اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

دموکراسی در آمریکا خیال‌بافی ناب است: استفان لیندمن/: آمادور نویدی

دمکراسی در آمریکا خیال‌بافی ناب است. وجود ندارد. پول‌دارهای بانفوذ همه‌کاره اند. مردم هیچ‌کاره اند. انتخابات هم زمانی‌که برگزار می‌شود مضحک‌ست. طبق معمول، همیشه کسب و کار کثیف برنده می‌شود… … به خواندن ادامه دهید

25 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه

نژاد پرستی – ابزار سرمایه داری: راب گولند/ آمادور نویدی

سرمایه داری، که توسعه یافته تا فرد به حساب دیگران سود ببرد، ترس و حسادت، خصومت و نفرت را تولید می‌کند. مردم از آن می‌ترسند که همان چیز کمی را … به خواندن ادامه دهید

23 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه

جنگ سرد بی پایان: راب گولند/ آمادور نویدی

در قاموس جنگ سرد سرمایه داری، سیاه سفید است و سفید سیاه. ثروت‌مند خیرخواه است و فقیر تروریست… شستشوی مغزی افکار عمومی یکی از تاکتیک‌های مورد پسند سرمایه داری است. … به خواندن ادامه دهید

15 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه

تفرقه، تردید و جنگ داخلی در مراکز قدرت امپریالیستی: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

این نزاع و بی عزمی بر روی این که چه کسی بر امپراتوری حکومت می‌کند به قدرت‌های منطقه ای اجازه می‌دهد که ادعاهای منطقه ای متضاد خود را مطرح کنند. … به خواندن ادامه دهید

12 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه

بیانیه حزب کمونیست استرالیا در باره اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال سندیکالیست ایرانی، قطعنامه نشست ماهانه شعبه سیدنی اتحادیه بنادر و کشتی‌رانی استرالیا: همبستگی با رضا شهابی و اسماعیل عبدی، و متن نامه همبستگی شاخه حزب کمونیست استرالیا در بنادر و کشتی‌رانی استرالیا: به کارگران ایران/آمادور نویدی

بیانیه حزب کمونیست استرالیا در باره اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال سندیکالیست ایرانی حزب کمونیست استرالیا طرز برخورد با رضا شهابی، سندیکالیست زندانی شده در زندان  رجایی شهر ایران را … به خواندن ادامه دهید

5 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه

تئوری توطئه: پل کریک رابرتس/آمادور نویدی

 تئوری توطئه ستون فقرات سیاست خارجی آمریکاست. برای مثال، رژیم جورج  دبلیو بوش در توطئه علیه عراق و صدام حسین فعال بود. رژیم بوش شواهد جعلی «سلاح های کشتار جمعی» … به خواندن ادامه دهید

2 سپتامبر 2017 · بیان دیدگاه