اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بریگزیت: موضوع چیست؟، رأی بریگزیت، و علی رغم رأی، احتمالات علیه بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپاست: دکتر پل کریک رابرتز/ آمادور نویدی

مخالفت با برگزیت برمبنای دو علاقه قدرت مند واشنگتن است. یکی منافع بانک های نیویورک و وال استریت برای حذف انگلستان به عنوان یک مرکز رقیب مالی است. علاقه قدرت مند دیگر منافع واشنگتن در جلوگیری از خروج یک کشور آن است که پیشتاز منجر به خروج دیگر کشورها نشود. همان گونه که اسناد کشف شده سیا در آرشیو ملی آمریکا کاملاً نشان می دهد، اتحادیه اروپا  به ابتکار سیا ساخته شد، که هدف آن آسان ساختن اعمال کنترل سیاسی واشنگتن بر اروپا بود. این برای واشنگتن بسیار آسان تر است که اتحادیه اروپا را کنترل کند تا ۲۸ کشور جداگانه را. به علاوه، اگر اتحادیه اروپا از هم پاشیده شود، به احتمال زیاد ناتو هم که پوشش لازم برای تجاوز واشنگتن است، پاشیده خواهد شد… اتحادیه اروپا به واشنگتن و یک درصد خدمت می کند ونه کس دیگری. اتحادیه اروپا قاتل استقلال و مردم است. هدف برای بریتانیایی ها، فرانسوی ها، آلمان ها، ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، و بقیه این است که به عنوان ملت نایدید شوند.

brexit-3

 

بریگزیت: موضوع چیست؟

Paul Craig Roberts (2)

نوشته: دکتر پل کریک رابرتز

برگردان: آمادور نویدی

اگر رسانه های فاحشه را بخوانید، برگزیت – همه پرسی  خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را درباره نژادپرستی می دانند. طبق متن داستان، نژادپرستان راستگرای متمایل به خشونت می خواهند اتحادیه اروپا را ترک کنند  تا از پذیرفتن مهاجران تیره پوست بیشتر به انگلستان جلوگیری کنند.

علی رغم تبلیغات دائم علیه خروج، نظرسنجی ها نشان داد که اغلب مردم علاقه مند به ترک اتحادیه اروپا تا ماندن در آن بودند تا وقتی که نماینده زن پارلمان، جو کاکس، توسط مردی کشته شد که به گفته یک شاهد عینی فریاد زد «برگزیت». کاکس مخالف ترک اتحادیه اروپا بود.

دولت بریتانیا و رسانه های فاحشه از قتل کاکس برای تبلیغات علیه خشونت پنهان نژادپرستان در پشت برگزیت استفاده کردند. با این حال، شاهدان دیگر گزارش متفاوتی دادند. گاردین، که با خط تبلیغات رهبری می کند، بعداً گزارش داد که «شاهدان دیگر گفتند که حمله  پس از آن شروع شد که نماینده پارلمان درگیر با دو مردی شد که نزدیک مطب جراحی او دعوا می کردند». البته، بدین دلیل که قتل کاکس به عنوان سلاحی بسیار با ارزش علیه برگزیت است، ما هرگز ماجرا را نخواهیم فهمید.

بدون شک بسیاری از تحولاتی که در انگلستان، کشورشان روی می دهد ناراحت هستند. نباید یک نژادپرست بود تا حس کرد که کشور کسی به وسیله مردمی با فرهنگ بیگانه به سرقت رفته است. بریتانیایی ها در جنگ علیه مهاجمان، سابقه تاریخی دارند، و بسیاری بر این باورند که یک تهاجم را تجربه می کنند، اگرچه از نوع مسلحانه نیست. البته، یک جنگ مسلحانه، از حمایت دولت و رسانه ها برخوردار نمی شود.

مردم بریتانیا شنیدند که کارشناسان رسما بیان می کنند که تولید مهاجران در انگلستان بیش تر از آن حقوق بیکاری است که دریافت میکنند، و آن چه که آن ها شنیده اند با تجربه آن ها مغایر است.  به علاوه، بسیاری از بریتانیایی ها از این که باید به دلایل امنیتی از رفتن به کل بخش هایی از شهرهای خود، از جمله لندن خودداری کنند، ناراحتند.

این نگرانی ها را نژادپرستی خواندن یک انتخاب تبلیغاتی است تا این که دفاع فرهنگی باشد، ونهادهای سیاسی بریتانیا آن انتخاب تبلیغاتی را ساخته است. تعجبی ندارد که بسیاری از شهروندان بریتانیا دیگر آن نهاد انگلیس را نماینده بریتانیایی ها نمی دانند.

اجازه دهید که بدون شک و به خاطر استدلال فرض کنیم که برگزیت به خاطر و درباره نژادپرستی است. واقعاً موضع مخالفان برگزیت چیست؟ قطعاً درباره کمک به پناهندگان جنگ های واشنگتن نیست که دولت بریتانیا را توانا ساخته است. اگر نهاد بریتانیایی بسیار زیاد نگران  پناه مسلمانانی است که از حملات، بمب ها، و پهپادهای آمریکایی ها فرار کرده اند، هرگز از حملات واشنگتن بر روی این مردم حمایت نمی کرد.

مخالفت با برگزیت برمبنای دو علاقه قدرت مند واشنگتن است.

یکی منافع بانک های نیویورک و وال استریت برای حذف انگلستان به عنوان یک مرکز رقیب مالی است. این واقعیت آشکار از نظر توجه شهر و بانک انگلیس غایب است.

مردم بریتانیا فراموش کرده اند که آن ها تنها یک پا در اتحادیه اروپا دارند، به این دلیل که به انگلستان اجازه داده شد تا ارز خود را حفظ کند. انگلستان از یورو استفاده نمی کند و، بنابراین، قدرت مالی دولت بریتانیا را حفظ می کند. یونان، پرتغال، اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، و غیره این قابلیت و صلاحیت را ندارند. آن ها برای امور مالی به بانک های خصوصی وابسته اند.

به منظور فریب انگلستان جهت پیوستن به اتحادیه اروپا، به بریتانیایی ها امتیازهای ویژه ای داده شد. با این حال، این امتیازات نمی تواند برای همیشه باشد. روند اتحادیه یکی از ادغامات سیاسی است. همان گونه که سال ها قبل گزارش داده ام، ژان کلود تریشه، که در آن زمان رئیس بانک مرکزی اروپا بود، گفت که برای تکمیل ادغام سیاسی اروپا، باید سیاست های مالی کشورهای عضو متمرکز شود. چنانچه انگلستان یک مرکز مالی مستقل با بانک مرکزی و ارز خودش را داشته باشد، این غیرممکن است که سیاست های مالی متمرکز شود.

وال استریت درک می کند که شکست بریگزیت به معنای کوتاه کردن طول عمر لندن به عنوان یک مرکز مالی است، و  این غیرممکن است که کشوری یک مرکز مالی باشد بدون این که ارز و بانک مرکزی خودش را نداشته باشد. به همان گونه هم برای انگلستان غیرممکن است که عضو اتحادیه اروپا باشد و تحت بانک مرکزی اروپا عمل نکند، زمانی که همه پرسی برگزیت شکست بخورد، روند تدریجی اجبار انگلستان به رفتن به یورو شروع خواهد شد.

علاقه قدرت مند دیگر منافع واشنگتن در جلوگیری از خروج یک کشور آن است که پیشتاز منجر به خروج دیگر کشورها نشود. همان گونه که اسناد کشف شده سیا در آرشیو ملی آمریکا کاملاً نشان می دهد، اتحادیه اروپا  به ابتکار سیا ساخته شد، که هدف آن آسان ساختن اعمال کنترل سیاسی واشنگتن بر اروپا بود. این برای واشنگتن بسیار آسان تر است که اتحادیه اروپا را کنترل کند تا ۲۸ کشور جداگانه را. به علاوه، اگر اتحادیه اروپا از هم پاشیده شود، به احتمال زیاد ناتو هم که پوشش لازم برای تجاوز واشنگتن است، پاشیده خواهد شد.

اتحادیه اروپا به واشنگتن و یک درصد خدمت می کند ونه کس دیگری. اتحادیه اروپا قاتل استقلال و مردم است. هدف برای بریتانیایی ها، فرانسوی ها، آلمان ها، ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، و بقیه این است که به عنوان ملت نایدید شوند. بریگزیت آخرین شانس برای شکست این دستور کار پنهانی است، و ظاهراً بریتانیایی ها نمی دانند که چه چیزی در خطر است و برای چه رأی می دهند.

برگردانده شده از:

?Brexit: What Is It About

By Paul Craig Roberts

http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/22/brexit-what-is-it-about-paul-craig-roberts/

***

اتحادیه اروپا و ناتو نهادهای شر هستند. این دو نهاد دستگاه هایی هستند که توسط واشنگتن ایجاد شده اند تا حاکمیت مردم اروپا را ازبین ببرند. این دو نهاد کنترل جهان را به واشنگتن می دهند و هر دو به عنوان پوشش هستند و واشنگتن را به تجاوز توان مند می سازند. بدون اتحادیه اروپا و ناتو، واشنگتن نمی تواند اروپا و بریتانیا را مجبور به جنگ با روسیه نماید، و واشنگتن نمی توانست هفت کشور مسلمان را در ۱۵ سال نابود کند، بدون این که به عنوان یک دولت منفور جنایتکار جنگ منزوی شود، و هیچ عضوی از آن بتواند بدون این که دستگیر و محاکمه شود به خارج سفر کند… واشنگتن و رسانه های فاحشه به هیج وجه هیچ احترامی برای آزادی و حاکمیت مردم قائل نیستند. واشنگتن هر اظهارنامه  و ادعای حکومت دمکراتیک را به عنوان مانعی  برای هژمونی خود می بیند و هر انگیزه دمکراتیک را نابود می سازد. رهبران اصلاح طلب در آمریکای لاتین بطور مداوم توسط واشنگتن سرنگون می شوند، و واشنگتن ادعا می کند که تنها واشنگتن  و متحدان تروریست او حق انتخاب دولت سوریه را دارند، درست به همان گونه که دولت اکراین را انتخاب کرد… دولت بریتانیا باید بلافاصله فسخ مشارکت خود در تحریمات واشنگتن بر روسیه را اعلام دارد و اقتصاد خود را با کشورهای در حال ترقی روسیه، چین، هند و ایران وصل کند. با این حمایت، مردم بریتانیا می توانند از حمله بر اقتصاد آنها به رهبری واشنگتن نجات یابند.

brexit-4

رأی بریگزیت

Paul Craig Roberts (2)

نوشته: دکتر پل کریک رابرتز

برگردان: آمادور نویدی

رأی دادن به بریگزیت یعنی چه؟

امید است که به معنای فروپاشی اتحادیه اروپا و ناتو و، بدین وسیله، اجتناب از جنگ جهانی سوم باشد.

اتحادیه اروپا و ناتو نهادهای شر هستند. این دو نهاد دستگاه هایی هستند که توسط واشنگتن ایجاد شده اند تا حاکمیت مردم اروپا را ازبین ببرند. این دو نهاد کنترل جهان را به واشنگتن می دهند و هر دو به عنوان پوشش هستند و واشنگتن را به تجاوز توان مند می سازند. بدون اتحادیه اروپا و ناتو، واشنگتن نمی تواند اروپا و بریتانیا را مجبور به جنگ با روسیه نماید، و واشنگتن نمی توانست هفت کشور مسلمان را در ۱۵ سال نابود کند، بدون این که به عنوان یک دولت منفور جنایتکار جنگ منزوی شود، و هیچ عضوی از آن بتواند بدون این که دستگیر و محاکمه شود به خارج سفر کند.

به وضوح، رسانه های فاحشه درباره نظرسنجی ها دروغ گفتند تا رأی دهندگان به خروج را ناامید کنند. اما این عمل نکرد. مردم بریتانیا همواره  منبع آزادی بوده اند. این دستاوردهای تاریخی مردم بریتانیا بود که قانون را به سپر محافظ مردم از سلاحی در دست دولت تبدیل ساخت و دولت مسئول را به جهان داد. مردم بریتانیا، یا اکثریت آنها، درک کردند که اتحادیه اروپا مکانیسم حاکم دیکتاتوری است که قدرت در دستان مردم غیر مسئول قرار دارد که قانون به آسانی می توانند به عنوان سلاحی در دستان دولت غیر مسئول مورد استفاده قرار گیرد.

واشنگتن، در تلاش برای نجات قدرت خود بر اروپا، کمپینی براه انداخت، و از روی میل به فاحشه های رسانه ای و چپ شست و شوی مغزی شده پیوست، که گرد شعار یک درصدی ها گرد آمده بودند، و تلاش برای حفظ آزادی و حاکمیت مردم بریتانیا را به عنوان نژادپرستی معرفی کرد. این کمپین دغل کارانه فراتر از همه شک و شبه  نشان داد که واشنگتن و رسانه های فاحشه به هیج وجه هیچ احترامی برای آزادی و حاکمیت مردم قائل نیستند. واشنگتن هر اظهارنامه  و ادعای حکومت دمکراتیک را به عنوان مانعی  برای هژمونی خود می بیند و هر انگیزه دمکراتیک را نابود می سازد. رهبران اصلاح طلب در آمریکای لاتین بطور مداوم توسط واشنگتن سرنگون می شوند، و واشنگتن ادعا می کند که تنها واشنگتن  و متحدان تروریست او حق انتخاب دولت سوریه را دارند، درست به همان گونه که دولت اکراین را انتخاب کرد.

مردم بریتانیا، یا اکثریت آنها، پرنده را به واشنگتن دادند. اما جنگ هنوز پایان نیافته است. شاید هنوز واقعاً شروع نشده است. این چیزی است که مردم بریتانیا به احتمال زیاد می توانند انتظارش را داشته باشند: فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، و جورج سورس برای حمله به پوند انگلیس، پائین آوردن ارزش آن و ترور اقتصاد بریتانیا توطئه خواهند کرد. ما خواهیم دید که چه کسی قوی تر است: این مردم بریتانیا خواهند بود یا سیا، یک درصد، و اتحادیه اروپا و نازی های نومحافظه کار.

حمله آینده بر اقتصاد بریتانیا دلیلی است که حامیانی مانند بوریس جانسون را در باور به این که «نیازی به عجله» در خروج از اتحادیه نیست، به اشتباه انداخته است. هر چه بیشتر برای مردم بریتانیا طول بکشد که از استبداد اتحادیه اروپا فرار کنند، واشنگتن و اتحادیه اروپا می توانند مجازات بیشتری بر مردم بریتانیا برای حروج رأی تحمیل نمایند و رسانه های فاحشه زمان بیشتری دارند تا مردم بریتانیا را قانع کنند که رأی انها یک اشتباه بود. از آنجایی که رأی غیر اجباری است، پارلمان ضعیف النفس و ترسو می تواند رأی را رد کند.

دیو کامرون، نخست وزیر محافظه کار باید بلافاصله، و نه ماه ها بعد در اکتبر استعفا دهد. دولت جدید بریتانیا باید به اتحادیه اروپا بگوید که اکنون تصمیم مردم بریتانیا در حال اجرا شدن است، نه در دو سال بعد و تمام روابط سیاسی و حقوقی بعد از رأی دادن پایان یافته است. در غیر این صورت، در دو سال بعد مردم بریتانیا چنان با مجازات و تبلیغات ضربه خواهند خورد که رأی آنها لغو خواهد شد.

دولت بریتانیا باید بلافاصله فسخ مشارکت خود در تحریمات واشنگتن بر روسیه را اعلام دارد و اقتصاد خود را با کشورهای در حال ترقی روسیه، چین، هند و ایران وصل کند. با این حمایت، مردم بریتانیا می توانند از حمله بر اقتصاد آنها به رهبری واشنگتن نجات یابند .

 برگردانده شده از:

The Brexit Vote

By Paul Craig Roberts

http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/24/the-brexit-vote-paul-craig-roberts/

***

مبلغانی که شامل نهادهای رسانه ای و سیاسی غربی هستند موفق شدند که مشکلات واقعی را خارج از بحث های عمومی نگه دارند و  رأی به خروج را به عنوان نژادپرستی نشان دهند. با این حال، مردم بریتانیا به اندازه کافی در برابر شست و شوی مغزی مقاومت کردند و بحث برای درک مشکلات واقعی: حاکمیت، دولت پاسخگو، استقلال مالی، آزادی از درگیرشدن در جنگ های واشنگتن و درگیری با روسیه را کنترل کردندبه خاطر داشته باشید، که ایرلندی ها علیه اتحادیه اروپا رأی دادند و فشار بر آنها حفظ شد تا آنها رأی خود را پس گرفتند. به احتمال زیاد این هم سرنوشت بریتانیایی ها خواهد بود.

brexit-5

علی  رغم رأی، احتمالات علیه بریتانیا در خروج از اتحادیه اروپاست

paul grec roberts

نوشته: دکتر پل کریک رابرتز

برگردان: آمادور نویدی

رأی بریگزیت نشان داد که اکثریت رأی دهندگان بریتانیایی درک می کنند که دولت انگلستان نماینده منافع دیگران است تا منافع مردم بریتانیا. به همان سختی که بریتانیایی ها می دانند باید دولت خود را مسئول بدانند، آنها درک می کنند که مسئول دانستن  دولت های اتحادیه اروپا هیچ چشم اندازی ندارد. بریتانیایی ها در زمان خود تحت اتحادیه اروپا، از دوران تاریخی وقتی که قانون کلمه حاکمیت بود یادآوری شده اند.

مبلغانی که شامل نهادهای رسانه ای و سیاسی غربی هستند موفق شدند که مشکلات واقعی را خارج از بحث های عمومی نگه دارند و  رأی به خروج را به عنوان نژادپرستی نشان دهند. با این حال، مردم بریتانیا به اندازه کافی در برابر شست و شوی مغزی مقاومت کردند و بحث برای درک مشکلات واقعی: حاکمیت، دولت پاسخگو، استقلال مالی، آزادی از درگیرشدن در جنگ های واشنگتن و درگیری با روسیه را کنترل کردند.

مردم بریتانیا نباید  آن قدر ساده لوح باشند که فکر کنند که رأی آنها موضوع را حل و فصل می کند. این مبارزه تازه شروع شده است. انتظار داشته باشید:

– که دولت بریتانیا برگردد و به مردم بگوید، نگاه کنید، اتحادیه اروپا معامله بهتری به ما پیشنهاد  داده است. ما حالا استطاعت ماندن در اتحادیه اروپا را داریم.

– که فدرال رزرو، ایی سی بی، بی او جی، و صندوق هیدج نیویورک به پوند/لیره ضربه بزند و سهام بریتانیا را کم کند تا رأی دهدگان بریتانیایی را متقاعد سازد که اقتصاد در حال سقوط است.

–  و تأکید بیشتر بر تضعیف رأی اروپا، که همه را به امان «تجاوز روسیه» رها کند.

–  و مقاومت در برابر رشوه (و تهدید) به اعضای برجسته در خروج اکثریت سخت می شود، و فشار بر چنین رهبران خروج (از اتحادیه) مانند بوریس جانسون معقول و میانجی باشد، و روابط خوب را با واشنگتن و اتحادیه اروپا نگه داریم، و در باقی ماندن در اتحادیه اروپا به یک سازش برسیم.

– و انتظار داشته باشید که کنفدراسیون صنایع بریتانیا (سی بی آی) از دست دادن کارهای بریتانیا و فرصت های سرمایه گذاری را به رأی خروج نسبت دهد.

زمانی که شما یاد بگیرید فکر بکنید که چیزها واقعاً چگونه هستند و به گونه ای که رسانه های فاحشه آنها را نشان می دهند، شما قادر خواهید شد تا تماماً با خودتان به لیست اضافه کنید.

به خاطر داشته باشید، که ایرلندی ها علیه اتحادیه اروپا رأی دادند و فشار بر آنها حفظ شد تا آنها رأی خود را پس گرفتند. به احتمال زیاد این هم سرنوشت بریتانیایی ها خواهد بود.

 

برگردانده شده از:

Despite the Vote, the Odds Are Against Britain Leaving the EU

By Paul Craig Roberts

http://www.paulcraigroberts.org/2016/06/24/despite-the-vote-the-odds-are-against-britain-leaving-the-eu-paul-craig-roberts/

http://www.informationclearinghouse.info/article44969.htm

درباره نویسنده:

دکتر پل کریک رابرتس، معاون وزیر خزانه داری برای سیاست اقتصادی و همکار سردبیر ژورنال وال استریت بود. او مقاله نویس هفته نامه بیزنس، خدمات اخباری هاوارد اسکریپس، و از مؤسسان سندیکا بود. او دارای چندین مقام دانشگاهی است. مقالات اینترنتی او در سراسر جهان هواداران زیادی دارد. آخرین کتاب های او انحلال اقتصادی غرب و چگونه آمریکا شکست خورد، و تهدید نو محافظه کاران بر نظم جهانی می باشد.

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 4 ژوئیه 2016 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , , , , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی