اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

پوشش ظلم و حیوان صفتی: سرمقاله گاردین (ارگان حزب کمونیست استرالیا)/ آمادور نویدی

مردمان بومی استرالیا (اَب اُریجینالز) که برای حداقل ۴۰هزار سال در این قاره زندگی کرده اند، صاحب اصلی این سرزمین اند و در حفظ آن کوشیده اند… انگلیسی‌ها در سال … به خواندن ادامه دهید

16 ژانویه 2020 · بیان دیدگاه