اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

محور جنون: چرا اوباما چین را تحریک می کند؟: مایکل ویتنی – آمادور نویدی

این به اصطلاح محور که  برای واشنگتن در «اولویت بالا» قرار دارد٬ به معنی آن ست که رشد بی سابقه چین باید آهسته شود و نفوذ منطقه ای او محدود … به خواندن ادامه دهید

7 جون 2015 · بیان دیدگاه

«محور آسیا» ی آمریکا، شبح چین و اتحاد استرالیا – آمریکا: وینس اسکاپاچورا/ آمادور نویدی

  «محور آسیا»ی آمریکا٬ شبح چین و اتحاد استرالیا و آمریکا نوشته: وینس اسکاپاچورا٬۱ مجله آسیا و پاسیفیک برگردان: آمادور نویدی «محور آسیا» ی اوباما در پاسخ به بازخیز قدرت چین٬ از … به خواندن ادامه دهید

17 اکتبر 2014 · بیان دیدگاه