اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

چگونه ناتو زیرساخت آب لیبی را عمداً نابود ساخت: نفیس مصدق احمد- آمادور نویدی

تخریب عمدی زیرساخت آب کشور لیبی٬ با علم به این انجام گرفت که مرگ و میر جمعیت نتیجه مستقیم آن است٬ و این تخریب عمدی نه فقط یک جنایت جنگی ست٬ بلکه بطور بالقوه یک استراتژی نسل کشی ست… باید درباره اسطوره مرسوم به جنگ تمیز بشردوستانه در لیبی سئوالات جدی شود – سئوالاتی که به نظر می رسد روزنامه نگاران رسانه های اصلی به آن ها بی علاقه اند٬ و یا قادر به پرسیدن نیستند.

 war-crimes-in-libya-2

چگونه ناتو زیرساخت آب لیبی را عمداً نابود ساخت

نوشته: نفیس مصدق احمد

برگردان: آمادور نویدی

تحت قوانین بین المللی و کنوانسیون ژنو٬ حمله نظامی به زیرساخت های غیرنظامی٬ به ویژه منابع آب٬ جنایت جنگی ست. ولی این همان کاری ست که ناتو در لیبی انجام داد٬ و نتایح آن امروز بدتر شده است.

بر اساس گزارشات بسیار زیاد از لیبی٬ در حالی که مصرف آب از تولید آن سبقت می گیرد٬ بحران آب در سراسر لیبی افزایش می یابد. برخی ها دلیل کمبود آب منطقه را تغئیرات آب و هوائی محیط زیست ذکر کرده اند. اما آن چه را که آن ها در نظر نمی گیرند٬ این واقعیت است که سیستم آبیاری ملی پیچیده ای که با دقت ساخته و بیش از چند دهه جهت غلبه بر این مسئله از آن نگهداری شده بود٬ توسط ناتو مورد هدف قرار گرفت و ویران شد.

در حملات نظامی سال ۲۰۱۱ ٬ در گزارشات مطبوعاتی٬ اغلب با استناد به منابع هواداران شورشی با این ادعا پخش گردید٬ که هواداران وفادار به قذافی سیستم تأمین آب را به عنوان مکانیسمی جهت پیروزی در جنگ و مجازات شهروندان بسته ند. این یک دروغ بود.

اما٬ با این همه٬ اولین قربانی جنگ٬ حقیقت ست – به ویژه برای ژورنالیست های رسانه های جریان اصلی  که به خود زحمت نمی دهند حقیقت ادعاهای مردمی  را که در مناطق جنگی مصاحبه کنند بررسی نمایند٬ چرا که تحت فشار سرمقاله نویس باید گزارشی  بنویسند که با واقعیت جور در نمی آید.

تأسیسات حیاتی آب را بمباران کردند  و گناه را به گردن قذافی انداختند

در واقع این ناتو بود که با هدف قرار دادن  تأسیسات حیاتی آب دولتی٬ منابع آب لیبی ٬ از جمله  کارخانه لوله آب را در  بریگا تخریب کرد.

این کارخانه٬ یکی از تنها دو کارخانه کشور (کارخانه دیگر در زادگاه قذافی – شهر سرت است)٬ سازنده لوله های سلندر بتنی  پیش استرس جهت پروژه رودخانه بزرگ ساخت دست انسان (رودخانه مصنوعی – گ ام آر) بود که با یک سیستم آبیاری ماهر٬ آب را از سفره های زیر صحرای جنوبی لیبی به منازل حدود ۷۰ درصد جمعیت انتقال می داد .

در ۱۸ ژوئیه ۲۰۱۱ ٬ یک فرمانده شورشی ادعا کرد که برخی از پرسنل نظامی قذافی تأسیسات صنعتی بریگا را در دست گرفته اند٬ اما شورشیان دست رسی آن ها را به آب مسدود ساخته اند:«مواد عذائی و آب آن ها قطع شده و حال قادر به خواب نیستند.» (۱)

به عبارت دیگر٬ شوورشیان٬ نه وفادان قذافی٬ خط لوله آب رودخانه دست ساز انسان به بریگا را تخریب کردند.  در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ ٬ ناتو به این بهانه کارخانه لوله های آب بریگا را بمباران کرد که٬ مرکز «ذخیره نظامی» مخفی راکت انداز های قذافی ست.

عبدل الحکیم ال شوهدی٬ رئیس پروژه در حال اجرا گفت:«بخش های اصلی کارخانه آسیب دیده اند٬ که برای آینده پروژه می تواند موانع عمده ای بوجود بیاید.»(۲)

 

هدف های نظامی مشروع در حملات دست نخورده باقی مانده اند

وقتی که از مقامات ناتو پرسیده شد که مدارک واقعی و عینی ارائه دهند که وفاداران قذافی از داخل کارخانه لوله آب تیراندازی کرده اند٬ پاسخی نداشتند. در عوض٬ تصاویر ماهواره ای ناتو که به روزنامه نگاران نشان داده شد٬ راکت انداز دی ام – ۲۱ را در نزدیکی تأسیسات تأئید کرد که چند روز قبل از حملات ناتو وجود داشت٬ و روز بعد از حملات ناتو٬ کاملا دست نخورده باقی مانده بود.(۳)

 

نیروهای ناتو٬ پیش از آن تأسیسات آب را در سرت بمباران کرده بود٬ که منجر به کشته شدن چندین نفر از «کارکنان مؤسسه آب دولت شد که در زمان حمله مشغول کار بودند.»(۴)

 

در اوت ۲۰۱۱ ٬ یونیسف گزارش کرد که درگیری در محل «آب رودخانه بزرگ دست ساز انسان٬ اولین مرکز آب نوشیدنی در لیبی٬ در معرض ریسک است که نتواند آب مورد نیاز کشور را برآورده سازد.» (۵)

در همین ماه٬ خبرگزاری فرانسه گزارش کرد که  آب رودخانه بزرگ دست ساز انسان «ممکن ست به علت کمبود وسائل یدکی و مواد شیمیائی فلج شود» – تقویت حملات ناتو  منجر به تخریب تأسیسات حیاتی آب رودخانه دست ساز انسان در سرت و بریگا گشته است.

 

مقامات سازمان ملل گفتند٬ رودخانه دست ساز انسان در حال حاضر « برای نگهداشتن مخازن در ارائه سطحی  پایدار تلاش می کند»٬ «اگر پروژه شکست بخورد٬ آژانس ها از شرایط اضطراری گسترده بشری می ترسند.»(۶)

رئیس دفتر یونیسف در لیبی٬ کریستین باسلو – الیسین٬ هشدار داد که شهر بدون از سرگیری منابع آب٬ با «بدترین مورد سناریوی مطلق» مواجه است که می تواند به یک بیماری واگیر بی سابقه تبدیل شود.(۷)

 

ایمیل استراتفورد: «کثافات بیش اندازه در این جا باهم جور در نمی آید»

در حالی که منابع حامی شورشیان تلاش کرد تا برای اختلال در تأمین آب٬ وفاداران قذافی را مقصر بداند٬ ایمیل هائی که از پیمان کار اطلاعاتی آمریکائی استراتفورد به بیرون درز پیدا کرد٬ آشکارا این منابع را تأيید کرده است(۸)٬ و نشان می دهد که این شرکت به صورت خصوصی به ادعاهای خود  شک کرده است.(۹)

بایلیس پارسلی٬ تحلیل گر خاورمیانه استراتفورد٬ در یک ایمیل به مدیران اجرائی نوشت٬ «کثافات بیش اندازه در این جا باهم جور در نمی آید»٬ «من به هیچ منبعی زیاد مطمئن نیستم … اگر هر چیزی بسیار روشن و شفاف است٬ پس چگونه تمام اطلاعات در این پروژه ضد و نقیض است… در واقع٬ بسیاری از نتیجه گیری های آن صد در صد صحیح نیست.»

اما شرکت خصوصی اطلاعاتی آمریکائی٬ که نقش کلیدی در ارتباط با مقامات ارشد پنتاگون در تسهیل عملیات اطلاعاتی نظامی بازی می کند٬ کاملا آگاهی داشت (۱۰)٬ که بستن رودخانه دست ساز انسان برای مردم لیبی به چه معنی است:

«از زمان اولین مرحله از ساخت «رودخانه» در سال ۱۹۹۱ ٬ جمعیت لیبی دو برابر شده است. حذف رودخانه و چاه٬ یعنی عقب گرد سریع از روند درست طبیعی. این ست معنی بستن رودخانه دست ساز انسان برای جمعیت لیبی.»

کوین استیچ٬ یکی از مدیران استراتفورد به شوخی گفت:«هر از چند وقت مردم لیبی حمام می کنند؟ اگر دوش نگیرید می توانید آب آشامیدنی برای یک ماه داشته باشید ». «جدی می گویم. حمام نکن و دوش نگیر تا آب چاه ات بتواند برای آشامیدن و بهداشت کم کافی باشد.»(۱۱)

حقیقت – مقامات دولت لیبی سعی کردند که روند جریان آب را  حفظ کنند

در همین حال٬ یونیسف اذعان کرد مقامات دولت لیبی نه تنها در تخریب مؤسسات آب درگیر نبوده اند٬ بلکه در واقع با تیم فنی سازمان ملل «جهت تسهیل ارزیابی از چاه های آب »٬ بررسی پاسخ  به گزینه های فوری و برای شناسائی منابع جایگزین آب٬ هم کاری نزدیک دارند.(۱۲)

با این وجود٬ یونیسف در سپتامبر ۲۰۱۱ گزارش داد که اختلال در رودخانه بزرگ دست ساز انسان منجر به بی آب شدن بیش از ۴ میلیون لیبیائی شده است.(۱۳)

رودخانه دست ساز انسان تا امروز مختل باقی مانده است٬ و بحران ملی آب لیبی هم چنان رو به تشدید است.(۱۴)

تخریب عمدی زیرساخت آب کشور لیبی٬ با علم به این انجام گرفت که مرگ و میر جمعیت نتیجه مستقیم آن است٬ و این تخریب عمدی نه فقط یک جنایت جنگی ست٬ بلکه بطور بالقوه یک استراتژی نسل کشی ست.

باید درباره اسطوره مرسوم به جنگ تمیز بشردوستانه در لیبی سئوالات جدی شود – سئوالاتی که به نظر می رسد روزنامه نگاران رسانه های اصلی به آن ها بی علاقه اند٬ و یا قادر به پرسیدن نیستند.

 

منابع:

(۱)-

http://www.aljazeera.com/news/africa/2011/07/2011718131010939797.html

(۲)-

http://www.foxnews.com/world/2011/07/22/rebels-say-qaddafi-must-face-trial-as-airstrikes-hit-tripoli/

(۳)-

http://humanrightsinvestigations.org/2011/07/27/great-man-made-river-nato-bombs/

(۴)

http://uk.reuters.com/article/2011/04/22/uk-libya-sirte-idUKTRE73L14V20110422

(۵)

http://www.unicef.org/media/media_59666.html

(۶)

http://www.muscatdaily.com/Archive/Gcc/UN-moves-to-ease-Libya-sanctions

. (۷)

http://www.unicef.org/media/media_59666.html

(۸) –

https://wikileaks.piraattipuolue.fi/gifiles/docs/34/3420452_re-discussion-thirsty-libya-.html

(۹) –

https://www.stratfor.com/sample/analysis/libya-water-cutoffs-tripoli-tied-security-situation

(۱۰)-

https://wikileaks.org/gifiles/docs/98/985575_re-use-this-re-libya-water-protodraft-how-s-this-look-.html

(۱۱)-

https://wikileaks.org/gifiles/docs/53/5334561_re-discussion-thirsty-libya-.html

(۱۲)-

http://www.unicef.org/media/media_59666.html

(۱۳)-

http://www.unicef.org/wash/laj_59697.html

(۱۴)-

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-05-10/libya-s-looming-summer-of-turmoil-may-swell-migrant-flow-to-eu

 

درباره نویسنده:

دکتر نفیس مصدق احمد نویسنده پرفروش ترین کتاب٬ و برنده جایزه روزنامه نگار تحقیقی٬ محقق امنیت بین المللی٬ هم چنین متخصص سیاسی٬ فیلم ساز٬ مشاور ارتباطات و استراتژی٬ و فعال تغئیرات اجتماعی ست. اولین رمان علمی او٬ داستان هیجان انگیز نقطه صفر٬ در سال ۲۰۱۴ منتشر شد.

نفیس در حالی که استراتژی جامع را جهت تحول اجتماعی توسعه داده و برجسته می سازد٬ تمرکز کار خود را در تسریع تغئیرات اجتماعی در جهت منافع عموم بوسیله کنترل رادیکال٬ روش های سیستمیک برای درک بزرگ ترین مشکلات جهان قرار داده است٬.

 

برگردانده شده از:

How NATO Deliberately Destroyed Libya’s Water

http://www.informationclearinghouse.info/article41999.htm

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 4 جون 2015 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , برچسب خورده.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: