اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

«جایزه خائن سال» برای فریب و خیانت «چپ» دروغین و ناتویی!: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

نمونه‌های زیادی از جنبش‌های چریکی سابق، رژیم‌های چپ و رهبران سیاسی وجود دارند که بر اساس وعده و وعیدهای تحولات ساختاری رادیکال، حمایت گسترده مردمی را کسب کردند، ولی از … به خواندن ادامه دهید

18 ژوئن 2017 · بیان دیدگاه
Advertisements