اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

روسیه رؤیای اسرائیل بزرگ را نابود کرد: تاکسی، سایت سلاح افلاطون – کیوسک اخبار خاورمیانه/ آمادور نویدی

متفکران صهیونیستی در نظر دارند تا مرگ اسرائیل بزرگ را هم چون راز نگه دارند، به این امید که رئیس جمهور آینده آمریکا انعطاف پذیر تر و ارتجاعی تر از … به خواندن ادامه دهید

25 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

سوریه – جنگی که در نهایت به خاطر امتیاز خط لوله گاز است: په په اسکوبار/ آمادور نویدی

خط لوله ای که شامل ایران، عراق و سوریه باشد، قابل قبول نیست، نه تنها به خاطر ضرر به دست نشاندگان آمریکا، بلکه بیش تر به خاطر شرایط جنگ ارزی … به خواندن ادامه دهید

20 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

افق جنگ: آیا برای جلوگیری از آن دیر شده است؟دکتر پل کریگ رابرتز/ آمادور نویدی

اساس سیاست خارجی آمریکا این است که متعهد به جلوگیری از ظهور قدرت هایی است که قادر باشند اقدامات یک جانبه واشنگتن را محدود سازند. توانایی روسیه و چین برای … به خواندن ادامه دهید

18 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

سئوالاتی که باید از اوباما پرسیده شود: ویلیام بلوم، برگردان: آمادور نویدی

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار … به خواندن ادامه دهید

16 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

سرمایه داری – سیستمی مرگبار: راب گولند/ آمادور نویدی

این هرگز سرمایه دار نیست که می میرد، بلکه کارگر فقیری است که همواره با جان خود هزینه نهایی را می پردازد… سرمایه داری تنها سیستمی نیست که بشریت قادر … به خواندن ادامه دهید

13 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

درسی از مبارزات متحد کارگران و اتحادیه بنادر و کشتی رانی استرالیا: گاردین، ارگان حزب کمونیست استرالیا/ آمادور نویدی

حزب کمونیست استرالیا  بر این عقیده است که در سطح سیاسی – و با حمایت از قدرت صنعتی است – که سیاست ها و برنامه ها می توانند اجرا گردند … به خواندن ادامه دهید

8 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه

جنگ ها: جناح های جنگ طلب آمریکا در مسند فرماندهی: پروفسور جیمز پتراس/ آمادور نویدی

آمریکا که از سال ۲۰۰۱ درگیر دو، سه جنگ و یا بیش تر بوده است، یک امپراتوری نظامی تقریباً انحصاری را تعریف می کند، که از طریق خشونت برای تسلط … به خواندن ادامه دهید

5 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه