اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده: جیمز پتراس- آمادور نویدی

هرج و مرج٬ جنگ ها٬ و تحریم ها منجر به صفوف سیاسی جدید می شود . همان گونه که روسیه و چین دوباره  به متحد شدن روی آوده اند٬ به همین گونه هم شمال و جنوب آمریکا٬ آسیا و خاورمیانه ممکن است عملا صف بندی جدیدی پیدا کنند. سعودی و اسرائیل٬ ایران و عراق٬ ترکیه و روسیه٬ برزیل و ونزوئلا…

نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده

james petras3

نوشته: جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

ترازنامه سال ۲۰۱۴ و چشم انداز سال ۲۰۱۵ ٬ نتایج منبت و منفی پیچیده و گسترده ای را برای ما ارائه می دهد. در اغلب موارد پیش رفت ها٬ زیاد ویران گر نیست٬ اما فرصت هائی را برای پیش رفت های بیشتر باز می کند. با این حال٬ تحولات منفی٬ دارای نتایج سیستمیک بزرگ تر و تهدید آمیزتر است .

ما به سبک تلگرافی به طرح تحولات مثبت و منفی سال ۲۰۱۴ و به اثرات نمادین و واقعی و بالقوه آن ها اقدام خواهیم کرد . در بخش دوم این مقاله٬ برخی از مهم ترین حوادث و روشی را مطرح می کنیم که در آن نتایج مثبت و منفی سال ۲۰۱۴ در سال ۲۰۱۵ نقش بازی خواهد کرد.

 

تحولات مثبت در سال ۲۰۱۴ 

در حالی که اغلب نویسندگان چپ و مترقی بر حوادث منفی سال ۲۰۱۴ تأکید کرده اند٬ یک تجزیه و تحلیل ظریف تر٬ برآمد مثبت مهم را آشکار می سازد.

(۱)- افشاگری هائی  که در آن آژانس امنیت ملی آمریکا درگیر یک عملیات جاسوسی جهانی طولانی مدت و مستمر علیه صدها میلیون آمریکائی٬ متحدان و مخالفان٬ شهروندان و رهبران بود٬ باعث برانگیختن بی اعتمادی عمیق و زیر سئوال رفتن ادعاهای واشنگتن در حفظ دمکراسی و احترام به استقلال کشورها شد. افشاگری ها منجر به هوشیاری بیشتر در میان کشورها و خواسته های داخلی برای رفرم شد.

(۲)- افشاگری های مجلس سنای آمریکا که سی آی ای (سیا- آژانس اطلاعاتی مرکزی آمریکا) درگیر شکنجه گسترده و مکرر مطنونان سیاسی٬ رشد دستگاه دولت پلیسی بوده است٬ باعث برانگیختن یک خواسته جهانی برای محاکمه رهبران آمریکا به خاطر جنایت علیه بشریت شد.

(۳)- رشد روابط افتصادی٬ سیاسی و نطامی بین روسیه و چین٬ توازن دوباره قدرت جهانی را پیش بینی می کند- یک جهان چند قطبی را پرورش می دهد٬ که می تواند بعنوان بازدارنده ای جهت تجاوز امپریالیستی غرب عمل کند.

(۴)- رئیس جمهور چین ژی مبازه با فساد را تعمیق کرده که منجر به دستگیری رهبران سیاسی و کسب و کار شده و  شکایات مردمی را تشویق کرده که خواهان «دولتی بهتر» و توجه بیشتر به خواسته های اجتماعی شده است.

(۵)- حمایت رئیس جمهور پوتین از مقاومت شرق اکراین در برابر کودتای دست نشانده رژیم کیف و جدائی طلبان کریمه٬ و اقدام او برای محدود کردن و٬ در برخی موارد٬ تحت پیگرد قانونی قرار دادن رفتار جنائی در میان الیگارش ها٬ تلاش های غرب برای محاصره٬ تضعیف و برگرداندن روسیه به دولتی دست نشانده را با موفقیت مقابله کرده است. نئولیبرال های تحت حمایت آمریکا و ناتو در روسیه بشدت تضعیف شده اند و تحریمات غربی ممکن است تلاش برای اجتماعی کردن اقتصاد را تقویت کند.

(۶)- از سرگیری گفتگو با کوبا٬ و برسمیت شناختن واشنگتن که نیم قرن تحریم تنها آمریکا را در آمریکای لاتین منزوی کرده است٬ گامی در مسیر درست است. افزایش توریسم/گردشگری و مأموریت های اقتصادی ممکن است تقاضا برای پایان محاصره را افزایش دهد.

(۷)- رشد و گسترش سیاست بایکوت٬ محروم و تحریم(بی دی اس) علیه اشغال فلسطین از طرف اسرائیل به اتحادیه های عمده تجاری٬ دانش جویان و سازمان های مذهبی رسیده است٬ که بنوبه خود تعداد زیادی از رهبران سیاسی را تحت تأثیر قرار داده تا فلسطین را برسمیت بشناسند٬ و بر مخالفت گسترده رئسای ۵۲ سازمان بزرگ یهودی آمریکائی در آمریکا و شرکای خارجی آنها پیروز گردند.

(۸)-  مذاکرات هسته ای و صلح بین ایران و آمریکا چشم انداز یک جنگ منطقه ای ترویج شده توسط اسرائیل را کاهش داده است. ادامه مذاکرات منجر به برخی پیشرفت ها شده است٬ ایران اغلب امتیازات را داد٬ اما٬ حداقل٬ دیپلماسی را بر تجاوز نظامی آمریکا ترجیج داده است.

(۹)- آمریکای لاتین شاهد گرایش تقریبا کل رژیم های «چپ یا میانه رو» علیه نئولیبرال های «بشدت راست» مورد حمایت آمریکا٬ در برزیل٬ ونزوئلا٬ شیلی٬ اروگوئه٬ اکوادور و بولیوی شده است. در حالی که نتایج انتخابات به هیچ وجه منجر به چالش کشیدن سرمایه داری یا خلع ید از نخبگان مالی٬ معادن و کشاورزی نمی شود٬ بلکه نشان از درجه نسبی استقلال از سیاست خارجی آمریکا ست.  انتخاب رئیس جمهور سانتوس در کلمبیا٬ و شکست کاندیدای راستگرای اپوزیسیون٬  به مذاکرات صلح با فارک٬ شورش مردمی٬ برای دسترسی بسوی یک توافق قطعی اجازه داد.

(۱۰)- پخش اطلاعات گسترده یاد داشت های چند رسانه ای از شهادت دانشمندان برجسته و مدارک مستند نشان میدهد که سقوط مرکزتجارت جهانی فقط می تواند یک تخریب کنترل شده باشد و نه نتیجه تصادف هواپیما٬ که منجر به فراخوان های گسترده برای یک تحقیق جدید از ۹/۱۱ (۱۱حادثه سپتامبر ۲۰۰۱) شده است.

 

حوادث منفی در سال  ۲۰۱۴

رویدادهای مهم و سیاست هائی که اثرات منفی عمیقی بر چشم انداز صلح و عدالت اجتماعی گذاشته به همان اندازه بی شمارند.

(۱)- انتصاب یک رژیم دست نشانده توسط آمریکا و اتحادیه اروپا در غرب اکراین(کیف) و تبدیل آن به یک دولت رعیت اقتصادی اتحادیه روپا و پایگاه ناتو در مرزهای روسیه٬ ضربه ای مهم علیه دمکراسی و کمک به رهبران سیاسی نئوفاشیست اکراینی است. نظامی کردن اکراین٬ بعنوان یک دشمن روسیه٬ منجر به تهدید جنگ هسته می شود.

(۲)- کودتای نظامی در مصر و پاکسازی خشونت آمیز٬ زندانی و شکنجه مقامات منتخب و مخالفان سکولار٬ تضمین بازگشت نفوذ آمریکا در شمال آفریقا و تقویت محاصره غزه و استعمار کرانه باختری از طرف اسرائیل است  . یارانه مواد غذائی و حمل و نقل طبق صندوق بین المللی پول به پایان رسیده است. در سال ۲۰۱۴  در اثر سیاست های طرفدار کسب و کار دیکتاتوری نظامی٬ شاخص  بازار سهام مصر ۳۰ درصد برای دلالان داخلی و خارجی سود داشت. بین کودتا در اواسط سال ۲۰۱۳ تا پایان سال ۲۰۱۴ ٬ شاخص سهام ام ۵ سی آی در مصر دو برابر شد.

(۳)- ورود مجدد آمریکا در جنگ داخلی عراق٬ جنگ هوائی او در سوریه برای مقابله با پیش رفت دولت اسلامی عراق و شام (داعش)٬ و تصمیم به حفظ هزاران پرسنل نظامی در افغانستان بدان معنی است که سیاست نظامی گری دهه گذشته هم چنان با سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه تعریف می شود. تلفات غیرنظامی ها در حال افزایش است و هیچ نشانی از پایان جنگ ها٬ ویرانی های  برخاسته از مداخلات نظامی آمریکا و ناتو در لیبی نیست و تحریک به افراط گرائی اسلامی و فرار غیرنظامیان هم چنان ادامه دارد.

(۵)- دفاع رئیس جمهور و کنگره از جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا و مسئولیت سی آي ای/سیا جهت شکنجه باعث تضعیف بیشتر ضمانت های باقی مانده از قانون اساسی شده است.

(۶)- پیروزی انتخاباتی توسط راستگرایان تندرو در مجلس قانونگذاری آمریکا باعث مشکلات عمده ای در روند مذاکرات صلح با ایران٬ در پایان دادن به محاصره اقتصادی کوبا و کاهش پاکسازی دولت از مهاجران خواهد شد.

(۷)- اعتراضات فرگوسن علیه پلیس به علت کشتن یک جوان سیاه پوست تبدیل به اعتراضات گسترده سرتاسری (با شعار «جان سیاه پوستان ارزش دارد») علیه مصونیت پلیس از مجازات و خشونت شد که دارای تمام نشانه های یک جنبش همه گیر برای دمکراتیزه کردن کشور بود. در عوض مقامات پلیس و اتحادیه های پلیس یک ضد حمله گسترده را راه اندازی و بسیج کرده٬ با بهره برداری از کشتن دو پلیس در شهر نیویورک توسط یک فرد دیوانه از قدرت پلیس دفاع نمودند.

(۸)- موفقیت آمریکا در اعمال تحریم علیه روسیه٬ با حمایت اتحادیه اروپا٬ تشدید تمرینات نظامی در مرزهای بالتیک روسیه و در قفقاز٬ منجر به یک رویاروئی هسته ای خواهد شد.

(۹)- ارتقاء معاهدات اقتصادی آسیا و پاسیفیک به استثنای چین توسط واشنگتن٬ امضای قرارداد پایگاه های نظامی با ژاپن٬ استرالیا و فیلیپین٬ و گسترش نظارت دریائی و هوائی سواحل چین٬ چشم اندازی را که واشنگتن حاضر به قبول فراز چین بعنوان یک قدرت جهانی باشد٬ تیره و تار کرده است.

(۱۰)- سیاست های اقتصادی مشغول تمرکز ثروت در دست ۱ درصد بالائی ها ست٬ در حالی که بانکدارن سرمایه گذار هم چنان با تقلب های چند میلیارد دلاری و عملیات غیرقانونی از احکام زندان فرار می کنند٬ زیربنای یک بحران مالی جدید را فراهم می سازند.

نگاهی به سال جدید

پیش بینی برای سال ۲۰۱۵ امیدوارکننده نیست. برای یک چیز تغئیرات مثبتی که در سال ۲۰۱۴ صورت گرفت پایدار نیستند و با تعویض بیشتر سیاست آمریکا بسوی راستگرایان تندرو تحت تهدید قرار خواهند گرفت.

احتمال این است که اکثریت جناح راست جدید در کنگره دست به هر کاری که ممکن است بزنند تا از پایان دادن به محاصره اقتصادی کوبا توسط آمریکا جلوگیری نمایند. هیئت قدرتمند اسرائیل در کنگره٬ رسانه های جمعی و خزانه داری به احتمال زیاد چنین خواسته های طاقت فرسا و یک جانبه ای را بر علیه ایران تحمیل خواهند کرد تا هر توافقنامه مهمی را تضعیف کنند. در اسرائیل احزاب نئوفاشیست راستگرا به احتمال زیاد در اوائل ۲۰۱۵ قدرت را بدست می گیرند٬ و با سرعت  به تصرف و استعمار سرزمین فلسطین می پردازند و هرگونه چشم انداز توافق مذاکره را سد می کنند. هیئت قدرتمند صهیونیستی در واشنگتن هم چنان حمایت آمریکا را تضمین می کند.

دولت اوباما٬ که از موفقیت خود در تأمین حمایت اتحادیه اروپا جهت تحریم روسیه کور شده است٬ برای جنگ اقتصادی تمام عیار٬ به این امید که دولت پوتین را سرنگون سازد٬ فشار زیادی خواهد آورد.

افزایش پرسنل و تعهدات نظامی در جنوب آسیا٬ خاورمیانه و مناطق بالتیک باعث افزایش تنش های اقتصادی با چین و کره شمالی و هم چنین روسیه خواهد شد.

اوباما با کنگره جدید راستگرا برای کاهش مالیات شرکت های بزرگ٬ برای بکار انداختن سریع موافقت نامه های تجارت آزاد با اروپا(بجز روسیه) و آسیا(به استثنای چین) و برای تقویت قدرت خودسرانه پلیس٬ آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سی آی ای)٬ آژانس امنیت ملی (ان اس ای)٬ و دفتر تحقیقات فدرال( اف بی آی) با تضمین کار خواهد کرد.

پلیس٬ سازمان یافته و بسیج شده٬ مقامات مدنی را بیشتر تابع خواهد کرد٬ و یک جنگ تمام عیار علیه جنبش براه می اندازد تا خشونت پلیس علیه آفریقائی آمریکائی ها را محدود نماید. نمایش نیروی بزرگ  حمایت از پلیس در شهر نیویورک٬ تمرینی برای سال ۲۰۱۵ است.

اقتصاد آمریکا حتی بیشتر نامتعادل می شود٬ و نابرابر در معرض نوسانات مالی قرار می گیرد.  شهروندان زحمتکش و متوسط آمریکائی بیشتر  نسبت به احزاب٬ قوه مقننه و اجرائی بیگانه خواهند شد- خود داری از رأی دادن افزایش خواهد یافت. با این حال٬ بسیاری از آمریکائی ها مبارزه خواهند کرد تا نماینده محبوبی در انتخابات و ابتکارات محلی انتخاب کنند.

در خارج از کشور آمریکا در هرگونه تئاتر مهم جنگی موفق به حفظ هیچ پیروزی قاطع نظامی نخواهد شد. داعش در سوریه و عراق به احتمال زیاد به اشغال نوارهای گسترده ای از قلمرو ادامه می دهد و یک جنگ طولانی مدت را حفط می کند. طالبان در نهایت شهرهای بزرگ و پادگان ها٬ جائی را که مشاوران آمریکائی قایم شده اند محاصره خواهد کرد. لیبی هم چنان یک کشور ناموفق باقی می ماند. اکراین به احتمال زیاد به ورشکستگی اقتصادی فرو می رود. در جنوب اروپا حزب چپ سوسیالیست سریزا احتمالا برنده انتخابات یونان خواهد شد و برای تحمیل یک تعلیق در پرداخت بدهی ها و تحریک اقتصاد تلاش خواهد کرد.رژیم های سیاسی نئولیبرال در ایتالیا٬ اسپانیا و پرتقال هم چنان رو به وخامت می روند. در فرانسه رژیم سوسیالیست که دستور عمل حمایت از کسب و کار را در آغوش گرفته است باعث تحریک درگیری های مهم با اتحادیه های کارگری خواهد شد و ممکن است ضربه ببیند. جبهه ملی ممکن است حزب پیشرو شود٬ که موضع راستگرائی تندرو (ضد مهاجرین) را اتخاذ کند و چپ (ضد ریاضتی اتحادیه اروپا). چپ گرایان٬ احزاب و جنبش های پویولیست و راستگرا  به احتمال زیاد حمایت خود را در هشت انتخابات برنامه ریزی شده امسال در اتحادیه اروپا افزایش دهند.

هرج و مرج٬ جنگ ها٬ و تحریم ها منجر به صفوف سیاسی جدید می شود . همان گونه که روسیه و چین دوباره  به متحد شدن روی آوده اند٬ به همین گونه هم شمال و جنوب آمریکا٬ آسیا و خاورمیانه ممکن است عملا صف بندی جدیدی پیدا کنند. سعودی و اسرائیل٬ ایران و عراق٬ ترکیه و روسیه٬ برزیل و ونزوئلا …

چالش های غیرقابل پیش بینی ممکن است از بازیگران بزرگ و کوچک ظهور کند: سریزا دولت جدید یونان٬ با امتناع از رعایت دستور کار ریاضتی برلین٬ ممکن است یک بحران بزرگ را در اتحادیه اروپا تحریک کند. مبارزه با فساد چین می تواند منجر به افزایش تظاهرات توده ای شود. ممکن است مذاکرات طولانی مدت بین کره شمالی و کره جنوبی بدون آمریکا دنبال شود.

با آغاز سال ۲۰۱۵ ما تا انتهای شب وارد یک سفر می شویم …

درباره نویسنده:

پروفسور جیمز پتراس استاد جامعه شناسی باز نشسته بارتل(بازنشستگان) در دانشگاه بینگهامتون٬ نیویورک است.

 

برگردانده شده از:

Looking Backward, Looking Forward: 2014 – 2015By Prof. James Petras, January 05, 2015

http://www.globalresearch.ca/looking-backward-looking-forward-2014-2015/5422834

 

1 دیدگاه برای “نگاهی به گذشته٬ نگاهی به آینده: جیمز پتراس- آمادور نویدی

  1. بازتاب: وبگردی: مطالب خواندنی از سایت های دیگر 26 دی تا 3 بهمن 1393 - آراء و عقاید نویسندگان لزوما نظر بلوگ گفتگوهای زندان نیست و مسئوليت مطالب مندرج در ه

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 22 ژانویه 2015 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی