اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

جهانی شدن – مامای نظم نوین جهانی: آنا فا، گاردین- ارگان حزب کمونیست استرالیا – : آمادور نویدی

نظم نوین جهانی و جهانی شدن، درباره اعمال سلطه سرمایه داری بر سراسر جهان است. در قرن گذشته به علت بحران ها و تناقضات سرمایه داری، دوبار درگیری بزرگ در … به خواندن ادامه دهید

21 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه