اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

آمریکا – قطبی شدن و بشکه باروت: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

ما در دورانی زندگی می کنیم که سیستم موجود پوسیده و در حال سقوط، و نارضایتی توده ای در حال رشد ست. با این حال، یک دوره زمانی وجود دارد … به خواندن ادامه دهید

21 آگوست 2016 · بیان دیدگاه