اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

برتری‌جویی آمریکایی: کیتلین جانستون/ آمادور نویدی

برتری‌جویی آمریکایی علیه مشروعیت سلاح های تهاجمی، بر این اساس استدلال می‌کند که آن‌ها «سلاح‌های جنگ» هستند، به این معنا که تازمانی که برای کشتار کودکان خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند، خوب هستند. برتری‌جویی آمریکایی قادرست که اعتیاد به هتک حرمت و بی‌عدالتی خود را با شوخی نژادپرستانه ارضاء کند، درحالی‌که نحوه کشتار سالانه ده ها هزار نفر از توده های سیاه و قهوه ای پوست توسط ارتش خود را نادیده می‌گیرد.برتری‌جویی آمریکایی براین باورست که تبلیغات دولت خود صحت دارد، و هر درک دیگری غیراز این در جهان، اخبار جعلی است. برتری‌جویی آمریکایی به خارجی‌ها می‌گوید وقتی‌که درواقع سیاست‌هایتان آمریکایی‌ها را می‌کُشد، سیاست های خود را کنار بگذارید. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که در یک پُست از رسانه های اجتماعی در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمود، درحالی‌که در پُست دیگری تشویق به تغییر رژیم کرد. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که یک جنگ را با دروغ شروع نمود، بدون این‌که متهم به جنایت جنگی شد. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که با مصونیت از مجازات مرتکب جنایت جنگی شدِ، درحالی‌که افشاگران و روزنامه نگارانی را که آن‌ها افشاء کرده اند، زندانی نمود، و هنوز هم خود را آدم‌های خوب نامید. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که قادر هستی در مورد جنگ راحت باشید، زیراکه در درگیری‌های آمریکا، سربازان آمریکایی با پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین) و ملیشای نیابتی (شبه نظامیان پروکسی) جایگزین می‌شوند، حتی اگرچه آن‌ها هم مردم را به همان اندازه ای می‌کُشند که با ماشین های کشتار و با دست بقتل می‌رساند.برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که از کالاها و نفت ارزان و دلار قوی بهره مند شد، و هرگز شگفت زده نشد که چه تعداد خارجی بی‌گناه جان‌ها و کاشانه‌های خودشان‌را در جنگ‌هایی که دولت آمریکا براه می اندازد، ازدست می‌دهند. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که می‌تواندر کشوری زندگی کرد که دولت آن می‌تواند با پرتاب موادمنفجره از آسمان کُل یک خانواده را بقتل برساند، و بازهم شما هرگز درمورد آن چیزی نفهمید، زیراکه یک واقعه مهم و خبرساز بحساب نمی آید. برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که در کشوری زندگی می‌کنید که دولتش قدرت نظامی و اقتصادی خود را جهت ترور و ارعاب کردن، بقتل رساندن، زندانی کردن، گرسنگی دادن و فقیر کردن هر کشور و ملتی بکار می‌گیرد که هم‌سو با منافع او نباشد، و برای متوقف کردن این امر ضرورت فوری احساس ننماید.

 

برتری‌جویی آمریکایی

نوشته: کیتلین جانستون

برگردان: آمادور نویدی

آمریکايی‌های لیبرال و مترقی کم‌ وبیش درباره برتری سفیدها، برتری جنس مذکر، برتری صد درصد مرد بودن، و غیره صحبت می‌کنند، اما من هرگز نشنیده ام که درباره یک چیز صحبت کنند، و آن هم برتری‌جویی آمریکایی است: صلاحیتی که ملیت آمریکایی‌ها به آن‌ها می‌دهد تا با این جهان ارتباط برقرار کنند، اما بقیه ما فاقد آن هستیم.

 

برتری‌جویی آمریکایی بخود اطمینان می‌دهد که به اندازه کافی در داخل کشور مشکلات موجودست، بدون این‌که نگران تریلیون دلاری باشد که ماشین جنگی دولت با پایگاه‌های نظامی جهت ترور و ارعاب جهان و احاطه کره زمین هزینه می‌کند.

 

 

برتری‌جویی آمریکایی با اکراه به فرمانده بالقوه اجازه می‌دهد که در مباحث اولیه ریاست جمهوری، هشت دقیقه درباره سیاست خارجی مناظره کند، وقتی‌که سیاست نظامی کشور عملا بقیه امور جهان را دیکته می‌کند.

 

برتری‌جویی آمریکایی علیه مشروعیت سلاح های تهاجمی، بر این اساس استدلال می‌کند که آن‌ها «سلاح‌های جنگ» هستند، به این معنا که تازمانی که برای کشتار کودکان خارجی مورد استفاده قرار می‌گیرند، خوب هستند.

 

برتری‌جویی آمریکایی قادرست که اعتیاد به هتک حرمت و بی‌عدالتی خود را با شوخی نژادپرستانه ارضاء کند، درحالی‌که نحوه کشتار سالانه ده ها هزار نفر از توده های سیاه و قهوه ای پوست توسط ارتش خود را نادیده می‌گیرد.

 

برتری‌جویی آمریکایی قادرست که افکار را نسبت به کسی که ضمایر را اشتباه بکار می‌برد، منحرف سازد، درحالی که هیچ توجهی به این واقعیت ندارد که دولت پول مالیات مردم و منابع کشور را به دولت‌ها و گروه‌هایی می‌دهد که افراد دگرباش را در میدان های شهر اعدام می‌کنند.

 

برتری‌جویی آمریکایی براین باورست که تبلیغات دولت خود صحت دارد، و هر درک دیگری غیراز این در جهان، اخبار جعلی است.

 

https://twitter.com/NatCounterPunch

 

۸۰۰ پایگاه نظامی آمریکا در ۸۰ کشور وجود دارند.

 

counterpunch.org/2016/03/04/the-world-after-obama/ 

 

 

برتری‌جویی آمریکایی تصور می‌کند که برند اخلاق جنسی (فرقه پاک دین) سالم و طبیعی دارند، بنابراین مسئله مهمی نیست که اصرار کنید همه رسانه های اجتماعی انگلیسی زبان به هنجارهای ترسناک وفادار باشند.

 

برتری‌جویی آمریکایی به خارجی‌ها می‌گوید وقتی‌که درواقع سیاست‌هایتان آمریکایی‌ها را می‌کُشد، سیاست های خود را کنار بگذارید.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که در یک پُست از رسانه های اجتماعی در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمود، درحالی‌که در پُست دیگری تشویق به تغییر رژیم کرد.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که یک جنگ را با دروغ شروع نمود، بدون این‌که متهم به جنایت جنگی شد.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که با مصونیت از مجازات مرتکب جنایت جنگی شدِ، درحالی‌که افشاگران و روزنامه نگارانی را که آن‌ها افشاء کرده اند، زندانی نمود، و هنوز هم خود را آدم‌های خوب نامید.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که بتوان تمام روز را آنلاین درباره سیاست داخلی صرف بحث و کفتگو نمود، درحالی‌که بقیه جهان، کاملا ناتوان از تأثیرگذاری بردولت شماست، و دعا می‌کند که همه را نکُشید.

 

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که می‌توان فقط یک جنبش ضدجنگ قوی داشت، زمانی‌که شهروندانت درخطرند، بعد هم صلح برای دهه‌ها کاملا فراموش می‌شود، درحالی‌که یک نیروی نظامی قدرت‌مند بطور فزاینده به شما آرامش خاطر بیش‌تری می‌دهد.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که قادر هستی در مورد جنگ راحت باشید، زیراکه در درگیری‌های آمریکا، سربازان آمریکایی با پهپادها (هواپیماهای بدون سرنشین) و ملیشای نیابتی (شبه نظامیان پروکسی) جایگزین می‌شوند، حتی اگرچه آن‌ها هم مردم را به همان اندازه ای می‌کُشند که با ماشین های کشتار و با دست بقتل می‌رساند.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که درباره مواضع انگشت نمای امپریالیستی کاندیدای مترقی مانند برنی ساندرز محرمانه بود، زیرا که او دارای برخی سیاست‌های داخلی مناسب است.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که اعتراضات بلوک سیاه علیه ظواهر عمومی با چهره هایی مانند میلو یانویولوس و پرود بویز(پسران مغرور) است، درحالی‌که خوک‌های جنگی قاتلی مانند بیل کریستول، هنری کسینجر، جان بولتون، دیوید فروم و مدیران صنعت سلاح کاملا بدون عذاب از ظاهری به ظاهر دیگری می‌روند.

 

ashton kutcher

✔@aplusk

 

 اشتون کاتچر

 درود صبح‌گاهی به زن و مرد جامعه اطلاعاتی که ما را حفظ، و از کشورمان حفاظت می‌کنند.

View image on Twitter

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که از کالاها و نفت ارزان و دلار قوی بهره مند شد، و هرگز شگفت زده نشد که چه تعداد خارجی بی‌گناه جان‌ها و کاشانه‌های خودشان‌را در جنگ‌هایی که دولت آمریکا براه می اندازد، ازدست می‌دهند.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که می‌تواندر کشوری زندگی کرد که دولت آن می‌تواند با پرتاب موادمنفجره از آسمان کُل یک خانواده را بقتل برساند، و بازهم شما هرگز درمورد آن چیزی نفهمید، زیراکه یک واقعه مهم و خبرساز بحساب نمی آید.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که یکی از بدترین جمعیت‌های سفرکننده ها در جهان بود، درحالی‌که آمریکا دارای پایگاه‌های نظامی در کشورهایی‌ست که اکثر آمریکایی‌ها نام آن‌ کشورها را نمی‌دانند، چه‌برسد به این‌که به آن‌جا رفته باشند.

 

برتری آمریکایی این‌ست‌کهفرهنگ احمقانه آمریکایی را از طریق هالیوود و رسانه های دیگر در سراسر جهان برقرارنمود، تا بدین‌صورت کسی تأمل نکند و متعجب شود که چرا اجازه می‌دهیم این ملت کاملا دیوانه برسیاره ما حکومت کند، و بنابراین، هیچ‌کسی درباره برتری آمریکایی احساس بدی نداشته باشد.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌که در کشوری زندگی می‌کنید که دولتش قدرت نظامی و اقتصادی خود را جهت ترور و ارعاب کردن، بقتل رساندن، زندانی کردن، گرسنگی دادن و فقیر کردن هر کشور و ملتی بکار می‌گیرد که هم‌سو با منافع او نباشد، و برای متوقف کردن این امر ضرورت فوری احساس ننماید.

 

برتری‌جویی آمریکایی این‌ست‌کهرهبر جهان بودن حس خوبی دارد، اما نگران نبود که این رهبری دقیقاُ به چه معناست.

 

***

 

درباره نویسنده:

تشکر از خواندن این مقاله! بهترین راه جهت دور زدن سانسورهای اینترنتی و اطمینان حاصل کردن از دیدن مطالبی که من منتشر می‌کنم، مشترک شدن در لیست پستی وب سایت من است، و این که برای هرچیزی‌که من منتشر می‌کنم، یک ایمیل خبری دریافت می‌کنید. کار من کاملا خواننده پسند است. بنابراین، اگر شما از این مقاله لذت برده اید، لطفا آنرا به اشتراک بگذارید، مرا در فیس بوک و تویتر لایک و دنبال کنید، پادکاست را یا در ویدئو، یا بصورت صوتی چک کنید، اگر می‌توانید مقداری کمک مالی به حساب پاتریون یا پی پال واریز کنید، و برخی از کالاهای دوست داشتنی مرا بخرید. کتاب جدیدم را بخرید. کشور یاغی: ماجراهای روان‌شناختی با کیتلین جانستون، و یا کتاب های قبلی ام، بیدار: یک راهنمای میدانی جهت آماده شوندگان خیالی.

 

جهت اطلاعات بیشتر در مورد این‌که من چه کسی هستم، چه فکر می‌کنم، و سعی می‌کنم با این پلاتفرم چکار کنم، به لینک های زیر رجوع کنید:

 

https://medium.com/@caityjohnstone/who-i-am-where-i-stand-and-what-im-trying-to-do-here-4a113e783578

 

وب سایت:

 

https://caitlinjohnstone.com

 

فیس بوک:

https://www.facebook.com/CaitlinAJohnstone/

 

تویتر:

https://twitter.com/caitoz

هرکسی (بجز نژادپرستان) اجازه دارد که هربخشی از این نوشته (یا هرچیزی‌که من نوشته ام را) بهرطریقی که دوست دارد بصورت رایگان بازانتشار کند.

 

برگردانده شده از:

American Privilege

https://caitlinjohnstone.com/2019/09/14/american-privilege/

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 21 سپتامبر 2019 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی