اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

قدرت خلق!: سرمقاله گاردین (ارگان حزب کمونیست استرالیا)/آمادور نویدی

خلق دارای قدرت میلیون‌ها انسان است که جهت رسیدن به احتیاجات و سیاست‌های خود عمل می‌کنند، و این قدرتی جهانی‌ست. این قدرت در اقدامی بی سابقه و هم‌آهنگ شده علیه … به خواندن ادامه دهید

9 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه

مارکسیسم و توسعه ماندگار: سرمقاله گاردین (ارگان حزب کمونیست استرالیا)/آمادور نویدی

این تصادفی نیست که بحران جهانی زیست محیطی کنونی در چارچوب چشم‌گیر جهانی شدن روابط اجتماع سرمایه‌داری ظهور کرده است. پس از قرن‌ها انباشت بی امان سرمایه داری، اکنون بحران … به خواندن ادامه دهید

2 دسامبر 2019 · بیان دیدگاه