اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

صلح بزرگ‌ترین تهدید برای آمریکاست: چو چین لینگ/آمادور نویدی

صلح بزرگ‌ترین تهدید برای آمریکاست نوشته: چو چین لینگ برگردان: آمادور نویدی بزرگ‌ترین تهدید برای آمریکا صلح است   نه چین، بل‌که صلح بزرگ‌ترین تهدید برای آمریکاست. دلیل‌ش هم این‌ست‌که … به خواندن ادامه دهید

25 آوریل 2023 · بیان دیدگاه

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۵: پرسترویکا و گلاسنوست): سایت آینده را بساز/ آمادور نویدی

  چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۵: پرسترویکا و گلاسنوست)  منبع: سایت آینده را بساز  برگردان: آمادور نویدی ممکن‌ست دلیل اصلی پایان اتحاد شوروی را هرج و مرج … به خواندن ادامه دهید

20 آوریل 2023 · بیان دیدگاه

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟ (قسمت ۴: بی‌ثباتی امپریالیستی و فشار نظامی): سایت آینده را بساز/آمادور نویدی

  چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟ (قسمت ۴: بی‌ثباتی امپریالیستی و فشار نظامی)  منبع: سایت آینده را بساز برگردان: آمادور نویدی قدرت‌های فاشیستی و دمکراتیک غربی حتی برای … به خواندن ادامه دهید

25 فوریه 2023 · بیان دیدگاه

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۳: عقب‌نشینی ایدئولوژیک و محو تدریجی اعتماد‌بنفس): سایت آینده را بساز/آمادور نویدی

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟ قسمت ۳: عقب‌نشینی ایدئولوژیک و محوتدریجی اعتماد‌بنفس منبع: سایت آینده را بساز  برگردان: آمادور نویدی   چرا دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۱: … به خواندن ادامه دهید

12 ژانویه 2023 · بیان دیدگاه

چرا دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۲: رکود اقتصادی): سایت آینده را بساز/آمادور نویدی

  چرا دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد؟ قسمت ۲: رکود اقتصادی منبع: سایت آینده را بساز برگردان: آمادور نویدی   با ترجمه این سلسله مقالات تلاش می‌شود تا با نگاهی … به خواندن ادامه دهید

4 دسامبر 2022 · 2 دیدگاه

چرا دیگر اتحاد شوروی وجود ندارد؟(قسمت ۱: دیباچه): سایت آینده را بساز/ آمادور نویدی

چرا دیگر اتحاد جماهیر شوروی وجود ندارد؟ منبع: سایت آینده را بساز برگردان: آمادور نویدی   با ترجمه این سلسله مقالات تلاش می‌شود تا با نگاهی ژرف به عوامل اقتصادی، … به خواندن ادامه دهید

31 اکتبر 2022 · 4 دیدگاه

تقدیم به چریک قهرمان ارنستو چه گوارا: آنائیس کوسادا ولیز(ماریانا)/ آمادور نویدی

تقدیم به چریک قهرمان ارنستو چه گوارا سروده: آنائیس کوسادا ولیز(ماریانا) برگردان: آمادور نویدی   به چریک قهرمان ژوئن ترا به این جهان آورد با قلبی عظیم که «فرمانده» باشی … به خواندن ادامه دهید

10 اکتبر 2022 · بیان دیدگاه

استالینیسم چیست؟!: سایت پلیت‌ستورم/ آمادور نویدی

استالینیسم چیست؟! سایت پلیت‌ستورم برگردان: آمادور نویدی   مسئله استالینیسم   فهرست: ۱. پیدایش استالینیسم ۲. استالینیسم بعنوان تئوری  ۳. استالینیسم بعنوان پراکسیس   مرسوم است که نظرات و اندیشه‌ها … به خواندن ادامه دهید

21 سپتامبر 2022 · بیان دیدگاه

حقیقت پیمان مولوتوف – ریبنتروپ: سایت پولیت‌ستورم/ آمادور نویدی

  حقیقت پیمان مولوتوف – ریبنتروپ سایت پولیت‌ستورم برگردان: آمادور نویدی حقیقت درباره معاهده بین مولوتف و ریبنتروپ پیمان مشهور بین مولوتوف و ریبنتروپ، یکی از شایع‌ترین افسانه ها در … به خواندن ادامه دهید

