اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در ۳۷ «کشور قربانی» بیش از ۲۰ میلیون نفر کشته است: جیمز ای لوکاس/ آمادور نویدی

این مطالعه نشان می دهد که نیروهای نظامی آمریکا مستقیماً مسئول حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون مرگ و میر در طول جنگ های کره و ویتنام و عراق هستند. جنگ … به خواندن ادامه دهید

29 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه

استرالیا: ۷ دلیل برای بستن پایگاه آمریکایی پاین گپ: دکتر حنا میدلتون/ آمادور نویدی

استرالیا به جای یک ائتلاف نظامی، از جمله میزبانی پاین گپ، نیاز به یک سیاست خارجی مستقل و غیرمتعهد و روابط دوستانه با تمام کشورها دارد. میلیتاریزه کردن استرالیا و … به خواندن ادامه دهید

18 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه

سیر قهقرایی دستاوردهای دولت رفاه در جهان مدرن: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

اولین ضربه قاطع آنگلو – آمریکایی علیه رفرم اجتماعی، ناشی از تخریب سیستماتیک اتحاد جماهیر شوروی سابق و کشورهای متحد پیمان ورشو در شرق اروپا بود. این روند با انحلال … به خواندن ادامه دهید

12 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه

محمدعلی: فعال ضدجنگ و حقوق مدنی: استیفن لیندمن/ آمادور نویدی

در طول جنگ ویتنام از شرکت در معرفی خود به ارتش امتناع کرد، و آشکارا خود را یک معترض باوجدان خواند، معروف است که می گفت: «من هیچ جنگی با … به خواندن ادامه دهید

6 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه

افسانه فرمانروایی جهانی امپریالیسم آمریکا: جیمز پتراس/ آمادور نویدی

«روایت» فرمانروایی جهانی آمریکا بر چندین تصور غلط عمیق پایه گذاری شده است، که ظرفیت آمریکا را برای تسلط بر سیاست های جهان تحریف کرده است. فرمانروایان منطقه ای آمریکا … به خواندن ادامه دهید

1 ژوئن 2016 · بیان دیدگاه