اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

اسرائیل امپراتوری عریان: کرانه باختری، شهرک ها و راه حل دو دولت: میکو پیلید/ آمادور نویدی

اسرائیل، استاد فریب، به کوچک تر کردن چیزی که از زندگی فلسطین کوچک باقی مانده، ادامه می دهد و هیچ کسی جرأت نمی کند تا بپذیرد که امپراتوری عریان است! نه دولت فلسطینی وجود دارد، نه راه حل دو دولت، نه کرانه باختری وجود دارد، و نه حتی یک وجب از فلسطین مستقل در هیچ جای فلسطین وجود ندارد… اگر سرزمین های اشغالی فلسطین محدود به کرانه باختری و نوار غزه است، پس سرزمین های اشغال نشده فلسطین کجا هستند؟ آیا سرزمین هایی وجود دارند که متعلق به فلسطینی ها باشد و اشغال نشده باشند؟ چنان چه چنین سرزمین هایی وجود داشته باشد، خواهشاً ممکن است کسی آن را در نقشه نشان دهد؟… سفیران و کارمندان ارشد سیاسی و هیئت های دیپلوماتیک بین المللی کاملاً آگاه اند که در فلسطین چه می گذرد. سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، و وزارت خارجه آمریکا از هر حیله و هر جنایتی که اسرائیل مرتکب می شود، کاملاً آگاه هستند. هر دولتی که در آمریکا سر کار آمده است و هم چنین دولت های اروپایی در ارتکاب جنایت با اسرائیل شریک بوده اند. با این حال، زمانش فرا رسیده است که بقیه جهان بیدار شود و به این توهم پایان دهد. توهمی که اسرائیل مشروعیت دارد، توهمی که اسرائیل به نوعی پاسخی به هولوکاست و یهودی ستیزی است، و توهمی که بخشی از فلسطین اشغال شده و بقیه آن اشغال نشده است. زمانش فرا رسیده است که باصدای رسا و روشن فریاد برآورد که تمام شهرک های اسرائیلی در هر کجای فلسطین، غیرقانونی هستند و درست مانند داستان:«پیراهن جدید امپراتور»، اسرائیل امپراتور عریان است، و هم چنین هیچ مشروعیتی ندارد.

palestine19 48-1967-2014palestine map today

اسرائیل امپراتوری عریان: کرانه باختری، شهرک ها و راه حل دو دولت

نوشته: میکو پیلید – هرالد تریبون آمریکا

برگردان: آمادور نویدی

غمگینانه ، بیش از هفتاد سال است که اسرائیل به هزینه مردم فلسطین موفقیت های زیادی داشته است. اما یکی از این موفقیت ها که قابل توجه ترین است، به فلسطینی ها و مردم جهان قبولانده که اشغال فلسطین در سال ۱۹۶۷ شروع شد، و بنابراین، راه حل مسئله فلسطین چیزی است که به عنوان راه حل دو دولت شناخته شده است. این دستکاری واقعیت است که هر شعبده بازی به آن افتخار می کند.

کاملاً مورد قبول واقع گردیده است که به این حقیقت بی اعتنا باشیم،  که اکثر قریب به اتفاق سرزمین فلطسین از سال ۱۹۴۸ اشغال شده است. در حال حاضر، مروری به پاک سازی قومی فلسطین و نابودی شهرها و روستاها، مساجد و کلیساها، مدارس و منازل فلسطینی ها، رادیکال به نظر می آید. ۴۹ سال اشغال، ادعایی است که همواره شنیده می شود. مردم می گویند به پنجاهمین سالگرد اشغال نزدیک می شویم، و من هرچه که به سختی سعی می کنم تا ۴۹ را با ۱۹۴۸ جمع ببندم، نه به سال ۲۰۱۶، بلکه به سال ۱۹۹۷ می رسم.

جامعه بین المللی  نسبت به جنایات صهیونیست ها بین سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷ کاملا بی اعتناست. محو این حقیقت که بین این سال ها با سلب مالکیت، قتل عام، و نقض غیرقابل بیان حقوق بشر توسط اسرائیل مشخص شده است، یک شعبده بازی واقعاً چشمگیر است. دو منطقه کوچک در درون فلسطین که توسط اسرائیل طراحی شد و مرزهای اسرائیل را در سال ۱۹۴۸ به وجود آورد، برای مثال، کرانه باختری و نوار غزه، به عنوان فلسطین به رسمیت شناخته شده اند. اما این تمام ماجرا نیست. حتی یک اینچ از کرانه باختری یا نوار غزه تحت حاکمیت فلسطین ها نیست. تمام فلسطین، از رودخانه تا دریا توسط اسرائیل کنترل می شود.

بنابراین، وقتی که کشورهای اروپایی فلسطین را به رسمیت می شناسند، آن ها نیز مانند احمق ها در نمایشات جادویی رفتار می کنند، خوشحالند که بخشی از توهم استادان بزرگ فریب هستند. و در واقع، در حالی که جهان مستقیماً رهبری می شود، با توهم به فلسطینی که وجود دارد فریب داده می شود. اسرائیل، استاد فریب، به کوچک تر کردن چیزی که از زندگی فلسطین کوچک باقی مانده، ادامه می دهد و هیچ کسی جرأت نمی کند تا بپذیرد که امپراتوری عریان است! نه دولت فلسطینی وجود دارد، نه راه حل دو دولت، نه کرانه باختری وجود دارد، و نه حتی یک وجب از فلسطین مستقل در هیچ جای فلسطین وجود ندارد.

«اُ پی تی» تبدیل به مخفف شناخته شده ای است، که جهت استفاده برای توصیف سرزمین های اشغالی فلسطین بکار برده می شود. اما زمانی که ما از مردم می پرسیم که آن سرزمین ها را در نقشه ببینند، تنها چیزی که می بینند، چیزی است که کرانه باختری بوده است، منطقه ای که اسرائیل در سال ۱۹۴۸ ایجاد کرده است و بعداً هم آن را در سال ۱۹۶۷ حذف کرده است، و نوار غزه ای هم که وجود دارد، تنها به عنوان یک اردوگاه  پناهندگی و کار اجباری است که اسرائیل اجازه دارد تا به نسل کشی دست بزند، و جهان هم روی برمی گرداند و وانمود می کند که چیزی نمی بیند.

این نسل کشی ما را بر آن می دارد که سئوالات زیر را بپرسیم: اگر سرزمین های اشغالی فلسطین محدود به کرانه باختری و نوار غزه است، پس سرزمین های اشغال نشده فلسطین کجا هستند؟ آیا سرزمین هایی وجود دارند که متعلق به فلسطینی ها باشد و اشغال نشده باشند؟ چنان چه چنین سرزمین هایی وجود داشته باشد، خواهشاً ممکن است کسی آن را در نقشه نشان دهد؟ به این دلیل است که می گویم، هر نقشه ای را که نگاه می کنم و به هر اینچ از خاک فلسطین که سفر کرده ام، اشغال شده است. اصطلاح دیگری که نسبت به فلسطین زیاد به کار می رود، «شهرک ها» است. بعضی اوقات به آن ها «شهرک های غیرقانونی» می گویند. هر دو، هم شهرک ها و هم شهرک های غیرقانونی، تا حد زیادی به مستعمرات اسرائیلی ساخته شده در کرانه باختری مربوط می شود. صحبت از «گسترش شهرک ها»، «بلوک شهرک ها»، و غیره است. باز هم، این ما را به پرسیدن سئوالات زیر می کشاند: چه فرقی است بین شهرک های یهودی نشین ساخته شده در آن مناطق و مناطقی که در ال جلیل یا ناقاب ساخته شده اند؟ درباره شهرک هایی که در اطراف اورشلیم ساخته شده، و یا آن هایی که نزدیک یافا معروف به تل آویو ساخته شده اند، چه می گوئید؟

اسرائیلی هایی که  از سال ۱۹۴۸ در خاک به سرقت رفته فلسطین زندگی می کنند، دوست دارند که خودشان را به عنوان اسرائیلی اصیل، مردمی با افکار خوب لیبرالی ببینند، و خدای ناکرده آن ها به عنوان مهاجران شهرک نشین شناخته نشوند. شهرک نشین ها، «دیگر» اسرائیلی هایی هستند که از سال ۱۹۶۷ در خاک به سرقت رفته فلسطین زندگی کرده اند. اما مگر فرقی هم می کند؟ تمام فلسطین با زور به سرقت رفته است، و با هر استثنای کوچکی، تمام شهرها و شهرستان ها، روستاها و مزارع اسرائیلی بر روی خاکی ساخته شده که  از فلسطینی ها دزدیده شده است، و بنابراین تمام آن ها شهرک نشینان غیرقانونی هستند. یک بار دیگر استاد فریب با روشی که می خواهد جهان اسرائیل را ببیند، تمام ما را رهبری می کند وهیچ کسی نیست که   فریاد برآورد: «خشونت عریان امپراتوری اسرائیل را ببینید!»

اسرائیل بین سال های ۱۹۴۸ – ۱۹۶۷ با ارتکاب به جنایات وحشتناک و ایجاد چیزی که به آن «حقیقت آشکار» می گویند، به مشروعیت دست یافت. اسرائیل که با تسخیر کرانه باختری و غزه در سال ۱۹۶۷، اشغال فلسطین را به اتمام رساند، تمرکز خود را از سرزمین های اشغالی سال ۱۹۴۸ به سرزمین های جدید اشغالی تغئیر داد. در حال حاضر، اسرائیل به مدت پنج دهه است که در این مناطق به ایجاد «حقیقت آشکار» پرداخته است، که اکنون به عنوان شهرک های یهودی نشین «یهودا و شومرون» معروفند. اما هر شعبده بازی، هر دزدی و مطمئناً هر استاد فریبی با چنین درجه ای، باید شرکایی داشته باشد.

تعداد مردمی که در واقع ادعا می کنند که نمی دانند اسرائیل چه کار می کند، کم هستند. سفیران و کارمندان ارشد سیاسی و هیئت های دیپلوماتیک بین المللی کاملاً آگاه اند که در فلسطین چه می گذرد. سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، و وزارت خارجه آمریکا از هر حیله و هر جنایتی که اسرائیل مرتکب می شود، کاملاً آگاه هستند. هر دولتی که در آمریکا سر کار آمده است و هم چنین دولت های اروپایی در ارتکاب جنایت با اسرائیل شریک بوده اند. با این حال، زمانش فرا رسیده است که بقیه جهان بیدار شود و به این توهم پایان دهد. توهمی که اسرائیل مشروعیت دارد، توهمی که اسرائیل به نوعی پاسخی به هولوکاست و یهودی ستیزی است، و توهمی که بخشی از فلسطین اشغال شده و بقیه آن اشغال نشده است. زمانش فرا رسیده است که باصدای رسا و روشن فریاد برآورد که تمام شهرک های اسرائیلی در هر کجای فلسطین، غیرقانونی هستند و درست مانند داستان:«پیراهن جدید امپراتور»، اسرائیل امپراتور عریان است، و هم چنین هیچ مشروعیتی ندارد.

درباره نویسنده:

میکو پیلید، یک نویسنده و فعال اسرائیلی است که در آمریکا زندگی می کند. او در اورشلیم بدنیا آمد و همانجا بزرگ شد. پدر او ژنرال ماتی پیلید بود. بر اثر تراژدی شخصی خانوادگی به کشف فلسطین مردم و روایت آن ها پرداخت. او کتابی نوشت درباره سفر خود از حوزه یک اسرائیلی ممتاز تا مردم سرکوب شده فلسطین. کتاب او با عنوان:«پسر ژنرال، سفر یک اسرائیلی در فلسطین» است. پیلید در سطح ملی و بین المللی درباره مسئله فلسطین سخنرانی می کند. پیلید از ایجاد یک دولت دمکراتیک واحد در تمام فلسطین حمایت می می کند. او هم چنین پشتیبان سرسخت کمپین بی دی اس (بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اقتصادی اسرائیل جهت افزایش فشار اقتصادی و سیاسی به اسرائیل است.

برگردانده شده از:

The West Bank, Settlements and the Two State Solution …

http://www.informationclearinghouse.info/article44102.htm

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بایگانی

بایگانی