اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

چگونه آمریکا با استفاده از فن آوری سیاسی مردم خود را فریب می دهد؟ (بخش اول): دیمیتری اورلف / ترجمه و تلخیص: آمادور نویدی

به خاطر بار بالای انگل فن آوری های سیاسی بد، وقتی که فن آوری های سیاسی خوب را در کنار هم قرار دهیم، ممکنست مردم آمریکا قبول زحمت نکنند، مانند جلوگیری از فاجعه تغئیرات آب و هوائی. بسیاری از فن آوری های سیاسی بد، یا از طریق تضاد داخلی، یا به علت اثرات مخرب آنها محکوم به شکست اند.

usa, obama, liesusa,lies_iraq02-05-2008b

چگونه آمریکا با استفاده از فن آوری سیاسی مردم خود را فریب می دهد؟

(بخش اول)

نوشته: دیمیتری اورلف

ترجمه و تلخیص: آمادور نویدی

فن آوری های سیاسی  سه هدف اصلی دارند:

۱. تغئیر قواعد بازی بین شرکت کندگان در روند سیاسی.

۲. مرسوم کردن مفاهیم، ارزش ها، افکار و عقاید جدید به آگاهی جمعی.

۳. دستکاری مستقیم در رفتار انسان از طریق رسانه های جمعی و روش های اداری.

فن آوری های سیاسی این اهداف تاکتیکی را مطابق با الزامات استراتژیک بالاتر، تعقیب می کنند، و تنها ماهیت اصیل این الزامات بالاتر است که چنین روش های غیردمکراتیک و خودخواهانه را توجبه می کند. آری، هر از چند وقت یک بار – هدف وسیله را توجیه می کند. بهترست که بشریت و جهان  را از طریق روش های غیردمکراتیک نجات داد تا چسبید به اشکال بشدت دمکراتیک و اجازه بدهیم که منقرض شود.

اما اغلب موارد این الزامات به مراتب خیلی غیر اصیل هستند. آن ها را می توان به دو بخش از هم جدا کرد:

۱. بهبود رفاه همه افراد با پیگیری منافع مشترک کل جامعه، همان گونه که بوسیله بهترین تحصیل کردگان، اغلب روشنفکران، و اکثر اعضای مسئول و معقول در ک شده است. این نوع فن آوری های سیاسی منجر  به چرخه فضیلت، ساختن موفقیت های قبلی جهت افزایش انسجام اجتماعی، همبستگی و تنظیم صحنه برای دستاوردهای بزرگ شده است. (این ها نوع خوب فن آوری های سیاسی هستند.)

۲. غنی و توانمند ساختن و حفاظت از منافع ویژه به حساب بقیه اجتماع . این نوع از فن آوری های سیاسی یا از طریق تضاد داخلی شکست می خورند، و یا منجر به چرخه خشونت می شوند، و کسانی که از آنها سود میبرند، برای سطح بالاتری از رفتار خودخواهانه به حساب بقیه تلاش می کنند، و صحنه را برای نتایج ضعیف اجتماعی، رکود اقتصادی، خشونت گسترده و جنگ داخلی و فروپاشی نهائی سیاسی تنظیم می کنند. (این ها نوع بد فن آوری های سیاسی هستند.)

اجازه دهید آمریکا را مثال بزنیم که بیش از سهم عادلانه خود در نوع دوم (فن آوری های سیاسی بد) شریک است. بیائید بطور خلاصه یک دوجین از مهم ترین ها را مرور کنیم.

۱.لابی سوخت فسیلی. هدف: متقاعد ساختن مردم آمریکا که فاجعه تغئیرات آب و هوائی به وقوع نمی پیوند و حاصل نشده است. معنای آن: کمپین علیه دانشمندان آب و هوائی/محیط زیستی، تزریق دانش جعلی، تحقیر علم به عنوان یک کل، که از «جنبش حامیان محیط زیست و آب و هوائی»، تصویری  توطئه گر و غیره بسازد.

۲. کارخانه های اسلحه سازی. هدف: متقاعد ساختن جمعیت که داشتن سلاح شخصی مردم را امن تر می سازد، از استبداد دولت جلوگیری می نماید، و حق دفاع از خود به هر قیمتی.

۳. نظام سیاسی دو حزبی، همراه با لابی ها و شرکت های بزرگ، و حامیان مالی خارجی بزرگ آن ها. هدف: مردم را متقاعد کنند که آمریکا یک دمکراسی است و مردم حق انتخاب دارند. به عبارت دیگر، بنظر میرسد که این فن آوری کار کرده است. بسیاری به اوباما رأی دادند(برخی از آنها دوبار!) و سپس یک زمان دشواری در مواجه حقیقت داشتند که او یک فریبکار است، و به سختی  متفاوت از سلف خود است، و هر آن چیزی که او گفته است برای بدست آوردن رأی آنها و سر و صدای امیدوار کننده بوده است.

۴. پیمانکاران دفاعی و استقرار دفاع ملی. هدف: توجیه بودجه دفاعی گزاف با این ادعا که با حنثی ساختن اعمال شریران/تبهکاران یا از این نوع مزخرفات، امنیت ملی را حفظ می کنند . آمریکا  تأسیسات دفاعی گرانقیمتی دارد، ولی خیلی بیفایده هستند. نکته ادعا: مورد سوریه و دستور خروج ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت از خلیج فارس، برای اولین بار پس از ۶ سال بدون یک ناو هواپیما بر در آنجا(خلیج فارس). دلیل ساده است: اگر چه ناو های هواپیمابر آمریکا خیلی گرانند و بنظر چشمگیر بنظر میرسند، اما تنها علیه دشمنان ضعیف و آشفته مؤثر هستند. وقتی که به قدرتهای بزرگی مانند روسیه، چین و ایران برسد، آنها(ناو ها) مانند اردک های هستند که دربرابر حملات موشکهای کروز سوپرسونیک/مافوق صوت و اژدرهای زیردریائی، که آمریکا ندارد، بیدفاع اند.

۵. صنعت پزشکی. هدف: متقاعد کردن مردم که بیمه درمانی خصوصی لازم است، و هزینه های پزشکی گزاف قابل توجیه است، و طب اجتماعی به نحوی شر است، و آنها علیرغم همه شواهد متناقص، مراقبت های پزشکی با کیفیت خوب مراقبتی میگیرند.

۶. صنعت آموزش عالی. هدف: متقاعد ساختن مردم که آموزش عالی در آمریکا علیرغم مخارج گزاف،  و بحران بدهی دانشجوئی، و این واقعیت که بیش از نیمی از فارغ التحصیلان اخیر دانشگاه و دانشکده قادر به پیدا کردن کار حرفه ای نشده اند، دارای ارزش خوبی است.

۷. مجموعه صنعت – زندان سازی. هدف: متقاعد ساختن مردم که زندانی کردن درصدی بالاتر از جمعیتی که در زندانهای استالین بودند، اغلب به جهت جرم های بدون خشونت و بدون قربانی، به نحوی مردم را امن نگه میدارد، علیرغم عدم وجود مطلق هیچ مدرکی.

۸. صنعت خودرو سازی. هدف: متقاعد کردن مردم که اتوموبیل شخصی نشانه آزادی فردی است، علیرغم این واقعیت  که اگر تمام مخارج واثرات جانبی خودروهای شخصی را جمع کنید و آنها را با ساعات کاری که باید کار کنید تا قادر به پرداخت آن باشید، مقایسه کنید، معلوم میشود که راندن یک ماشین، آهسته تر از قدم زدن است، باز هم حمل و نقل عمومی را بدنام می کنند.

۹. صنعت تجارت محصولات کشاورزی. هدف: متقاعد کردن مردم است که یک رژیم غذائی که مملو از مواد شیمیائی، ارزان، و مواد غذائی که از طریق صنعتی تولید شده باشد، علیرغم این که به سطح بالائی از چاقی، امراض قلبی، دیابت و بیماریهای دیگر منجر شده است، به نوعی قابل قبول است.

۱۰. صنعت مالی. متقاعد کردن مردم که پول آنها امن است، حتی اگر در یک سیاه چال همیشه در حال گسترش بدهی غیرقابل باز پرداخت، از بین برود.

۱۱.مذهب سازماندهی شده. هدف: متقاعد کردن مردم که به یک مرد بزرگ سفید در آسمان وصل شده اید، که ممکن است به جهنم بفرستدتان، علیرغم این واقعیت که او شما را دوست دارد، و علیرغم اینکه او قادر متعال است، ولی همیشه به پول شما نیازمندست، و بر دلائل شخصی شما و تکیه بر حقایق جهت پیدا کردن راهتان در این جهان تقدم دارد…. و کلام خدا، حقیقت مطلق است. افسانه را زنده نگه دارید، برای اینکه مردم مذهبی بنحوی معنوی تر و یا اخلاقی تر ازافراد بی دین هستند.

۱۲. نظام حقوقی و قضائی. هدف: متقاعد کردن مردم است که سیستم حقوقی و قضائی برای فروش به بالاترین قیمت پیشنهاد شده، که تغذیه ی ارتش عظیمی از وکلای خوب پرداخت شده را دربردارد، به نحوی ارزش پول خرج کردن را دارد، و عدالت تولید می کند، و اطاعت از مستندات قوانین بسیار بزرگ و پیچیده که بطور کامل برای فرد معمولی غیرقابل درک است، و وجود وکلای زیاد، یعنی آن چیزی که به معنای یک شهروند خوب بودن است.

چنانچه مشاهده می شود، آمریکا دارای یک بار کامل انگل از فن آوری های سیاسی بد است. هر گروه خاص برای منافع خود می تواند برخی از فن آوری های های سیاسی را استخدام کند تا سیستمی برای آنها درست کند که سهم بزرگتر از کیک را به نفع آنها تضمین کند و به ضرر هر کس دیگری باشد.

این به اندازه کافی بد است، اما فن آوری های سیاسی بد منجر به مشکل اضافی می شود: آنها افکار کسانی را که آزرده وآشفته می سازند، تضعیف می نمایند. هدف اصلی آنها متقاعد کردن مردم درباره چیزهایی است که دروغ و نادرست هستند. هنگامی که آنها موفق شوند، مردم شخصاً در این دروغ ها سرمایه گذاری شده اند، و هر اطلاعاتی را که در تضاد با آنها باشد، به عنوان یک توهین شخصی یا، حداقل، به عنوان یک منبع ناخوشایند برای آنها شناسائی میکنند. این وضعیت آنها را نسبت به فن آوری های سیاسی خوب مصون نمی سازد – زمانی که در پی متقاعد ساختن مردم برای چیزهایی باشند که حقیقت دارند و روش هایی که در واقع کار می کنند، و آنها را به مسیری ببرند که لازمست هدایت شوند. آنها چیزی هستند که اندی بوروویتز آنها را «مقاومت انسان در برابر حقیقت» می نامد.

به خاطر بار بالای انگل فن آوری های سیاسی بد، وقتی که فن آوری های سیاسی خوب را در کنار هم قرار دهیم، ممکنست مردم آمریکا قبول زحمت نکنند، مانند جلوگیری از فاجعه تغئیرات آب و هوائی. بسیاری از فن آوری های سیاسی بد، یا از طریق تضاد داخلی، یا به علت اثرات مخرب آنها محکوم به شکست اند.

ادامه دارد

درباره نویستده:

دیمیتری اورلف یک مهندس روسی – آمریکائی و نویسنده ای در مورد موضوعاتی مربوط به «کاهش پتانسیل سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و سقوط آمریکا»، چیزی که او آن را «بحران همیشگی» می نامد، است.

تلخیص و برگردانده شده از:

http://cluborlov.blogspot.com

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بایگانی

بایگانی