اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

طرح صهیونیست برای خاورمیانه: اسرائیل شاهاک

طرح صهیونیست برای خاورمیانه ترجمه و ویرایش از عبری به انگلیسی توسط اسرائیل شاهاک   اسرائیل تئودور هرتسل (۱۹۰۴) و خاخام فیشرمن (۱۹۴۷)   تئودور هرتسل٬ بنیانگذار صهیونیسم در جلد … به خواندن ادامه دهید

21 آگوست 2014 · 6 دیدگاه