اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

چین: کاپیتالیست یا سوسیالیست؟: باب تریژر – آمادور نویدی

چین: کاپیتالیست یا سوسیالیست؟ نوشته: باب تریژر(Bob Treasure) برگردان: آمادور نویدی از زمانی که جمهوری خلق چین سرمایه خارجی را به داخل کشور و پشت «پرده بامبویی» دعوت کرد٬ چین … به خواندن ادامه دهید

21 آگوست 2014 · بیان دیدگاه