اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بیانیه حزب کمونیست استرالیا در باره اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال سندیکالیست ایرانی، قطعنامه نشست ماهانه شعبه سیدنی اتحادیه بنادر و کشتی‌رانی استرالیا: همبستگی با رضا شهابی و اسماعیل عبدی، و متن نامه همبستگی شاخه حزب کمونیست استرالیا در بنادر و کشتی‌رانی استرالیا: به کارگران ایران/آمادور نویدی

بیانیه حزب کمونیست استرالیا در باره اعتصاب غذای رضا شهابی، فعال سندیکالیست ایرانی

حزب کمونیست استرالیا طرز برخورد با رضا شهابی، سندیکالیست زندانی شده در زندان  رجایی شهر ایران را که در حال حاضر در اعتصاب غذا بسر می‌برد، به شدیدترین وجه ممکن محکوم می‌کند.

رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران و حومه است. او و دیگر اعضای سندیکا به دلیل ایجاد تشکلات مستقل از دولت و کارفرمایان و به منظور خدمت به اعضای خود تحت پی‌گرد قانونی قرار گرفته و زندانی شده اند. رضا شهابی و دیگر اعضای سندیکا بدین جهت از کار خود اخراج، زندانی و مورد شتم و ضرب قرار گرفته اند.

 

رضا شهابی  در سال ۲۰۱۰ دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد. او در حالی که محکومیت پنج ساله خود را تمام کرده است، دوباره به دادگاه فراخوانده شد و به یک‌سال دیگر زندان محکوم گردید. وی به علت آسیب های فیزیکی ناشی از رفتار خشونت آمیز در زندان، متحمل دو عمل جراحی در ناحیه گردن و کمر شده است. در حالی که پزشکانش دستور مرخصی درمانی به رضا شهابی داده بودند، اما نیروهای امنیتی و مقامات قضایی که اقدامات غیرقانونی را علیه وی برقرار ساخه اند، تمام دوران مرخصی درمانی او را غیبت از زندان در نظر گرفته اند که می بایست ۹۶۸ روز دیگر در زندان بماند.

رضا شهابی جهت اعتراض به این حکم غیرقانونی و ناعادلانه خود اعتصاب غذا کرده است! این سندیکالیست شجاع، که راننده اتوبوس و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه است، از تاریخ ۹ اوت ۲۰۱۷َ اعتصاب غذا کرده است.

حزب کمونیست استرالیا صدای خود را به لیست بسیاری دیگر در سراسر جهان اضافه می کند که خواهان آزادی فوری رضا شهابی از زندان و پایان دادن به اذیت و آزار سندیکالیست های ایران هستند.

 

باب بریتون

دبیر اول

حزب کمونیست استرالیا

***

متن بیانیه حمایت حزب کمونیست استرالیا از رضا شهابی به انگلیسی

CPA statement on the Reza Shahabi, Iranian trade unionist of hunger strike

The Communist Party of Australia condemns in the strongest possible terms the treatment of trade unioinst Reza Shahabi currently on hunger strike in the Rajai Shahr Prison in Iran.

Reza Shahabi is a member of the board of directors of the Union of Workers of the Tehran and Suburbs Bus Company. He and other members of the union are prescuted and imprisoned for their vital work of creating an organisation independant of government and employers in order to serve its own members. For this reason Reza Shahabi and others have been fired, imprisoned and beaten.

 

Reza Shahabi was arrested in 2010 and sentenced to five years in prison. While serving his five-year sentence, Shahabi was again called to court and sentenced to an additional year in jail. Due to the physical harm caused by violent treatment in prison, he had to undertake two surgical interventions to his neck and waist. While his medical leave from jail was ordered by his doctors, the security forces and judicial authorities who oversaw the illegal proceedings against him, considered the entire period of medical leave for Reza Shahabi to be an absence from jail and that he should remain in prison for another 968 days.

Reza has been on hunger strike for protesting this unlawful and unfair ruling. This brave trade unionist, who is a bus driver and a board member of the Union of Workers of the Tehran and Suburbs Bus Company, has been on hunger strike since 9 August, 2017.

The Communist Party of Australia adds its voice to the many others across the world demanding the immediate release of from prison of Reza Shahabi and an end to the persecution of trade unionists in Iran.

 

Bob Briton

General Secretary

Communist Party of Australia

 

 

قطعنامه نشست ماهانه شعبه سیدنی اتحادیه بنادر و کشتی‌رانی استرالیا

همبستگی با رضا شهابی و اسماعیل عبدی

 

۲۹ اوت، ۲۰۱۷

 

 

نشست ماهانه اتحادیه بنادر و کشتی رانی استرالیا  در سیدنی از رضا شهابی و اسماعیل عبدی که در حال حاضر با  حکومت خون آشام  روحانیون ایران مبارزه می کنند، حمایت نموده و همبستگی صمیمی خود را با آن‌ها ابراز می دارد.

 

این سندیکالیست ها به عنوان اعضای اتحادیه های کارگری و دمکرات در اعتراض به شکنجه و طرز برخورد دولتیان با خود اعتصاب غذا کرده اند.

 

کارگران بنادر و کشتی رانی استرالیا مبارزه رضا شهابی و اسماعیل عبدی را به عنوان بخشی از مبارزه خود در نظر می گیرند و از دولت ایران می خواهند که این زندانیان سیاسی را بی‌درنگ آزاد سازد.

 

ما از دولت تورنبل (نخست وزیر استرالیا) می خواهیم که مداخله نماید و این سندیکالیست های  شجاع را از دست شکنجه گران  و اسیرکنندگان قاتل خود در دولت ایران  نجات دهد.

 

 

این قطعنامه با اکثریت آراء تصویب شد.

 

نشست ماهانه شعبه سیدنی

***

قطعنامه اتحادیه بنادر و کشتی رانی استرالیا شعبه سیدنی  به انگلیسی

 

The Maritime Union of Australia National Office

 Paddy Crumlin – National Secretary I Will Tracey – Deputy National Secretary

Ian Bray and Warren Smith – Assistant National Secretaries

 

 

Resolution of the Sydney Branch Monthly Meeting

Solidarity for Reza Shahabi and Esmail Abdi August 29, 2017

The MUA Sydney monthly meeting expresses its wholehearted support and solidarity for Reza Shahabi and Esmail Abdi who are currently fighting the murderous Iranian theocracy.

These unionists are engaged in a hunger strike in opposition to their torture and treatment as trade unionists and democrats.

Maritime workers recognise the fight of Reza Shahabi and Esmail Abdi as being part of our own struggle and calls on the Iranian government to immediately release these political prisoners.

We call on the Turnbull Government to intervene and seek the release of these brave unionists from their torturous and murderous captors in the Iranian Government.

Carried Unanimously
Sydney Branch Monthly Meeting

 

Warren Smith

Assistant National Secretary

Maritime Union of Australia

 

Level 2 365-375 Sussex Street

Sydney NSW 2000

02 9267 9134 (MUA-National)

02 9261 3481 (fax)

0400 368 945 (mobile)

warren.smith@mua.org.au 

 

***

 

متن نامه همبستگی شاخه حزب کمونیست استرالیا در بنادر و کشتی‌رانی استرالیا

 

 به کارگران ایران

 

رفقای گرامی،

 

هر جایی که کارگران برای دستمزد و شرایط بهتر کار مبارزه می کنند، شعبه  بنادر و کشتی‌رانی حزب کمونیست استرالیا با حمایت جدی و فعال برای کارگر یا کارگران حضور دارد. این مهم نیست که مبارزه در کجای جهان باشد، ما بطور خودکار از آن‌ها حمایت می‌کنیم! برای ما، مورد رضا شهابی، سازمان‌دهنده سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه، بسیار ناراحت کننده است. هیچ کشوری که برای خود احترام قائل است، یک کارگر و یا یک سازمان‌دهنده سندیکایی را که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می کند، به نزدیک به ۱۰۰۰ روز، یا بیش از ۳ سال زندانی نمی‌کند. کارگران تحت پوشش این سندیکا  خدمات ارزشمند و ضروری را برای مردم تهران انجام می دهند، که برای مثال بتوانند به جایی بروند که می خواهند و دوباره برگردند. این کارگران مسئولیت بزرگی دارند و باید برای این کاری که انجام می دهند، حقوق عادلانه ای پرداخت گردد. سندیکایی که نماینده این کارگران و رهبری آن است، کار غیرقانونی انجام نمی‌دهد، بلکه کاریانجام می دهد که توسط بسیاری از سازمان های جهان از جمله سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است.

 

ما از دولت ایران می خواهیم که از قوانین پذیرفته شده حقوق کارگران پیروی کند و اجازه دهید تا آن‌ها هم‌کاران خود را آگاه سازند و برای شرایط بهتر خود سازماندهی  کنند. با این حال، این بخشی از اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق مدنی و سیاسی است که در زیر می آید:

 

ماده ۲۲

 

۱. هر کسی حق آزادی در پیوستن به دیگران را دارد، از جمله حق ایجاد اتحادیه/سندیکا وعضویت جهت حمایت از منافع خود.

 

این کاملاً  برای یک سیستم قضایی قابل قبول نیست که یک سازمان دهنده سندیکایی کارگران معمولی را به مدت تقریباً ۱۰۰۰ روز زندانی کند. هیچ جایگزینی وجود ندارد بجز آن‌که ما از شما بخواهیم تا رضا شهابی را بلافاصله برای اعتبار حقوق بشر کشورتان آزاد نمائید.

 

ما از شما می خواهیم که رضا شهابی را به خاطر سلامتی اش و برای حقوق کارگران در ایران آزاد کنید. برای چنین رفتار غیرانسانی علیه رضا هیچ بهانه ای وجود ندارد.

 

 

امروز ایران دشمنان زیادی در جهان دارد . به عنوان یک کشور شما باید به جهان نشان دهید که چیزی‌که آن‌ها  درباره سرکوب و وحشت شما در غرب می گویند، حقیقت ندارد. برای خاطر اعتبار بین المللی اتان، و کار خوبی که در سوریه انجام می دهید که از حقوق آنها دفاع  می‌کنید، ضرورت دارد تا رضا شهابی را بلافاصله آزاد کنید. نه او و نه هیچ کارگری نباید بخاطر دفاع از احقاق حقوق کارگران در زندان بمیرد، مورد اذیت و آزار قرار بگیرد و مانند شاهرخ زمانی کشته شود.

 

چنان‌چه شما رضا شهابی را صحیح و سالم آزاد نکنید، ما کارگران زیادی را در استرالیا از سرکوب شدید دولت شما مطلع می سازیم .

 

 

ارادتمند شما

 

معاون ضندوق‌دار شعبه

دنیس دوهیرتی

 

***

 

متن انگلیسی نامه همبستگی شاخه حزب کمونیست استرالیا در بنادر و کشتی‌رانی استرالیا

raw.jpg

Communist Party of Australia

 

 

CPA MARITIME BRANCH

C/- 74 Buckingham St

Surry Hills NSW

 

   

Email: peace@mira.net

Website:cpamaritime.weebly.com/

Facebook: maritime.branch

Twitter:@CpaMaritime

 

 

To Iran Workers

Re: On Reza Shahabi’s hunger strike

Dear Comrades,

Wherever workers struggle for better wages and conditions there the Communist Party of Australia Maritime Branch will be in energetic support for the worker or workers.  It does not matter where in the world we automatically support them!  The case of Reza Shahabi organizer for Syndicate of workers of Tehran and Suburbs Bus Company, is very disturbing.  No self-respecting country would jail a worker and a trade union organizer for workers’ rights for nearly 1,000 days or 3 plus years.  The workers covered by this union perform a valuable and essential service for the people of Tehran namely to get to where they want to go and back again.  These workers have a tremendous responsibility and they should be justly paid for this work.  A union representing these workers and its leadership is not doing illegal work but work recognized by many world bodies including the UN.

We call on the Government of Iran to follow the accepted norms about workers’ rights and allow them to organize and agitate for better conditions.  After all it is part of the UN declaration on Civil and Political Rights quoted below

Article 22

  1. Everyone shall have the right to freedom of association with others, including the right to form and join trade unions for the protection of his interests.

It is completely unacceptable for a juridical system to jail for nearly a 1,000 days a union organizer for ordinary workers.  There is no alternative we call on you to release REZA SHABABI immediately for the sake of your country’s reputation for human rights.  We call on you to release Reza for the sake of his health and for the rights of workers in Iran.  There is no excuse for this inhumane treatment of Reza.

 

There is many enemies of Iran in the world today and as a country you need to show the world that what they say about how oppressive and horrible you are in the West is Not true.  Your treatment REZA shows that the propaganda about your country that we read might be true.  For the sake of your international reputation, the good work you are doing in Syria to defend their rights it is essential that you release Reza immediately.  He must not die in prison neither should any worker in Iran who stands up for workers rights be persecuted and killed like Shahrokh Zamani.

We will be alerting many workers in Australia of the total oppressiveness of your government should you not release Reza safe and sound.

Yours sincerely

Denis Doherty

Asst Branch Treasurer

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 5 سپتامبر 2017 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی