اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

جهانی شدن – مامای نظم نوین جهانی: آنا فا، گاردین- ارگان حزب کمونیست استرالیا – : آمادور نویدی

نظم نوین جهانی و جهانی شدن، درباره اعمال سلطه سرمایه داری بر سراسر جهان است. در قرن گذشته به علت بحران ها و تناقضات سرمایه داری، دوبار درگیری بزرگ در … به خواندن ادامه دهید

21 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

پنج رهبری که امپریالیسم غربی را از طریق دیپلماسی، ترغیب و فشار عمومی به چالش می کشند: پروفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

در زمانی که چپ سکولار منزوی است و یا (مانند سیریزای یونان، پودیموس اسپانیا و یا پنح ستاره ایتالیا در جنوب اروپا )، خودتخریب است، این پنج رهبر، وضع موجود … به خواندن ادامه دهید

19 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

نیروهای عملیات ویژه آمریکا مستقر در ۱۳۵ کشور – سال ۲۰۱۵ شکست رکورد عملیات نظامی مخفی را اثبات می کند: نیک تورس – آمادور نویدی

بنابر گفته کن مک گراو، سخنگوی فرمانده نیروهای عملیات ویژه (اس او سی او ام- سوکوم)، امسال، درحال حاضر، نیروهای عملیات ویژه آمریکا، در  ۱۳۵ کشور مسقر هستند. این تقریباً … به خواندن ادامه دهید

12 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه

سقوط عربستان سعودی اجتناب ناپذیر است: نفیس احمد – آمادور نویدی

 آن اعضای کم خانواده سلطنتی که فکر می کنند می توانند پادشاهی خود را از سقوط اجتناب ناپذیر با مقداری چرخش آزمایشی رژیم نجات دهند٬ از آن هایی که بدنبال … به خواندن ادامه دهید

3 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه