اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

کودکان سوریه: پیتر کوئینگ/ آمادور نویدی

سوریه، لیبی و عراق پیشرفته ترین کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بودند: آموزش و مراقبت های پزشکی رایگان؛ شبکه امنیت اجتماعی درجه یک و زیرساخت فیزیکی که عمل می کرد؛ … به خواندن ادامه دهید

26 مارس 2016 · بیان دیدگاه

موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

نظامی گری آمریکا و اتحادیه اروپا شکاف بین قدرت های سرمایه داری ناشی از ظهور (چین) و ظهور مجدد (روسیه) را عمیق تر کرده است. طرح سیاسی – اقتصادی و … به خواندن ادامه دهید

14 مارس 2016 · بیان دیدگاه

چه گونه یک گل صورتی تنها ابرقدرت جهان را شکست داد – جنگ مواد مخدر آمریکا در افغانستان نوشته: آلفرد مک کوی/ آمادور نویدی

روند بلند مدت هر چه می خواهد باشد، تریاک برای آینده قابل پیش بینی، به طور عمیق با اقتصاد روستایی، شورشیان طالبان، و دولتی فاسد که مجموع آن معمای افغان … به خواندن ادامه دهید

5 مارس 2016 · بیان دیدگاه