اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

جنگ گاز در دریای مدیترانه: مایک ویتنی/ آمادور نویدی

اتحاد غیرمترقبه ترکیه و لیبی همانند یک زلزله ژئوپولیتکی‌ست که تعادل قدرت را در شرق مدیترانه و در سراتاسر خاورمیانه تغئیر می‌دهد. حرکت بی پروای ترکیه رقبای او را در … به خواندن ادامه دهید

21 فوریه 2020 · بیان دیدگاه

چرا آمریکا عراق را ترک نمی‌کند؟: پیتر کوئینگ/ آمادور نویدی

آمریکا به هیچ‌کس و هیچ کشوری- تصمیمی یا حاکمیتی، تا وقتی‌که اهدافش را برآورده نسازد، احترام نمی‌گذارد… پایگاه‌ها و حضور نظامی آمریکایی در عراق با بیش از ۵هزار پرسنل نظامی، … به خواندن ادامه دهید

11 فوریه 2020 · بیان دیدگاه