اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

امپریالیسم و سیاست شکنجه: پرفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

شکنجه فقط زمانی واقعا ناپدید می شود که سیاستمداران برای جنایات خود محاکمه می شوند٬ و امپراتوری به جمهوری تبدیل گردد: جائی که مصونیت از مجازات پایان یابد عدالت آغاز می شود….ما می دانیم٬ و آنها می دانند٬ و همان گونه که هر مقام قانونی در جهان می داند٬ که بدون مجازات رهبران سیاسی٬ شکنجه به عنوان بخشی جدا ناپذیر از سیاست امپریالیسم آمریکا ادامه خواهد داشت: معافیت رهبران از مجازات منجر به تکرار جنایات می شود. ..مشکل واقعی آن است که مقامات منتخب٬ رئیس جمهور و اعضای کنگره٬ دمکرات ها و جمهوری خواهان٬ نئولیبرال ها و محافظه کاران جدید٬ عمیقا در دستگاه امنیتی جاسازی شده اند و درتلاش مشترک برای برتری بر جهان شریک هستند. اگر امپراتوری به جنگ ها٬ هواپیماهای بدون سرنشین٬ حملات٬ اشغال ها و شکنجه نیاز دارد٬ پس بگذار چنین باشد! آنها در تلاش مشترک برای برتری جهانی شریک اند.

USA,728_585236928201941_276804014_n

امپریالیسم و سیاست شکنجه

James Petras-big

نویسنده: پرفسور جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

مقدمه:

گزارش مستند سنای آمریکا در مورد شکنجه سیا از افراد متهم به مظنون چندین سئوال اساسی را درباره ماهیت و عملیات دولت٬ رابطه و مسئولیت قوه  مجریه و کنگره تا شبکه پلیس مخفی گسترده در سطح جهان – از جمله آمریکا را دربر می گیرد.

آژانس اطلاعاتی آمریکا(سیا- سی آی ای): سیاست نیروی پلیس مخفی جهانی

افشاگری گزارش سنا در شکنجه سیا از افراد مظنون پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ فقط نوک کوه یخ است. گزارش سابقه و دامنه وسیع فعالیت خشونت آمیز سیا را که درگیر بوده و هم چنان ادامه دارد حذف نموده است. سیا در مقیاس بزرگ فعالیت جوخه های مرگ و شکنجه بسیار شدید را در ویتنام(پروژه فونیکس/ ققنوس)؛ ترور سیاسی رهبران در کنگو٬ شیلی٬ جمهوری دومینیکن٬ ویتنام٬ خاور میانه٬ آمریکای لاتین و جاهای دیگر را سازماندهی کرده است؛ باعث آدم ربایی و ناپدید شدن فعالین مشکوک در عراق و افغانستان؛ مسئول گسترش و قاچاق مواد مخدر در «مثلث طلایی) در جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین(جنگ ایران کنترا/ایران گیت) بوده است.

گزارش سنا در قراردادن اعمال فعلی ترور و شکنجه سیا در یک بستر تاریخی گسترده تر- به گونه ای که استفاده منظم شکنجه و خشونت را هم چون ابزار «طبیعی» سیاست فاش سازد با شکست مواجه شده است. برخلاف ادعای کاخ سفید و مجلس سنا که شکنجه یک «خطای سیاسی» بود که توسط افراد عملیاتی «بی کفایت»(یا آشفته) مرتکب شده٬ سابقه تاریخی نشان می دهد که استفاده دراز مدت گسترده و فشرده شکنجه توسط سیا٬ ترور و آدم ربایی٬ برنامه ریزی شده هستند و سیاستی است که عمدا توسط افراد بسیار شایسته٬ و سیاستگذاران با تجربه ساخته شده است و برطبق یک استراتژی جهانی مورد تأئید  و توسط هر دو رهبران اجرایی و کنگره اعمال شده است.

گزارش با شکنجه به عنوان مجموعه ای از وقایع «محلی» برخورد می کند٬ که جدا از سیاست های معماران امپریالیستی است. در واقع٬ شکنجه همواره بعنوان بخشی جدا نشدنی از جنگ های امپریالیستی٬ اشغال های نظامی استعماری و ضد شورش بوده و هست .

جنگ های امپریالیستی و اشغال ها باعث مخالفت گسترده و خصومت اکثریت جامعه می شود. برای «حفظ نظم » کشور اشغال شده نمی توان بر حمایت گسترده جامعه تکیه کرد٬ حداقل افراد داوطلب به مقامات امپریالیستی «خدمات اطلاعاتی/جاسوسی» ارائه می دهند. نیروهای مسلح امپریالیستی درخارج از استحکامات نظامی که از طرف دریا از افراد خشمگین محاصره شده اند عمل می کنند. رشوه و اقناع خائنان محلی٬ بویژه با توجه به عملیات جنبش مقاومت زیرزمینی و فعالان مخفی اطلاعات محدودی ارائه می دهد. خانواده٬ همسایگی٬ مذهب٬ روابط نزدیک قومی و طبقاتی شبکه های حمایت حفاظتی ارائه میدهد. ٬ قدرت های استعماری برای شکستن این تور داوطلبانه شبکه حمایتی٬ به شکنجه مظنونان٬ اعضای خانواده و دیگران متوسل می شوند. شکنجه بعنوان بخش و جزئی «عادی» از سیاست های حفظ اشغال امپریالیستی اعمال می شود. ادامه اشغال و نابودی شدید ساکنان و استخدام را٬ نمی توان با «کمک» امپریالیستی– که بیشتر آن توسط خائنان محلی دزدیده می شود جبران نمود. این دومی٬ به نوبه خود٬ توسط جمعیت بومی طرد شده٬ و بنابراین به عنوان منبع اطلاعات بی فایده است. «سیاست هویج/شیرینی» برای اقلیتی خائن برابر است با شکنجه و تهدید به شکنجه برای بسیاری از مخالفان.

شکنجه در داخل کشور حتی  با «استناد به» کمیته های کنگره این گونه «به نظر می رسد» که به اطلاع عموم نمی رسد. اما در میان مردم کشورهای اشغال و استعمار شده٬ از طریق دهان به دهان گشتن و تجربه٬ شکنجه نظامی و سیا و خشونت علیه مظنونان٬ تصرف و دستگیری های همسایگی٬ سلاحی برای ارعاب جمعیت خشمگین است. شکنجه عضوی از خانواده ترس (و نفرت) را در میان بستگان و آشنایان٬ همسایگان و همکاران گسترش می دهد. شکنجه عنصری جدانشدنی در گسترش ارعاب توده ای- تلاشی برای به حداقل رساندن همکاری بین اقلیت مبارزان فعال جنبش مقاومت و اکثریت طرفداران منفعل است.

گزارش سنا ادعا می کند که شکنجه در گرفتن اطلاعات «بی فایده» بود. گزارش استدلال می کند که قربانیان در اطلاعاتی که برای سیاست گذاران امپریالیستی مفید بود سهیم نبودند.

رئیس فعلی سیا٬ جان برینان ادعای مجلس سنا را رد می کند٬ در حالی که دوستانه به «برخی اشتباهات»(غوطه ور شدن زیر آب بیش از یک دقیقه به طول انجامید٬ شوک الکتریکی به اندام تناسلی به بالاترین درجه رسیده بودند؟) اعتراف می کند٬ او استدلال می کند که «شکنجه مؤثر بود». جان برینان استدلال می کند که همکاران شکنجه گر او نتوانستند «اطلاعاتی» را  کسب کنند که منجر به دستگیری شبه نظامیان٬ فعالان و «تروریست ها» شود.

اگر شکنجه «نتیجه داد» همان گونه که برینان ادعا می کند٬ پس با این حساب مجلس سنا و رئیس جمهور استفاده از آن (شکنجه- م) را تأئید می کنند. درنده خویی از زندگی انسان٬ از اعضای خانواده و همسایگان  در اصل٬ زیان آور و از نظر اخلاقی و سیاسی منفور دیده نمی شود.

طبق قوانین صریح برخورد برینان و باورهای ضمنی مجلس سنا٬ فقط شکنجه «بی فایده» منوط به سانسور است – اگر قربانی شکنجه از نام یک همکار یا یک «تروریست» برای جلوگیری از درد بیشتر آدرسی بدهد٬ آن موقع بر طبق معیار گزارس سنا شکنجه توجیه شده است.

قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو با باید توجه به کد عملیاتی سیا٬ اصلاح شوند: شکنجه نباید عموما محکوم شود و شکنجه گران او(سیا- م) تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. بر طبق مجلس سنا فقط شکنجه ای که «بی نتیجه» است سزاوار سرزنش است و بهترین قاضی آن رئیس شکنجه گران٬ مدیر سیا می باشد.

در بازتاب سخن رانی برینان٬ رئیس جمهور اوباما به دفاع از سیا می پردازد٬ و اذعان می کند که برخی «اشتباهات» مرتکب شده است. حتی آن پذیرش آبکی پس از آن که رئیس جمهور سال ها صرف مسدود کردن تحقیقات کرد و ماه ها مانع انتشار آن شد و سپس با اصرار برشدت ویرایش برخی از برجسته ترین معابر منحرف که حاکی از دخالت متحدان ناتویی بود  به زور استخراج شد.

گزارش مجلس سنا نتوانست همدستی و شیوه های متداول شکنجه مشترک بین موساد اسرائیل و سیا و پنتاگون را مطرح کند. سیا و وکلای کاخ سفید در دفاع از شکنجه٬ اغلب به احکام دادگاه عالی اسرائیل سال ۱۹۹۹ که برای «توجیه» شکنجه ارائه می شد استناد کردند. بر طبق قضات یهودی اسرائیل٬ شکنجه گران اگر بتوانند ادعا کنند که شکنجه «برای جلوگیری از از دست دادن یا آسیب به جان انسان ضرورت داشت»٬ می تواند با مصونیت از مجازات٬ شکنجه را علیه غیر یهودیان(اعراب) اعمال دارند . ابرصهیونیست متعصب٬ آلن دیرشوویتز «تیک تاک بمب ساعتی» موساد اسرائیل را برای توجیه شکنجه تکرار کرد٬ که برطبق آن «بازپرس میتواند برای کسب اطلاعات چنانچه از بمب گذاری جلوگیری نماید٬ شکنجه کند». دیرشوویتز به راندمان شکنجه کودکان مظنون توسط اسرائیل استناد کرد.

مقامات سیا برای شکنجه در سال ۲۰۰۷ ٬ در جلسات کنگره سال ۲۰۰۵ ٬ و قبل از آن در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ٬ اغلب به  توجیه «تیک تاک بمب ساعتی» اسرائیل استناد کردند. سیا می داند که کنگره آمریکا٬ تحت کنترل هیئت قدرتمند صهیونیستی٬ هرگونه رفتار رسمی مقامات٬ مهم نیست هر چند منحرف و برخلاف قوانین بین المللی باشد٬ چنانچه نشان تأئيد یا «لوگو/ نشان» اسرائیلی داشته باشد٬ را می تواند دفع کند.

موساد اسرائیل و سیای آمریکا٬ روش های شکنجه یکدیگر را کپی و رد و بدل می کنند. شکنجه گران آمریکایی روش های معمولی اسرائیل از شکنجه جنسی و تحقیر زندانیان مسلمان را مطالعه و استفاده میکنند. روش های دستگاه استعماری نژاد پرست اسرائیل در از بین بردن «ذهن اعراب» توسط سرویس اطلاعاتی آمریکا بکار برده شد. مقامات اسرائیلی روش های آمریکایی تغذیه اجباری زندانیانی که اعتصاب غذا کرده اند را اقتباس نمودند. روش موساد در « آویزان کردن فلسطینیان » توسط آمریکا اتخاذ شد. از همه مهمتر٬ آمریکا قتل های فرا – قضایی «هدفمند» اسرائیل – محور سیاست ضد تروریستی اوباما را کپی و تقویت کرد. این قتل ها برای هر «هدف موفقیت آمیز» شامل بسیاری افرادی از عابرین بیگناه و بی خبر از همه چیز بود.

گزارش مجلس سنا نتوانست به شناسایی نویسندگان فکری٬ مقامات پیشروی که بر شکنجه ریاست کردند و کسانیکه در نهایت مسئول سیاسی برای شکنجه داشتند بپردازد.

رهبران بالا٬ رئیس جمهور جرج واکر بوش و بارک اوباما٬ و رئیس کمیته اطلاعات مجلس سنا٬ دایان فینستین٬ به بهانه و دادخواست جنایتکاران جنگی «ما نمی دانیم»٬ «ما را گمراه کرده بودند» و «سیا به ما نگفت» توسل کردند.

هیچ قاضی در دادگاه های نورنبرگ بهانه و دادخواست جنایتکاران جنگی را قبول نکرد.  و هیچ دادگاه بین المللی بهانه و دادخواست رهبران سیاسی آمریکا را مبنی بر جهل و نادانی یک دهه طولانی از اعمال شکنجه را قبول نمی کند – به ویژه پس از این که معاون رئیس جمهور سابق دیک چینی بر صفحه تلویزیون از اعمال شکنجه تحسین کرد و افتخار کرد که او همان سیاست ها را دوباره اجرا می کند.( باید به «منبع» پیوند قلب چینی تعجب کرد…)

در دوره ریاست جمهوری بوش٬ پسر٬ رهبران سیا جزئیات گزارش های اطلاعاتی٬ از جمله منابع و روش های اخذ اطلاعات را٬ بر اساس روال معمول- با ویدئو/فیلم و «برنامه زنده تغذیه» برای مشاهده سیاستمداران ارائه دادند. آن موقع هیچ چیزی «از قلم نیفتاد» و اکنون٬ همان گونه که جان برینان شهادت داد. از سال ۲۰۰۱ به بعد شکنجه روش برگزیده بود٬ همان گونه که شهادت مقامات ارشد نظامی در جریان تحقیقات ابوغریب آشکار کرد.

آژانس امنیت ملی(ان اس ای) با حضور رئیس جمهور٬ جزئیات دقیق گزارش های کسب اطلاعات را از طریق «بازجوئی» سیا دریافت می کرد. هر دلیلی وجود دارد که  باور شود همه شرکت کننده در آژانس امنیت ملی «می دانستند» که کسب «اطلاعات» چگونه بوده است. و اگر آنها موفق به این سئوال نشدند به خاطر اینست که شکنجه دادن یک پروسه عملیاتی طبق روال «معمول» بود.

زمانی که مجلس سنا تصمیم به تحقیق  در«روش های شکنجه سیا»٬ در پنج سال پیش گرفت٬ به خاطر بوی سوختن آلت های تناسلی قربانیان شکنجه نبود. این به آن دلیل بود که سیا از مرز حق ویژه شکنجه مجلس سنا تجاوز کرد-  سیا درگیر جاسوسی فراگیر و خصمانه علیه سناتورهای آمریکایی٬ از جمله خود ابر سناتور فینستین بود؛ جنایات سیا دولت های دست نشانده را در سراسر جهان به خطر انداخته بود؛ و از همه مهمتر به دلیل آن که سیاست وحشی شکنجه و تحقیرمسلمانان جهت پیروز شدن بر جنبش مقاومت در افغانستان٬ عراق٬ یمن و سوریه با شکست روبرو گشت.

گزارش مجلس سنا تمرینی در نهاد قدرت است – وسیله ای برای مجلس سنا جهت بدست گرفتن مجدد زمین چمن سیاسی٬ برای مهار تجاوز سیا است. گزارش گذشته از توبیخ و سرزنش  در باره روش های بکار گیری شکنجه «نامناسب» کار بیشتری انجام نمی دهد: وجوه حاصل از جنایات دولت برای محاکمه مقامات مسئول برای جنایت علیه قوانین داخلی و بین الملل فراتر نمی رود.

ما می دانیم٬ و آنها می دانند٬ و همان گونه که هر مقام قانونی در جهان می داند٬ که بدون مجازات رهبران سیاسی٬ شکنجه به عنوان بخشی جدا ناپذیر از سیاست امپریالیسم آمریکا ادامه خواهد داشت: معافیت رهبران از مجازات منجر به تکرار جنایات می شود.

تحت جورج واکر بوش٬ معاون رئیس جمهور ریچارد چینی٬ جنایتکار جنگی بدنام در بسیاری موارد٬ و یکی از مدافعان شکنجه٬ علنا در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ اعلام نمود که رئیس جمهور بوش بطور خاص شکنجه را مجاز اعلام کرد. او با لاف و گزاف اظهار داشت که آنها از تمام جزئیات مطلع و به روز نگاه داشته شده بودند.

در دنیای سیاست شکنجه٬ که توسط اسلام گرایان افراطی و امپریالیست های آمریکایی تمرین میشود٬ چگونه بریدن سر اسرای غیر جنگجو٬ با نگداشتن مظنونان سیاسی برهنه در یخچال سیا مطابقت دارد؟  جهت «شفافیت»٬ ادعای پاکدامنی توسط گزارش مبلغین سنا در انتشار جنایات سیا٬ بعنوان «نوسازی تصویر آمریکا»٬ اسلامگرایان یک قدمی فراتر از «شفافیت» رفتند: آنها با آشکار ساختن شکنجه توسط بریدن سر اسیران خود ویدئویی تهیه کردند که جهانی شد.

گزارش سنا بر شنکجه سیا به تنهایی منجر به هیچ استعفایی٬ تعقیب یا محاکمه قضایی نمی شود٬ برای اینکه در طول دو دهه گذشته٬ جنایات جنگی٬ جنایات پلیس٬ جنایات جاسوسی٬ و کلاهبرداری های مالی تحت تعقیب قانونی قرار نگرفته اند. و یا هیچ یک از مقامات گناهکار یک روز را در دادگاه  نگذرانده اند. آنها توسط اکثزیت رهبران سیاسی که بدون قید و شرط مدافع قدرت٬ روش ها و بویژه شکنجه اسیران سیا هستند٬ محافظت می شوند. اکثریت قریب به اتفاق کنگره و رئیس جمهور آمریکا بارها و بارها بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای سیا و همتاهای داخلی آن٬ بخش امنیت داخلی بودجه سالانه تأئيد کرده اند. آنها در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۴ ٬ حتی زمانیکه «افشاگری» می شد٬ بودجه سالانه (سیا- م) را تصویب کردند. علاوه براین٬ همزمان که جوش و خروش حاصل از شکنجه سیا در جریان بود٬ اوباما « حتی بدون اینکه از کنار درب قاضی رد شود» همچنان دستور ترورشهروندان آمریکایی توسط هواپیماهای بدون سرنشین/پهباد را صادر میکند.

علی رغم بیش از ۶۰۰۰ صفحه مدارک و شهادت٬ ثبت جنایات علیه بشریت٬ گزارش مجلس سنا به احتمال زیاد موجب اصلاحات یا استعفای کسانی نمی شود. این به دلیل برخی اقدامات مرموز «دولت عمیق»  یا به خاطر یک دستگاه امنیت ملی بادکنکی که قدرت گرفته است نیست. مشکل واقعی آن است که مقامات منتخب٬ رئیس جمهور و اعضای کنگره٬ دمکرات ها و جمهوری خواهان٬ نئولیبرال ها و محافظه کاران جدید٬ عمیقا در دستگاه امنیتی جاسازی شده اند و درتلاش مشترک برای برتری بر جهان شریک هستند. اگر امپراتوری به جنگ ها٬ هواپیماهای بدون سرنشین٬ حملات٬ اشغال ها و شکنجه نیاز دارد٬ پس بگذار چنین باشد! آنها در تلاش مشترک برای برتری جهانی شریک اند.

درباره نویسنده:

جیمز پتراس استاد بارتل(بازنشسته) دانشگاه بینگهامتون٬ نیویورک است. آخرین کتاب او٬ سیاست امپریالیسم: آمریکا٬ اسرائیل و خاورمیانه(آتلانتا: انتشارات کلاریتی- وضوح ۲۰۱۴) می باشد.

برگردانده شده از:

Imperialism and the Politics of Torture

By James Petra

http://www.informationclearinghouse.info/article40494.htm

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 21 دسامبر 2014 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: