اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

این همه بنیادگرائی اسلامی از کجا آمده است؟ قتل روزنامه نگاران… آن ها و ما: ویلیام بلوم – آمادور نویدی

در این عصر مدرن این همه بنیادگرائی اسلامی از کجا آمده است؟ اغلب آن آموزش دیده٬ مسلح٬ تأمین مالی٬ ارشاد شده – از افغانستان٬ عراق٬ لیبی٬ و سوریه می آیند. … به خواندن ادامه دهید

25 ژانویه 2015 · بیان دیدگاه

نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده: جیمز پتراس- آمادور نویدی

هرج و مرج٬ جنگ ها٬ و تحریم ها منجر به صفوف سیاسی جدید می شود . همان گونه که روسیه و چین دوباره  به متحد شدن روی آوده اند٬ به … به خواندن ادامه دهید

22 ژانویه 2015 · ۱ دیدگاه

کاهش برگشت ناپذیر قیمت نفت٬ توطئه آمریکا و سعودی؟!: مایک ویتنی – آمادور نویدی

کاهش قیمت نفت و پائین آمدن ارزش روبل نوعی تصادف بازار آزاد نیستند که توسط عرضه بیش از حد و تقاضای ضعیف آمده باشند. این چرند است. آن ها بخشی … به خواندن ادامه دهید

5 ژانویه 2015 · ۱ دیدگاه