اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

جنگ یک جنایت سازمان یافته است(فصل اول): سرکشکر اسمیدلی باتلر٬ برگردان: آمادور نویدی

جنگ جنایتی سازمان یافته است. همیشه بوده است… در جنگ مردم عادی با خون خود هزینه را می پردازند… ارائه دهندگان این هزینه٬ بده کاری های وحشتناکی داند. سنگ قبرهای … به خواندن ادامه دهید

30 جون 2015 · 2 دیدگاه

مسئول افزایش تنش در آسیا و پاسیفیک کیست؟: تونی کارتالوچی – آمادور نویدی

مشخص است که رشد چین دلیل آخرین جنگ جهانی نبود٬ و دلیل جنگ بعدی هم نخواهد بود. دلیل اما همان منافع خسته کننده خاصی است که تمام جنگ های جهانی … به خواندن ادامه دهید

22 جون 2015 · بیان دیدگاه

مذاکرات برای صلح یا تدارک جنگ با کلمبیا٬ ایران٬ چین٬ کوبا٬ اکراین٬ یمن و سوریه؟: پروفسور جیمز پتراس – آمادور نویدی

مذاکرات و دیپلماسی ترفند تاکتیکی منتخب واشنگتن جهت ادامه دادن به جنگ است… استراتژی جنگ از طریق مذاکرات آمریکا نتایج متفاوتی دارد. جائی که در برابر یک قدرت جهانی رو … به خواندن ادامه دهید

16 جون 2015 · بیان دیدگاه

محور جنون: چرا اوباما چین را تحریک می کند؟: مایکل ویتنی – آمادور نویدی

این به اصطلاح محور که  برای واشنگتن در «اولویت بالا» قرار دارد٬ به معنی آن ست که رشد بی سابقه چین باید آهسته شود و نفوذ منطقه ای او محدود … به خواندن ادامه دهید

7 جون 2015 · بیان دیدگاه

چگونه ناتو زیرساخت آب لیبی را عمداً نابود ساخت: نفیس مصدق احمد- آمادور نویدی

تخریب عمدی زیرساخت آب کشور لیبی٬ با علم به این انجام گرفت که مرگ و میر جمعیت نتیجه مستقیم آن است٬ و این تخریب عمدی نه فقط یک جنایت جنگی … به خواندن ادامه دهید

4 جون 2015 · بیان دیدگاه