ادامه دهید

28 دسامبر 2014 · بیان دیدگاه

تغئیر رژیم در کوبا: دکتر پل کریگ رابرتز- آمادور نویدی

پول آمریکا منجر به هدر رفتن یک عمر زحمت زندگی کاسترو می شود. و اگر پول نتواند دسترنج کاسترو را به شکست بکشاند٬ سیا اینکار را خواهد کرد. آژانس اطلاعاتی … به خواندن ادامه دهید

23 دسامبر 2014 · ۱ دیدگاه

امپریالیسم و سیاست شکنجه: پرفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

شکنجه فقط زمانی واقعا ناپدید می شود که سیاستمداران برای جنایات خود محاکمه می شوند٬ و امپراتوری به جمهوری تبدیل گردد: جائی که مصونیت از مجازات پایان یابد عدالت آغاز … به خواندن ادامه دهید

21 دسامبر 2014 · بیان دیدگاه

ظهور امپریالیسم آلمان و توجیه ساختگی «تهدید روسیه»: پرفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

شکی نیست٬ که روسیه تحت محاصره٬ مجبور به فداکاری خواهد شد. الیگارش ها به غرب فرار میکنند؛ لیبرال ها به زیر زمین ها خواهند خزید. اما همانگونه که شوروی ها … به خواندن ادامه دهید

12 دسامبر 2014 · بیان دیدگاه