اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

خواب و بیداری اروپا، روسیه، و چین: هژمونی آمریکا را بپذیرید یا به جنگ بروید؟: پل کریک رابرتس/ آمادور نویدی

از دید واشنگتن، هر کشوری با یک سیاست مستقل، خارج از چتر واشنگتن است، و بنابراین، یک تهدید است. سوریه هنوز وجود دارد به این دلیل که تحت حمایت و حفاظت روسیه است. این تنها دلیلی است که هنوز سوریه وجود دارد، و هم چنین دلیل دیگری است که واشنگتن می خواهد روسیه از سر راهش کنار برود… زمانی که دولت روسیه توانایی جلوگیری از حمله نظامی واشنگتن به سوریه و ایران را نشان دهد، و وقتی که کودتای واشنگتن در اکراین در ارائه دادن پایگاه دریایی دریای سیاه به واشنگتن شکست خورد، روسیه به تهدید تبدیل می شود… زمانی که واشنگتن، ژنرال ها و دست نشاندگان اروپایی او اعلام کنند که روسیه یک تهدید است، منظور آن ها این است که روسیه یک سیاست خارجی مستقل دارد و به نفع منافع خود عمل می کند تا به نفع واشگتن. روسیه یک تهدید است، به این دلیل که روسیه نشان داده است که قابلیت دارد تا تهاجم درنظر گرفته شده واشنگتن علیه سوریه و بمباران ایران را مسدود سازد. روسیه یک هدف از کودتای واشنگتن در اکراین را به صورت مسالمیت آمیز جلوگیری کرد و به طور دمکراتیک با کریمه، پایگاه دریایی روسیه در دریای سیاه و استان روسیه برای چندین قرن مجددا متحد شد.

 

usa,american empire2

خواب و بیداری اروپا، روسیه، و چین: هژمونی آمریکا را بپذیرید یا به جنگ بروید؟

paul craig Roberts

نوشته: پل کریک رابرتس

برگردان: آمادور نویدی

آیا جهان بیدار می شود؟

در ۱۹ سپتامبر، سال ۲۰۰۰، شانزده سال پیش، آمبروس ایوانز پریچارد از روزنامه تلگراف لندن گزارش داد:

اسناد غیرمحرمانه دولت آمریکا نشان می دهد که انجمن اطلاعاتی آمریکا در سال های پنجاه و شصت کمپینی را برای ساخت جنبشی در جهت اروپای متحد به راه انداخت، و جنبش فدرالیست اروپایی را تأمین مالی و رهبری کرد.

این اسناد این سوءظن را تأئید می کند که در آن زمان آمریکا به شدت در پشت پرده مشغول فشار بر بریتانیا بود تا به ایالت اروپایی بپیوندد. یک تفاهم نامه، به تاریخ ۲۹ ژوئیه سال ۱۹۵۰، دستورالعمل یک کمپین را برای ترویج یک پارلمان کامل اروپایی می دهد. این تفاهم نامه توسط ژنرال ویلیام جی دونووان، رئیس اداره  خدمات استراتژیک جنگ آمریکا، سلف سیا امضاء شده است.

این مدارک نشان می دهد که اتحادیه اروپا توسط سیا ایجاد شده است.

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

 

همان گونه که قبلاً نوشته ام، واشنگتن براین باور است که این آسان ترست که یک دولت، اتحادیه اروپا، را کنترل کرد تا بسیاری از دولت های جداگانه اروپایی را. در حالی که واشنگتن مدت زیادی در هماهنگ و موزون کردن اتحادیه اروپا سرمایه گذاری کرده است، کاملاً مخالف خروج هیچ کشوری از چنین آرایشی است. به همین دلیل رئیس جمهور اوباما اخیراً به لندن رفت تا به سگ دست آموز خود، نخست وزیر بریتانیا بگوید، که بریتانیا نباید از اتحادیه اروپا خارج شود.

مردم بریتانیا مانند دیگر کشورها های اروپایی، هرگز اجازه ندارند که به نفع کشور خود رأی به بودن در اتحادیه اروپا بدهند و اروپایی بشوند. تاریخ بریتانیا مانند رومی ها و بابلی ها به تاریخ مردم گذشته تبدیل خواهد شد.

طبیعت سرکوب گر غیرقابل توصیف قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و نیاز اتحادیه اروپا به پذیرش تعداد بی شماری از پناهندگان جهان سوم باعث ایجاد یک خواست مردمی برای یک رأی گیری بریتانیایی شده است که یک کشور مستقل باقی بمانند و یا [در اتحادیه اروپا] حل شوند و به بروکسل و احکام دیکتاتوری آن تسلیم شوند. رأی گیری برای ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برنامه ریزی شده است.

موقعیت واشنگتن این است که مردم بریتانیا نباید اجازه داشته باشند که علیه اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند، برای این که اتخاذ چنین تصمیمی به نفع واشنگتن نیست.

کار نخست وزیر ترساندن مردم بریتانیا با عواقب ادعایی شوم از «رفتن به تنهایی» است. این ادعا این است که «انگلستان کوچک» نمی تواند به تنهایی روی پای خود بایستد. به مردم بریتانیا گفته شده است که انزوا یعنی پایان آن ها، و کشور آن ها به مردابی تبدیل خواهد شد و ترقی نخواهد کرد. همه چیزهای خوب در جاهای دیگر اتفاق می افتد، و آن ها تنها و بی نصیب می مانند.

اگر کمپین ترس موفق نشود و رأی بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی بدهند، سئوال روشن این است که آیا واشنگتن به دولت بریتانیا اجازه می دهد تا نتیجه دمکراتیک را قبول کند.

متناوباً، دولت بریتانیا مردم بریتانیا را فریب می دهد، به همان گونه ای که به طور معمول انجام می دهد، و اعلام می کند که بریتانیا برای گرفتن امتیازاتی با بروکسل مذاکره کرده است که مشکلات مورد نظر مردم بریتانیا را حل کند.

موضع واشنگتن نشان می دهد که واشنگتن اعتقاد راسخ دارد که تنها منافع واشنگتن مهم هستند. اگر مردم دیگری مایل به نگه داشتن استقلال ملی باشند، آن ها به سادگی خودخواه هستند.

علاوه براین، منطبق با واشنگتن نیستند، این بدان معنی است که آن ها می توانند «تهدیدی به امنیت ملی آمریکا» اعلام شوند. به مردم بریتانیا اجازه داده نمی شود تا تصمیماتی بگیرند که با منافع واشنگتن منطبق نباشد. پیش بینی من آن است که مردم بریتانیا یا گول می خورند یا برخلاف رأی آن ها تصمیم گرفته می شود.

خودمحوری واشنگتن، خود خواهی، غرور و تکبر فوق العاده ای است، که سازمان دهی «تهدید روسیه» را شرح می دهد. روسیه خودش را به غرب به عنوان یک تهدید نظامی نشان نداده است. با این حال، واشنگتن با تجمع نیروی دریایی آمریکا /ناتو در دریای سیاه، سرباز و تانک در کشورهای بالتیک و لهستان، پایگاه های موشکی در مرز روسیه مقابله می کند، و در نظر دارد گرجستان و اکراین، استان های سابق شوروی را در پیمان های دفاعی آمریکا علیه روسیه ترکیب و به خدمت بگیرد.

http://www.strategic-culture.org/news/2016/05/04/nato-form-allied-fleet-black-sea-plans-fraught-with-great-risks.html

زمانی که واشنگتن، ژنرال ها و دست نشاندگان اروپایی او اعلام کنند که روسیه یک تهدید است، منظور آن ها این است که روسیه یک سیاست خارجی مستقل دارد و به نفع منافع خود عمل می کند تا به نفع واشگتن. روسیه یک تهدید است، به این دلیل که روسیه نشان داده است که قابلیت دارد تا تهاجم درنظر گرفته شده واشنگتن علیه سوریه و بمباران ایران را مسدود سازد. روسیه یک هدف از کودتای واشنگتن در اکراین را به صورت مسالمیت آمیز جلوگیری کرد و به طور دمکراتیک با کریمه، پایگاه دریایی روسیه در دریای سیاه و استان روسیه برای چندین قرن مجددا متحد شد.

شاید شما تعجب کنید که چه گونه ممکن است کشورهای کوچکی مانند عراق، لیبی، سوریه، یمن، و ونزوئلا تهدید هایی برای ابرقدرت آمریکا داشته باشند. ادعای واشنگتن پوچ است. آیا رئسای جمهور آمریکا، مقامات پنتاگون، مشاوران امنیت ملی، و رئیس ستاد مشترک ارتش واقعاً کشورهایی با چنین قابلیت کم را به عنوان تهدیدات نظامی نسبت به آمریکا و کشورهایی ناتو می پندارد؟

نه، آن ها چنین فکر نمی کنند. این کشورها به عنوان تهدیدات اعلام می شوند، به این دلیل که آن ها یا دارای سیاست خارجی و اقتصادی مستقل هستند و یا قبل از نابودی خود دارای چنین سیاستی بوده اند. سیاست مستقل آن ها یعنی این که آن ها هژمونی آمریکا را قبول نمی کنند و یا نکرده اند. به آن ها حمله شده تا آن ها را تحت هژمونی آمریکا در بیاورند.

از دید واشنگتن، هر کشوری با یک سیاست مستقل، خارج از چتر واشنگتن است، و بنابراین، یک تهدید است.

در سخنان رئیس جمهور آمریکا، ونزوئلا به یک «تهدید غیرمعقول و فوق العاده به امنیت ملی و سیاست خارجی آمریکا» تبدیل می شود، که نیاز به «وضعیت اضطراری ملی» دارد تا با «تهدید ونزوئلا»، زمانی که دولت ونزوئلا منافع مردم خود را بالاتر از شرکت های آمریکایی قرار می دهد، ونزوئلا را کنترل کند و باز دارد.

زمانی که دولت روسیه توانایی جلوگیری از حمله نظامی واشنگتن به سوریه و ایران را نشان دهد، و وقتی که کودتای واشنگتن در اکراین در ارائه دادن پایگاه دریایی دریای سیاه به واشنگتن شکست خورد، روسیه به تهدید تبدیل می شود.

به روشنی امکان ندارد که ونزوئلا تهدیدی برای آمریکا باشد، بنابراین، ونزوئلا ممکن نیست بتواند یک «تهدیدید غیر معقول و فوق العاده برای امنیت ملی آمریکا» به حساب بیاید. ونزوئلا یک تهدید است به این دلیل که دولت ونزوئلایی با دستورات واشگتن موافق نیست ودستورات واشنگتن را اجرا نمی کند.

این کاملاً مشخص است که روسیه هیچ گونه تهدیدی علیه کشورهای بالتیک، لهستان، رومانی، و یا آمریکا نکرده است. این کاملاً مشخص است که روسیه به اکراین حمله نکرده است. چه گونه ما می دانیم؟ اگر روسیه به اکراین حمله برده بود، اکنون دیگر اکراینی وجود نداشت. دوباره استانی از روسیه بود، به همان گونه ای که تا ۲۰ سال پیش اکراین برای قرن ها مستقر بود، برای مدتی طولانی تر از این که آمریکا وجود داشته است. در واقع، اکراین بیش تر به روسیه تعلق دارد تا هاوایی و ایالات جنوبی فاقد ریشه که متعلق به آمریکا هستند.

با این حال، این دروغ های خیالی و خارق العاده از بالاترین مقامات دولت آمریکا، از ناتو، از نوکران بریتانیایی واشنگتن، خریده و پرداخته شده برای رسانه های غربی، و خریده و پرداخت شده برای اتحادیه اروپا، بدون وقفه ادامه دارد و تکرار می شود، به گونه ای که آن ها حقیقت آشکار خدایی هستند.

 سوریه هنوز وجود دارد به این دلیل که تحت حمایت و حفاظت روسیه است. این تنها دلیلی است که هنوز سوریه وجود دارد، و هم چنین دلیل دیگری است که واشنگتن می خواهد روسیه از سر راهش کنار برود.

آیا روسیه و چین متوجه حداکثر خطری شده اند که آن ها را تهدید می کند؟ فکر نمی کنم حتی ایران متوجه خطر مداوم خود شده باشد، علی رغم تماس نزدیک با آن.

اگر روسیه و چین متوجه خطر خود شده بودند، آیا دولت روسیه اجازه می داد که یک – پنجم رسانه های خود متعلق به خارجی ها باشد؟ آیا روسیه درک می کند که «مالک خارجی» یعنی صاحبش سیا است؟ اگر نمی داند، چرا نمی داند؟ اگر می داند، پس چرا دولت روسیه اجازه بی ثباتی خود را به دست سرویس های اطلاعاتی واشنگتن می دهد؟

حتی چین بی دقت تر است. ۷۰۰۰ سازمان غیردولتی (ان جی اوها) در چین مشغول خراب کاری هستند.

http://www.globalresearch.ca/china-preserving-sovereignty-or-sliding-into-western-sponsored-color-revolutions/5523019

تنها در ماه گذشته دولت چین بالاخره دست به کار شد، خیلی دیرتر، تا برخی محدودیت ها را بر روی این عوامل خارجی بگذارد که برای بی ثباتی چین کار می کنند. اعضای این سازمان های خیانت کار دستگیر نشده اند. آن ها تنها تحت نظر پلیس- یک محدودیت بی فایده قرار گرفته اند، به گونه ای که واشنگتن می تواند پول زیادی ارائه دهد تا با آن پلیس چین را با  رشوه بخرد.

چرا روسیه و چین فکر می کنند که پلیس آن ها کم تر از پلیس مکزیک و یا آمریکا در معرض رشوه قرار دارد؟ علی رغم چندین دهه «جنگ علیه مواد مخدر»، جریان مواد مخدر از مکزیک به آمریکا بدون تأخیر ادامه دارد. در واقع، نیروهای پلیس هر دو کشور منافع بسیار زیادی در «جنگ علیه مواد مخدر» دارند، برای این که جنگ، آن ها را در طریق رشوه، ثروت مند می سازد. در واقع، همان گونه که خبرنگار مصلوب شده برای روزنامه مرکوری سان خوزه سال ها پیش ثابت کرد، خود سیا بیزنس/کسب و کار مواد مخدر را می گرداند و مدیریت می کند.

در آمریکا کسانی که حقیقت را می گویند تحت پی گرد قرار می گیرند و زندانی می شوند، و یا به عنوان «نظریه پردازن توطئه»، «ضد سامی/یهودی»، و «افراط گرایان داخلی» معزول می شوند. تمام جهان غرب شامل یک ناکجاآباد به مراتب بدتر از آن چیزی است که جورج اورویل در کتاب مشهور خود، در سال ۱۹۸۴ توصیف کرده است.

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Orwell

(اریک آرتور بلیر، نام مستعار جورج اورویل در ۲۵ ژوئن ۱۹۰۳ متولد شد و در ۲۱ژانویه ۱۹۵۰ وفات یافت. او یک نویسنده، مقاله نویس و منتقد ادبی بود، نثر شفافی داشت و برای آگاهی رساندن در پی بی عدالتی های اجتماعی، مخالفت با استبداد و در حمایت از سوسیالیسم دمکراتیک می نوشت – مترجم).

این که روسیه و چین به واشنگتن اجازه می دهند که در رسانه های آن ها، دانشگاه های آن ها، در سیستم مالی آن ها، و در سازمان های غیردولتی «خیرخواه» که در هر جنبه از جوامع آن ها نفوذ می کنند، نشان می دهد که هر دو دولت به بقای خود به عنوان کشورهای مستقل علاقه ای ندارند. آن ها خیلی  بیش تر می ترسند که از طرف فاحشه های رسانه ای واشنگتن «مستبد» خوانده شوند تا از استقلال خود حفاظت کنند.

پیش بینی من این است که روسیه و چین خیلی زود با یک تصمیم ناخوش آیند رو به رو گردند: هژمونی آمریکا را بپذیرید و یا به جنگ بروید.

درباره نویسنده:

دکتر پل کریک رابرتس، معاون وزیر خزانه داری برای سیاست اقتصادی و همکار سردبیر ژورنال وال استریت بود. او مقاله نویس هفته نامه بیزنس، خدمات اخباری هاوارد اسکریپس، و از مؤسسان سندیکا بود. او دارای چندین مقام دانشگاهی است. مقالات اینترنتی او در سراسر جهان هواداران زیادی دارد. آخرین کتاب های او انحلال اقتصادی غرب و چگونه آمریکا شکست خورد، و تهدید نو محافظه کاران بر نظم جهانی می باشد.

برگردانده شده از:

Somnolent Europe, Russia, and China: Accept US Hegemony or Go to War?
By Dr. Paul Craig Roberts, May 06, 2016
http://www.globalresearch.ca/somnolent-europe-russia-and-china-accept-us-hegemony-or-go-to-war/5523732

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 22 مِی 2016 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , , , , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی