اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

پنج رهبری که امپریالیسم غربی را از طریق دیپلماسی، ترغیب و فشار عمومی به چالش می کشند: پروفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

در زمانی که چپ سکولار منزوی است و یا (مانند سیریزای یونان، پودیموس اسپانیا و یا پنح ستاره ایتالیا در جنوب اروپا )، خودتخریب است، این پنج رهبر، وضع موجود … به خواندن ادامه دهید

19 اکتبر 2015 · بیان دیدگاه