اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

دروغ‌های تروتسکی – چه هستند، و به چه منظورند: گرویر فور/ آمادور نویدی

این واقعیت که تروتسکی دروغ گفت، آن‌چیزی را بی‌مصرف می‌کند، که من آن‌را «پاردایم ضداستالین» می‌خوانم،: نسخهٰ‌های تروتسکیستی و ضدکمونیستی جنگ سرد تاریخ شوروی. البته که تروتسکی باید دروغ می‌گفت. … به خواندن ادامه دهید

11 فوریه 2017 · بیان دیدگاه