اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

مهاجرت: جنگ های غرب و استثمار امپریالیستی میلیون ها نفر را بی‌خانمان کرده است: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

اکثر قربانیان جنگ‌ها با انتخاب بین مقاومت یا فرار مواجه شده اند. از آنجایی‌که کشورهای عضو ناتو محل سکونت آن‌ها را در آمریکا یا اروپا بمباران نمی‌کنند، میلیون‌ها نفر انتخاب کرده اند که به غرب پناهنده شوند…. سیاست‌مداران از موضوع مهاجرت برای اهداف سیاسی خود بهره برداری می‌کنند- مهاجران را برای کاهش استاندارد زندگی طبقه کارگر مقصر می‌دانند و توجه آن‌ها را از دلایل اصلی: جنگ‌ها، تهاجمات، جوخه های مرگ و غارت اقتصادی منحرف می‌کنند… اروپا عواقب اتحاد با امپریالیسم جنگ‌طلب آمریکا را بدوش می‌کشد (آمریکا باد می‌کارد و اروپا توفان درو می‌کند) برای این‌که آمریکا میلیون‌ها نفر را بی خانمان کرده است و اتحادیه اروپا میلیاردها یورو جهت هزینه مهاجرانی می پردازد که از جنگ‌های غربی فرار کرده اند… غرب بجای پرداخت غرامت برای جنایاتی که علیه بشریت و نقض قوانین بین المللی کرده است، مهاجران را اخراج، دست‌گیر و به زندان می اندازد. اولین گام جهت جلوگیری از مهاجرت، پایان دادن به جنگ‌های امپریالیستی، برگرداندن پرسنل نظامی، و متوقف ساختن تأمین مالی شبه نظامیان و تروریست‌های دست‌نشانده است. دوم، غرب باید برای بازسازی و بهبود اقتصادها، بازارها و زیرساخت های کشورهایی که بمباران کرده است، صندوق مالی چند میلیارد دلاری احداث کند… مهاجرت، جنگ، فروپاشی جنبش‌های صلح و کارگری، و احزاب چپ منجر به ظهور نظامی‌گرایان، و نئولیبرال‌هایی شده است که قدرت را در سراسر غرب بدست گرفته اند. با این حال، این سیاست‌ ضدمهاجرت آن‌ها در درون رژیم‌ها، بین نخبگان کسب و کار و در میان جنبش‌های محبوب توده ای به تضادهای جدیدی در اتحادیه اروپا و آمریکا دامن زده است. مبارزات توده ای و محبوب می‌توانند حداقل به دو سو برود – بسوی فاشیسم یا سوسیال دمکراسی رادیکال.

مهاجرت: جنگ‌های غرب و استثمار امپریالیستی میلیون‌ها نفر را بی‌خانمان کرده است

نوشته:  جیمز پتراس

برگردان: آمادور نویدی

 

مقدمه

«مهاجرت» تبدیل به موضوع برجسته ای شده است که منجر به جدایی اروپا و آمریکا گشته است، اما از جنگ، مهم‌ترین موضوعی که میلیون‌ها نفر را مجبور به مهاجرت می‌کند، غفلت می‌شود. در این مقاله ما دلایل پشت مهاجرت توده ای را  مطرح می‌کنیم، و بر چندین موضوع متمرکز می‌شویم.

 

ازجمله:

(۱) جنگ‌های امپریالیستی

(۲) گسترش شرکت‌های چندملیتی

(۳) کاهش جنبش‌های ضدجنگ در آمریکا و اروپای غربی

(۴) ضعف اتحادیه  های کارگری و جنبش‌های همبستگی

 

ما کشورهای مشخصی را شناسایی می‌کنیم که شهروندان آن‌ها تحت تأثیر جنگ‌های آمریکا و اتحادیه اروپا مجبور به مهاجرت توده ای شده، و به همان قدرت‌های غربی پناه برده اند که آن‌ها را به پناهندگانی وادشته تا موجد سود باشند.

 

 

جنگ‌های امپریالیستی و مهاجرت توده ای

تعرضات آمریکا و جنگ‌ در افغانستان و عراق چندین میلیون نفر را بی خانمان کرد، زندگی، خانواده، وسیله معاش، مسکن و جوامع آن‌ها را نابود ساخت و امنیت آن‌ها را تضعیف نمود.

 

در نتیجه، اکثر قربانیان جنگ‌ها با انتخاب بین مقاومت یا فرار مواجه شده اند. از آنجایی‌که کشورهای عضو ناتو محل سکونت آن‌ها را در آمریکا یا اروپا بمباران نمی‌کنند، میلیون‌ها نفر انتخاب کرده اند که به غرب پناهنده شوند.

 

عده ای نیز به کشورهای همسایه در خاورمیانه یا آمریکای لاتین فرار کردند، که مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، یا در کشورهای بسیار فقیری ساکن شدند که آن‌ها را استخدام کرده، و فرصتی برای زندگی به آن‌ها ارائه دادند.

 

برخی از افغان ها به پاکستان یا خاورمیانه فرار کردند، اما کشف کردند که این مناطق هم تحت حملات مسلحانه غرب قرار دارند.

 

عراقی ها توسط تحریم‌های غرب، تهاجم و اشغال نابود شدند و به اروپا و تا اندازه کمتری به آمریکا، شیخ نشین‌های خلیج فارس و ایران فرار کردند.

 

لیبی قبل از تهاجم آمریکا و اتحادیه اروپا کشوری مهاجر« پذیر»  بود، میلیون‌ها آفریقایی را قبول و استخدام می‌کرد، به آن‌ها شهروندی و یک زندگی خوب ارائه می‌داد. پس از حملات هوایی و دریایی آمریکا و اتحادیه اروپا و تأمین مالی و مسلح کردن باندهای تروریستی، صدها هزار مهاجر جنوب صحرا مجبور شدند به اروپا به فرار کنند.

 

 

بیش‌تر آن‌ها از راه دریای مدیترانه و از طریق ایتالیا، و اسپانیا به بسوی همان کشورهای ثروت‌مند اروپای غربی رفتند که جانشان را در لیبی به خطر انداخته و زندگی اشان را نابود کرده بودند.

 

آمریکا و اتحادیه اروپا با تأمین مالی و مسلح کردن ارتش‌های تروریستی دست نشانده که به دولت سوریه حمله کردند، میلیون‌ها سوری را مجبورشاختند که از مرز لبنان و ترکیه و فراتر از آن به اروپا فرار کنند، و باصطلاح باعث «بحران مهاجرت» و ظهور احزاب راست‌گرای ضد مهاجرت شدند. این (بحران مهاجرت) منجر به جدایی بین احزاب محافظه کار و سوسیال دمکرات موجود شد، در حالی‌که بخش‌هایی از طبقه کارگر به ضدمهاجران تبدیل گشتند.

 

اروپا عواقب اتحاد با امپریالیسم جنگ‌طلب آمریکا را بدوش می‌کشد (آمریکا باد می‌کارد و اروپا توفان درو می‌کند) برای این‌که آمریکا میلیون‌ها نفر را بی خانمان کرده است و اتحادیه اروپا میلیاردها یورو جهت هزینه مهاجرانی می پردازد که از جنگ‌های غربی فرار کرده اند.

 

اغلب پرداخت‌های رفاهی مهاجران به مراتب کمتر از آن‌چیزی‌ست که آن‌ها در وطن خودشان داشتند. مشاغل، خانه ها، مدارس، و جوامع مدنی آن‌ها در اتحادیه اروپا و آمریکا به مراتب کم ارزش‌تر و مطابق با آن‌چیزی‌ست که آن‌ها در کشورهای خود داشتند.

 

 

امپریالیسم اقتصادی و مهاجرت: آمریکای لاتین

جنگ‌های آمریکا، مداخلات نظامی و استثمار اقتصادی، میلیون‌ها نفر آمریکای لاتینی را مجبور به مهاجرت به آمریکا کرده است. بین سال‌های ۱۹۶۰-۲۰۰۰،  نیکاراگوئه، السالوادور، گواتمالا و هندوراس برای رسیدن به عدالت اجتماعی، اقتصادی و دمکراسی، درگیر مبارزات توده ای سیاسی بوده اند.  به محض پیروزی بر الیگارش‌های زمین‌دار و شرکت‌های بزرگ چندملیتی، واشنگتن با صرف میلیاردها دلار، مسلح کردن، آموزش نظامی، و مشاوره دادن به نیروهای ارتش و شبه نظامیان، جلوی قیام‌های  توده ای را گرفت. اصلاحات ارضی قطع شد؛ اتحادیه های کارگری مجبور به تبعید شدند و هزاران دهقان از ترس کمپین ترورهای غارت‌گرانه فرار کردند.

 

رژیم‌های الیگارشی حمایت شده توسط آمریکا، میلیون‌ها آواره و بی خانمان، کارگر بی‌کار و دهقانان بی‌زمین را مجبور به فرار به آمریکا کردند.

 

کودتاها و دیکتاتورهای حمایت شده توسط آمریکا منجر به ۵۰ هزار کشته در نیکارگوئه، ۸۰ هزار کشته در السالوادور، و ۲۰۰ هزار نفر کشته در گواتمالا گشت. رئیس جمهور اوباما و هیلاری کلینتون از یک کودتای نظامی

در هندوراس حمایت نمودند که دولت لیبرال رئیس جمهور زلایا را سرنگون ساخت، و هزاران فعال دهقان و کارگر و حقوق بشری را زخمی و به کشتن داد. جوخه های مرگ برگشتند، که منجر به موج جدیدی از مهاجرت به آمریکا شدند.

 

آمریکا توافق‌نامه تجارت آزاد (نفتا) را ترویج داد که صدها هزار کشاورز مکزیکی را به ورشکستگی و به ماکیلادورها (استخدام شده در شرکت‌های آمریکایی با دستمزد کم – م) کشاند؛ عده ای هم توسط کارتل‌های مواد مخدر استخدام شدند؛ اما بزرگ‌ترین گروه مجبور به مهاجرت به ریوگرانده شد.

 

«طرح کلمبیا» ی آمریکا توسط رئیس جمهور کلینتون راه اندازی شد که در کلمبیا هفت پایگاه نظامی آمریکا ایجاد نمود و بین سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۰ ، یک میلیارد دلار کمک نظامی ارائه داد. طرح کلمبیا اندازه ارتش کلمبیا را دو برابر کرد.

 

حمایت آمریکا از رئیس جمهور آلوارو اُریب، به ترور بیش از ۲۰۰ هزار فعال دهقان، اتحادیه کارگری و کارگر حقوق بشری توسط جوخه های مرگ مواد مخدر تحت نظارت اُریب منجر گشت. بیش از یک میلیون کشاورز به شهرک‌های اطراف و شهرهای دیگر فرار کردند، یا از طریق مرز مهاجرت نمودند.

 

کسب و کار(بیزنس) آمریکا صدها هزار آمریکای لاتینی را با دستمزد کم، برای کار کشاورزی و کارخانه استخدام نمود که اغلب بدون بیمه یا مزایای بهداشتی هستند – اگرچه مالیات می‌پردازند.

 

مهاجرت سود را دوبرابر کرد، قراردادهای جمعی را تضعیف نمود و دستمزد را در آمریکا کاهش داد. «کارآفرینان» آمریکایی مهاجران را  برای فروش مواد مخدر، فحشاء، تجارت اسلحه و پول‌شویی استخدام نمودند.

 

سیاست‌مداران از موضوع مهاجرت برای اهداف سیاسی خود بهره برداری می‌کنند- مهاجران را برای کاهش استاندارد زندگی طبقه کارگر مقصر می‌دانند و توجه آن‌ها را از دلایل اصلی: جنگ‌ها، تهاجمات، جوخه های مرگ و غارت اقتصادی منحرف می‌کنند.

 

 

نتیجه گیری

با نابودی زندگی مردمانی که کار داشتند و در کشورهای خود زندگی می‌کردند، و با سرنگونی رهبران مترقی مانند قذافی رئیس جمهور لیبی و زلایا رئیس جمهور هندوراس، میلیون‌ها نفر مجبور به مهاجرت شده اند.

 

کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، کلمبیا، و مکزیک شاهد فرار میلیون‌ها مهاجر بوده اند – که همه قربانیان جنگ‌های آمریکا و اتحادیه اروپا هستند. واشنگتن و بروکسل قربانیان را مقصر می دانند و مهاجران را متهم می‌کنند که (با فرار به غرب) رفتاری غیرقانونی و جنایی کرده اند.

 

غرب بجای پرداخت غرامت برای جنایاتی که علیه بشریت و نقض قوانین بین المللی کرده است، مهاجران را  اخراج، دست‌گیر و به زندان می اندازد.

 

اولین گام جهت جلوگیری از مهاجرت، پایان دادن به جنگ‌های امپریالیستی، برگرداندن پرسنل نظامی، و متوقف ساختن تأمین مالی شبه نظامیان و تروریست‌های دست‌نشانده است.

 

دوم، غرب باید برای بازسازی و بهبود اقتصادها، بازارها و زیرساخت های کشورهایی که بمباران کرده است، صندوق مالی چند میلیارد دلاری احداث کند.

 

فروپاشی جنبش صلح به آمریکا و اتحادیه اروپا اجازه داد که جنگ‌های پی در پی و طولانی به راه بیاندازند که منجر به مهاجرت توده ای – باصطلاح بحران پناهندگان و فرار به اروپا شده است. رابطه مستقیمی بین فرار اجباری مهاجران به اتحادیه اروپا و تغییر احزاب لیبرال و سوسیال دمکرات  به احزاب جنگ‌طلب وجود دارد.

 

کاهش اتحادیه های کارگری و فراتر از آن، فقدان میلیتانسی آن‌ها منجر به از بین رفتن همبستگی با خلق‌هایی شده است که در میان جنگ‌های امپریالیستی زندگی می‌کنند. بسیاری از کارگران در کشورهای امپریالیستی بجای این‌که نسبت به امپریالیست‌هایی که جنگ‌ها را بوجود می‌آورند و باعث ایجاد مشکل مهاجرت شده اند، عصبانیت خود را متوجه آن «پائینی ها» – مهاجران کرده اند.

 

مهاجرت، جنگ، فروپاشی جنبش‌های صلح و کارگری، و احزاب چپ منجر به ظهور نظامی‌گرایان، و نئولیبرال‌هایی شده است که قدرت را در سراسر غرب بدست گرفته اند. با این حال، این سیاست‌ ضدمهاجرت آن‌ها در درون رژیم‌ها، بین نخبگان کسب و کار و در میان جنبش‌های محبوب توده ای به تضادهای جدیدی در اتحادیه اروپا و آمریکا دامن زده است. مبارزات توده ای و محبوب می‌توانند حداقل به دو سو برود – بسوی فاشیسم یا سوسیال دمکراسی رادیکال.

 

درباره نویسنده:

جیمز پتراس، استاد بارتل (بازنشسته) جامعه شناسی در دانشگاه بینگهامتون، نیویورک است. آدرس سایت اینترنتی:

 

http://petras.lahaine.org/

 

برگردانده شده از:

Immigration: Western Wars and Imperial Exploitation Uproot Millions

James Petras

https://petras.lahaine.org/immigration-western-wars-and-imperial-exploitation/

https://petras.lahaine.org/b2-img/PetrasImmigration.pdf

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 10 ژوئیه 2018 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی