اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

چه گونه یک گل صورتی تنها ابرقدرت جهان را شکست داد – جنگ مواد مخدر آمریکا در افغانستان نوشته: آلفرد مک کوی/ آمادور نویدی

روند بلند مدت هر چه می خواهد باشد، تریاک برای آینده قابل پیش بینی، به طور عمیق با اقتصاد روستایی، شورشیان طالبان، و دولتی فاسد که مجموع آن معمای افغان … به خواندن ادامه دهید

5 مارس 2016 · بیان دیدگاه