اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

انکارکنندگان هولوکاست: ویلیام بلوم / آمادور نویدی

انکار وجود خدا آسانتر از انکار وجود برخی از نمود های خاص هولوکاست است. و حتی انکار خدا به اندازه انکار هولوکاست خطرناک نیست. در ۱۴ کشور اروپا، «انکار هولوکاست» … به خواندن ادامه دهید

19 ژانویه 2016 · بیان دیدگاه