30 آگوست 2022 · بیان دیدگاه

جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک: سایت پولیت‌ستروم/آمادور نویدی

جهان‌بینی ماتریالیسم دیالکتیک  سایت پولیت‌ستروم برگردان: آمادور نویدی   به جهان‌بینی جهانی علمی ماتریالیسم دیالکتیک می‌گویند، واز آن‌جایی که برخاسته از دست‌آوردهای علم است، اشاعه دهنده تئوریک علوم است و … به خواندن ادامه دهید

22 آگوست 2022 · بیان دیدگاه

نه واشنگتن نه پکن به چه معناست؟: سایت: آینده را بساز/ آمادور نویدی

نه واشنگتن نه پکن به چه معناست؟ سایت: آینده را بساز   برگردان: آمادور نویدی     نه واشنگتن نه پکن   احتمالا یک تازه وارد به سیاست فکر می‌کند … به خواندن ادامه دهید

10 آگوست 2022 · بیان دیدگاه

سرشت طبقاتی فاشیسم(متن کامل): سایت پولیت‌ستروم/ برگردان: آمادور نویدی

سرشت طبقاتی فاشیسم  سایت پولیت‌ستروم  برگردان: آمادور نویدی   فهرست: ۱. چه زمانی و چگونه سرمایه‌داری به فاشیسم تبدیل می شود؟ ۲. چه تفاوت کیفی بین دوره شکل گیری فاشیسم … به خواندن ادامه دهید

16 جون 2022 · بیان دیدگاه

سرشت طبقاتی فاشیسم(۳. چگونه فاشیسم موفق می شود و ما چگونه می‌توانیم مانع از آن شویم؟): سایت پولیت‌ستروم/ آمادور نویدی

سرشت طبقاتی فاشیسم  سایت پولیت‌ستروم  برگردان: آمادور نویدی   فهرست:  ۱. چه زمانی و چگونه سرمایه‌داری به فاشیسم تبدیل می شود؟ ۲. چه تفاوت کیفی بین دوره شکل گیری فاشیسم … به خواندن ادامه دهید

16 جون 2022 · بیان دیدگاه

سرشت طبقاتی فاشیسم(۲. چه تفاوت کیفی بین فاشیزاسیون و فاشیسم وجود دارد؟ این تفاوت چگونه بوجود می‌آید؟: سایت پولیت‌ستروم/آمادور نویدی

سرشت طبقاتی فاشیسم  سایت پولیت‌ستروم  برگردان: آمادور نویدی   فهرست: ۱. چه زمانی و چگونه سرمایه‌داری به فاشیسم تبدیل می شود؟ ۲. چه تفاوت کیفی بین دوره شکل گیری فاشیسم … به خواندن ادامه دهید

1 جون 2022 · ۱ دیدگاه

سرشت طبقاتی فاشیسم(۱. چه زمانی و چگونه سرمایه‌داری به فاشیسم تبدیل می‌شود؟): سایت پولیت‌ستروم/ آمادور نویدی

سرشت طبقاتی فاشیسم  سایت پولیت‌ستروم  برگردان: آمادور نویدی   فهرست: ۱. چه زمانی و چگونه سرمایه‌داری به فاشیسم تبدیل می شود؟ ۲. چه تفاوت کیفی بین دوره شکل گیری فاشیسم … به خواندن ادامه دهید

23 مِی 2022 · بیان دیدگاه

درباره لنین و بلشویک‌ها – روسیه در سایه: هِربرت جورج وِلز/ آمادور نویدی

«من به کتاب چهارده ساله ام نگاه کرده، خاطراتم را زنده می‌کنم و لنین را با دیگر شخصیت‌هایی که تاکنون شناخته‌ام مقایسه می‌‌کنم. من در موقعیت‌های کلیدی متوجه شده ام … به خواندن ادامه دهید

5 مِی 2022 · بیان دیدگاه

درباره «انقلاب مداوم»(متن کامل): سایت پُلی‌استورم آمریکا – علیه اپورتونیسم و رویزنیسم/آمادور نویدی

درباره «انقلاب مداوم» منبع: سایت پُلی‌استورم آمریکا – علیه اپورتونیسم و رویزنیسم  برگردان: آمادور نویدی فهرست: ۱- «انقلاب مداوم» ۲- تئوری بلشویکی رُشد ۳- نتیجه گیری ۳.۱)  مسئله متحدان ۳.۲) … به خواندن ادامه دهید

14 آوریل 2022 · ۱ دیدگاه

 درباره «انقلاب مداوم (بخش ۳ و پایانی – نتیجه گیری): سایت پُلی‌استورم آمریکا/آمادور نویدی

 درباره «انقلاب مداوم (بخش ۳ و پایانی – نتیجه گیری) منبع: سایت پُلی‌استورم آمریکا – علیه اپورتونیسم و رویزنیسم برگردان: آمادور نویدی فهرست: ۱- «انقلاب مداوم» ۲- تئوری بلشویکی رُشد … به خواندن ادامه دهید

14 آوریل 2022 · بیان دیدگاه

درباره «انقلاب مداوم» (۲- تئوری بلشویکی رُشد): سایت پُلی‌استورم آمریکا – علیه اپورتونیسم و رویزنیسم/ آمادور نویدی

تئوری و پراتیک لنینیستی هیچ رابطه ای با تئوری «انقلاب مداوم» تروتسکیستی ندارد. این جزئیات از این‌جهت بویژه مهم است که حتی پس از مرگ لنین، تروتسکی، با استفاده از … به خواندن ادامه دهید

18 مارس 2022 · بیان دیدگاه

درباره «انقلاب مداوم»: سایت پُلی‌استورم آمریکا – علیه اپورتونیسم و رویزنیسم/ آمادور نویدی

مسئله فقط این نیست که تروتسکی مراحل انقلاب بورژوا- دمکراتیک و سوسیالیستی را باهم قاطی می‌کند، بلکه جهت تغییر برنامه حداقل «دولت کارگری» به  برنامه حداکثر، اصل رشد را به … به خواندن ادامه دهید

18 فوریه 2022 · بیان دیدگاه

استالین در مورد کیش شخصیت وی (از مصاحبه با ل. فیوچتوانگر)/ آمادور نویدی

ما موفق شدیم در کشورمان مشکل بزرگی را حل کنیم، که نسل‌هایی از مردم  ما قرن‌ها برای آن مبارزه کرده اند: مانند بابوویست‌ها، هبرتیست‌ها، انواع انقلابی های فرانسوی، انگلیسی و … به خواندن ادامه دهید

23 ژانویه 2022 · ۱ دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(متن کامل): ی. و. استالین/آمادور نویدی

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(متن کامل)   ی. و. استالین  برگردان: آمادور نویدی   اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال این سخن‌رانی در جلسه پلنوم مشترک کمیته مرکزی و … به خواندن ادامه دهید

14 ژانویه 2022 · بیان دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(بخش ۸ و پایانی- بازگشت به آکسلرود): ی. و. استالین/آمادور نویدی

از تروتسکیسم تا «منشویسم» و «لیبرالیسم» در مسئله اساسی انحطاط – این مسیری است که تروتسکیست‌ها در طول سه سال گذشته سیر کرده اند. تروتسکیست‌ها تغییر یافته اند. سیاست حزب … به خواندن ادامه دهید

13 ژانویه 2022 · بیان دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال( ۷- برخی از مهم‌ترین نتایج سیاست حزب در چند سال گذشته): ی. و. استالین/ آمادور نویدی

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال( ۷- برخی از مهم‌ترین نتایج سیاست حزب در چند سال گذشته) ی. و. استالین برگردان: آمادور نویدی   اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال … به خواندن ادامه دهید

2 ژانویه 2022 · 2 دیدگاه

تروتسکی در گذشته و حال(۶- از لنینیسم تا تروتسکیسم): ی. و. استالین/آمادور نویدی

خطای اصلی اپوزسیون که ورشکستگی سیاست آن‌را تعئین نمود، چیست؟ خطای اصلی اپوزسیون این‌ست‌که سعی می‌کند و هنوز هم سعی می‌کند، و به تلاش خود ادامه می‌دهد تا لنینیسم را … به خواندن ادامه دهید

17 دسامبر 2021 · 2 دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال (۵ – چگونه اپوزسیون برای کنگره «آماده می‌شود»): ی. و. استالین/ برگردان: آمادور نویدی

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال ی. و. استالین  برگردان: آمادور نویدی     اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال این سخن‌رانی در جلسه پلنوم مشترک کمیته مرکزی و کمیسیون … به خواندن ادامه دهید

11 دسامبر 2021 · 2 دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(۴- اپوزسیون و «نیروی سوم»): ی. و. استالین/ آمادور نویدی

چه اتهاماتی علیه اپوزسیون داشته ایم و هنوز هم داریم؟ أولا، اینکه اپوزسیون، بدنبال یک سیاست انشعاب‌گرایانه است، و یک چاپ‌خانه انتشاراتی ضدحزبی و غیرقانونی را سازمان‌دهی کرده است. ثانیا، … به خواندن ادامه دهید

1 دسامبر 2021 · 2 دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال (۳- لنین درباره مناظره ها و اپوزسیون بطورکلی): ی. و. استالین/آمادور نویدی

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال (۳- لنین درباره مناظره ها و اپوزسیون بطورکلی) ی. و. استالین  برگردان: آمادور نویدی   اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال   این سخن‌رانی … به خواندن ادامه دهید

17 نوامبر 2021 · 4 دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال( ۲- «برنامه» اپوزسیون): ی. و. استالین/آمادور نویدی

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(۲- «برنامه» اپوزسیون) ی. و. استالین  برگردان: آمادور نویدی   اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال این سخن‌رانی در جلسه پلنوم مشترک کمیته مرکزی و … به خواندن ادامه دهید

10 نوامبر 2021 · 6 دیدگاه

اپوزسیون تروتسکی در گذشته و حال(۱- برخی مسائل جزیی): ی. و. استالین/آمادور نویدی

گفته شده که رفیق لنین در آن «وصیّت» به کنگره پیش‌نهاد کرده است که باتوجه به « تُندخویی» استالین، باید این مسئله را درنظر گرفت و رفیق دیگری را بجای … به خواندن ادامه دهید

30 اکتبر 2021 · 12 دیدگاه

اتحاد جماهیر شوروی ۲: نیمی از جمعیت روسیه خواهان سیستم شوروی هستند: نیکوس موتتاس/آمادور نویدی

علی‌رغم امواج تبلیغات ضدکمونیستی، قدر و منزلت سوسیالیسم در بالاترین سطوح باقی می‌ماند… مردم روسیه بیش‌تر و بیش‌تر از دست‌آوردهای قابل توجه دوره سوسیالیسم قدردانی می‌کنند… نیمی از جمعیت روسیه … به خواندن ادامه دهید

16 اکتبر 2021 · بیان دیدگاه

تروتسکیسم یا لنینیسم؟(متن کامل): ی. و. استالین/آمادور نویدی

قیام اکتبر الهام‌بخش و رهبر خود را داشت، اما این شخص، لنین بود، و کس دیگری غیراز لنین نبود، همان لنینی که کمیته مرکزی هنگام تصمیم‌گیری درباره مسئله قیام قطع‌نامه … به خواندن ادامه دهید

9 اکتبر 2021 · بیان دیدگاه

تروتسکیسم یا لنینیسم؟(بخش ۳ و پایانی): ی. و. استالین/ آمادور نویدی

تروتسکی «ناامیدانه» نیاز دارد که حزب، و کادرهای آن‌را که قیام را سازمان‌دهی و رهبری کردند، بی‌اعتبار کند، تا بدین‌منظور، پس از بی‌اعتبار کردن حزب، رهسپار به بی‌اعتبار کردن لنینیسم … به خواندن ادامه دهید

4 اکتبر 2021 · ۱ دیدگاه

تروتسکیسم یا لنینیسم؟(بخش ۲) حزب و تدارک برای قیام اکتبر: ی. و. استالین/آمادور نویدی

تعجبی ندارد که می‌گویند یک دیوانه آماده بخدمت خطرناک‌تر از یک دشمن است. ضرب المثل فارسی: دیوانه ای سنگی به چاه می اندازد که صد تا عاقل نمی‌توانند آن‌را دربیاورند!… … به خواندن ادامه دهید

16 سپتامبر 2021 · ۱ دیدگاه

«سیا قبل از روس‌ها وارد افغانستان شد»: افشاگری‌های برژینسکی در مصاحبه با نوول ابزرواتور(۱۹۹۸)/آمادور نویدی

ما روس‌ها را مجبور به مداخله نکردیم، اما آگاهانه آن احتمال را که این‌کار را می‌کنند، افزایش دادیم …از چه چیزی پشیمان باشم؟ آن عملیات مخفی ایده‌ای عالی بود. نتیجه … به خواندن ادامه دهید

3 سپتامبر 2021 · بیان دیدگاه

تروتسکیسم یا لنینیسم؟(بخش۱): جی. وی. استالین/ آمادور نویدی

قیام اکتبر الهام‌بخش و رهبر خود را داشت، اما این شخص، لنین بود، و کس دیگری غیراز لنین نبود، همان لنینی که کمیته مرکزی هنگام تصمیم‌گیری درباره مسئله قیام قطع‌نامه … به خواندن ادامه دهید

31 آگوست 2021 · ۱ دیدگاه

هیروشیما دوباره هرگز!: اتحاد ملی ائتلاف ضدجنگ/آمادور نویدی

آمریکا تنها کشوری در جهان‌ست که تاکنون بمب هسته ای بر روی مردم پرتاب کرده است… بسیاری از مردم براین باورند که بمباران هیروشیما و ناکازاکی جهت پایان دادن به … به خواندن ادامه دهید

5 آگوست 2021 · بیان دیدگاه

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب(متن کامل): کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی

تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است، که در ظاهر با بکارگیری عبارات فرا انقلابی خرده بورژوازی، اما در عمل با سازش‌کاری کامل مشخص می‌شود… تروتسکیست‌ها در سال ۱۹۱۸، با … به خواندن ادامه دهید

24 ژوئیه 2021 · بیان دیدگاه

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب(قسمت سوم و پایانی): کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی

 تروتسکیست‌ها به لنین و کارهای او مراجعه می‌کنند تا نشان دهند که تروتسکی ادامه دهنده کار لنین است. تروتسکیست‌ها مخالفت لنین و استالین هستند، و همه مشاجره های ضداستالینی را … به خواندن ادامه دهید

13 ژوئیه 2021 · ۱ دیدگاه

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب(قسمت دوم) ٖتروتسکیسم بعنوان یک نیروی ضدانقلابی: کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی

پیروزی ضدانقلاب در اواخر سال‌های ۱۹۸۰، بمعنای تصدیق تئوری‌ها  و پیش‌بینی های تروتسکیست نیست.  آن‌طوری‌که تروتسکیست‌ها ادعا می‌کردند، سوسیالیسم در سال‌های ۱۹۲۰ ًسقوط ً نکرد و به سرمایه داری تبدیل … به خواندن ادامه دهید

26 جون 2021 · 2 دیدگاه

تروتسکیسم بعنوان جنبشی فرصت‌طلب(قسمت اول): کایریلوس پاپاستاورو/ آمادور نویدی

تروتسکیسم جریانی فرصت‌طلب در جنبش کارگری است، که در ظاهر با بکارگیری عبارات فرا انقلابی خرده بورژوازی، اما در عمل با سازش‌کاری کامل مشخص می‌شود… تروتسکیست‌ها در سال ۱۹۱۸، با … به خواندن ادامه دهید

11 جون 2021 · 4 دیدگاه

سیر تکاملی طبقه کارگر: مارکس و انگلس/آمادور نویدی

از  تمام طبقاتی‌که امروز رود در رو با بورژوازی می ایستند، پرولتاریا به تنهایی یک طبقه واقعا انقلابی‌ست. طبقات دیگر زوال می یابند وعاقبت در مواجهه با صنعت مدرن ناپدید … به خواندن ادامه دهید

14 مِی 2021 · ۱ دیدگاه

استعمار صهیونیستی فلسطین: کریس هجیز/ آمادور نویدی

«قطعی ترین راه جهت ریشه کن کردن حق مردم  نسبت به سرزمین خودشان، انکار پیوند تاریخی آن‌ها به آن است»… یکی ازعقاید استعمارگران صهیونیستی و اسرائیلی، انکار هویت معتبر، موثق، … به خواندن ادامه دهید

16 آوریل 2021 · بیان دیدگاه

سه تهدید بزرگ: چامسکی و پراشاد/آمادور نویدی

خطر نه برای آینده، بل‌که برای همین الان است… نابرابری مخوف اجتماعی نتیجه ضعف سیاسی نسبی سیاسی طبقه کارگر است. همین ضعف است که میلیادرها را قادر می‌سازد سیاست‌هایی را … به خواندن ادامه دهید

22 مارس 2021 · بیان دیدگاه

هوش مصنوعی، اتوماسیون و پایان سرمایه داری!؟: مارکسیست لنینیست امروز/ آمادور نویدی

تهدید واقعی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین آلات فقط جابجایی مشاغل توسط روبات ها نیست، بل‌که تحکیم قدرت کورپرات (شرکت های بزرگ) است. چالش (پیش روی) چپ ها نسبت به … به خواندن ادامه دهید

20 فوریه 2021 · بیان دیدگاه

اتحاد چین و روسیه (متن کامل): م. ک. بادراکومار/ آمادور نویدی

اتحاد چین و روسیه (متن کامل)  نوشته: م. ک. بادراکومار  برگردان: آمادور نویدی اتحاد چین و روسیه(متن کامل) dox اتحاد چین و روسیه(متن کامل) pdf در سال‌های اخیر کارزاری غربی و ظاهرا … به خواندن ادامه دهید

27 ژانویه 2021 · بیان دیدگاه

اتحاد چین و روسیه (قسمت ۳ و پایانی): م. ک. بادراکمار/ آمادور نویدی

معمولا، روسیه و چین یک سری از روش‌های نئولیبرالی را که در نظم  پساجنگ جهانی دوم تکامل یافته و اعتبار گزینشی از حقوق بشر را  بعنوان ارزشی جهانی به مداخله … به خواندن ادامه دهید

25 ژانویه 2021 · بیان دیدگاه

اتحاد چین و روسیه (قسمت ۲): م. ک. بادراکمار/آمادور نویدی

بیانیه مشترک بین روسیه و چین که در مسکو و در ۱۱ سپتامبر صادر شد، منادی فاز جدیدی در سیاست خارجی روسیه در دوران پساجنگ سرد، بویژه باتوجه به روابط … به خواندن ادامه دهید

25 دسامبر 2020 · بیان دیدگاه

اتحاد چین و روسیه(قسمت اول): م. ک. بادراکومار/آمادور نویدی

در سال‌های اخیر کارزاری غربی و ظاهرا بی‌ضرر براه افتاده تا فداکاری‌های قهرمانانه اتحاد جماهیر شوروی سابق در شکست آلمان نازی را کم اهمیت و کوچک نشان دهد. مسکو بسرعت … به خواندن ادامه دهید

24 نوامبر 2020 · بیان دیدگاه

سرمایه‌داری عامل نگون‌بختی: فینیان کانینگهام / آمادور نویدی

سیستم سرمایه‌داری رنج و آلام مردم را تا حدزیادی بدتر می‌کند، و قادر نیست با چالش‌های ناشی از بیماری‌های عفونی کنار بیاید. دشمن واقعی خودبیماری نیست- گرچه جدی‌ست. دشمن، یا … به خواندن ادامه دهید

23 اکتبر 2020 · بیان دیدگاه

بایگانی

بایگانی