اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

سئوالاتی که باید از اوباما پرسیده شود: ویلیام بلوم، برگردان: آمادور نویدی

چرا آمریکا تحریم های فلج کننده مالی و ممنوعیت کمک های نظامی را علیه سوریه، کوبا ایران و دیگر کشورها حفظ می کند، ولی در مورد عربستان سعودی این کار … به خواندن ادامه دهید

16 دسامبر 2015 · بیان دیدگاه