اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

اشغال بلندی های جولان توسط اسرائیل، برای منابع طبیعی، آب، گاز و نفت است: تیموتی الکساندر گوسمن/ آمادور نویدی

اسرائیل به خوبی می داند که اقتصاد آمریکا رو به فروپاشی است؛ بنابراین، برای اسرائیل حیاتی است که اگر می خواهد قدرت خود را در خاورمیانه نگه دارد، باید برای … به خواندن ادامه دهید

30 آوریل 2016 · بیان دیدگاه

بگذار زنذگی ات بخشی از مبارزه با ماشین استثمار سرمایه داری وحشی باشد – تاریخ مختصر و مهم آمریکا: فیلم جنگ طبقاتی/ آمادور نویدی

این جهانی است که از عدم تسکین استثمار توسط خشونت دیوانه وار امپریالیست رنج کشیده است. این جهان غارت شده با تحمیل رژیم های ریاضت سرمایه داری درنده ماست که … به خواندن ادامه دهید

22 آوریل 2016 · بیان دیدگاه

توطئه بین المللی اسرائیل – اسرائیل تقریباً در هر کشور غربی یک لابی دارد: فیلیپ جیرالدی / آمادور نویدی

درواقع، این یک پدیده جهانی است. اگر فردی به هر جایی – در اروپای غربی، کانادا، استرالیا، زلاند نو و آمریکا برود – یک لابی اسرائیلی  وجود دارد که به … به خواندن ادامه دهید

8 آوریل 2016 · ۱ دیدگاه

انتقاد دروغین حقوق بشری آمریکا از کوبا: مارجوری کوهن/ آمادور نویدی

دورویی آمریکا در ارتباط با حقوق بشر و نصحیت کوبا زمانی مشخص می شود که انکار بسیاری از ابتدایی ترین حقوق بشر مردم آمریکا چون روز روشن است. آمریکا باید … به خواندن ادامه دهید

4 آوریل 2016 · بیان دیدگاه