اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

بسیج توده ای آمریکا: جنگ ها و چپاول مالی: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

بسیج محبوب توده ای در آمریکا یک واقعیت ست. مشکل این ست که آن‌ها تقویت نشدند، و دلایل واضح است: آن‌ها فاقد سازمان سیاسی بودند که بتواند فراتر از اعتراضات … به خواندن ادامه دهید

29 دسامبر 2018 · ۱ دیدگاه

استراتژی‌ست های جنگی آمریکا – شکست‌های نظامی و موفقیت‌های سیاسی: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

استراتژیست‌های نظامی که تحت تأثیر «اهداف توسعه طلبانه» اسرائیل قرار دارند، هزینه های اقتصادی و سیاسی «دنیای واقعی» مردم و کشور آمریکا را نادیده گرفته اند. اعتبارات علمی و حرفه … به خواندن ادامه دهید

12 دسامبر 2018 · بیان دیدگاه