اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

میلیون ها نفر در سراسر جهان از سیاست نئولیبرالی فرار می کنند: مایکل هادسون/ آمادور نویدی

مایکل هادسون، پروفسور محقق برجسته اقتصاد دانشگاه میسوری شهر کانزاس می گوید: «تقریباً تمام اقتصاددانان بریتانیایی اواخر قرن ۱۸ گفتند، زمانی فقر وجو دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر کوتاه تری می شوید، و هم چنین مهاجرت خواهید داشت»…آن چیزی که مسئول افزایش میزان مرگ و میر می باشد سیاست اقتصاد نئولیبرال، سیاست تجاری نئولیبرال، و پولاریزه ( قطبی) شدن و فقر بخش بزرگی از جامعه است. پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تخریب شد، میزان مرگ و میر سر به فلک کشید، طول عمر کوتاه شد، استاندارهای بهداشتی در تمام دوره یلتسین کاهش یافت، تا سرانجام رئیس جمهور پوتین آمد و مشکلات تثبیت شد. پوتین گفت که تخریب ناشی از سیاست های اقتصادی نئولیبرال، بیش تر از۲۲ میلیون نفر، تمام کشته های جنگ جهانی دوم، از جمعیت روسیه کشته است. این است آن ویرانی که قطبی شدن بوجود آورده است… استفان کوهن، کارشناس سیاست روسیه، و تعداد دیگری از سایت ها، اخطار داده اند، وقتی که سلاح های اتمی را در رومانی بگذارند، اوضاع خطرناک می شود. رئیس جمهور پوتین گفته است که این یک خط قرمز است. ما هشدار نخواهیم داد. ما ارتشی نداریم. ما می توانیم تنها از سلاح های هسته ای استفاده کنیم. بنابراین، خطر نه تنها از کاهش جمعیت داخلی، بلکه شانس وقوع یک جنگ واقعی است.

economy_and_neoliberalism_1729695

میلیون ها نفر در سراسر جهان از سیاست نئولیبرالی فرار می کنند

micheal hudson

 

نوشته: مایکل هادسون

برگردان: آمادور نویدی

اقتصاددان مایکل هادسون می گوید که سیاست نئولیبرال به شهروندان آمریکایی فشار می آورد تا مهاجرت کنند، درست به همان صورتی که باعث شد میلیون ها نفر روسیه، و کشورهای بالتیک را ترک کنند، و اکنون یونان را در جستجوی یک زندگی بهتر ترک می کنند.

https://www.youtube.com/watch?v=tfh6fk3XAQY

یک تیم تحقیقاتی از دانشکده بهداشت عمومی میلمن دانشگاه کلمبیا در نیویورک تخمین می زند که مرگ و میر ۸۷۵۰۰۰ (هشتصد و هفتاد و پنج هزار) نفر در آمریکا در سال ۲۰۰۰ را می توان به عوامل مرتبط با فقر و عدم برابری درآمد نسبت داد.

طبق آمار دولت آمریکا، ۲/۴۵ میلیون (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) نفر آمریکایی در همان سال مرده اند. زمانی که یافته های تیم تحقیق کلمبیا را با آمار دولت مقایسه می کنیم، محرومیت اجتمایی حدود ٪۳۶ درصد کل مرگ و میر سال ۲۰۰۰ را تشکیل می دهد.

مایکل هادسون، پروفسور محقق برجسته اقتصاد دانشگاه میسوری شهر کانزاس می گوید: «تقریباً تمام اقتصاددانان بریتانیایی اواخر قرن ۱۸ گفتند، زمانی فقر وجو دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر کوتاه تری می شوید، و هم چنین مهاجرت خواهید داشت».

بسیاری کشورها، مانند روسیه، کشورهای بالتیک، و اکنون یونان، به علت بدترشدن شرایط اجتماعی پس از اجرای سیاست نئولیبرالی، خروج گسترده توده ای جمعیت خود را دیده اند.

هادسون پیش بینی می کند که آمریکا دستخوش همین روند می شود، که ناشی از نتایج سخت تر عبور از مشارکت ترانس پاسیفیک، تغئیرات در امنیت اجتماعی (حقوق بیکاری)، و تغئیرات سیاسی گسترده تر به علت تصویبات قوانین آینده دیوان عالی آمریکا و کابینه ریاست جمهور بعدی است.

هادسون می گوید: «اکنون، سئوال این است، در آمریکا، که حالا به علت نتیجه این قطبی شدن (پولاریزاسیون)، طول عمر کوتاه تر، مراقبت های بهداشتی بدتر، و رژیم غذایی بدتری داریم، آمریکایی ها به کجا مهاجرت خواهند کرد؟ هنوز کسی نمی داند».

شارمین پیری یس، از اخبار واقعی ( تی آر ان ان): پس از دهه ها حملات پایدار بر برنامه های اجتماعی و نرخ بالای بیکاری مداوم، تعجبی ندارد که میزان مرگ و میر کشور افزایش یافته است یک. تیم تحقیقاتی از دانشکده می من، بهداشت عمومی دانشگاه کلمبیا در نیویورک تخمین می زند که مرگ و میر ۸۷۵۰۰۰ (هشتصد و هفتاد و پنج هزار) نفر در آمریکا در سال ۲۰۰۰ را می توان به عوامل مرتبط با فقر و نابرابری درآمد نسبت داد.

طبق آمار دولت آمریکا، ۲/۴۵ میلیون (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) نفر آمریکایی در همان سال مرده اند. زمانی که با یافته های تیم تحقیق کلمبیا مقایسه می کنیم، می توانیم محرومیت اجتماعی را حدود ٪۳۶ از مجموع مرگ و میر سال ۲۰۰۰ حساب کنیم. یک جمع گیج کننده.

مایکل هادسون از شهر نیویورک به  بحث با ما ملحق می شود. مایکل هادسون، پروفسور محقق برجسته اقتصاد دانشگاه میسوری شهر کانزاس است. آخرین کتاب او کشتن میزبان: چگونه انگل های مالی و بردگی بدهی اقتصاد جهانی  را نابود می کند.

 Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy

 

خوب، مایکل، درباره این تحقیق اخیر چه نظری دارید و درباره این مرگ و میر در این کشور به ما چه می گوید؟

هادسون: چیزی که به ما می گوید شبیه به آن چیزی است که قبلاً برای روسیه و یونان داستان سرایی شده است. و آن چیزی که مسئول افزایش میزان مرگ و میر می باشد سیاست اقتصاد نئولیبرال، سیاست تجاری نئولیبرال، و پولاریزه ( قطبی) شدن و فقر بخش بزرگی از جامعه است. پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ تخریب شد، میزان مرگ و میر سر به فلک کشید، طول عمر کوتاه شد، استاندارهای بهداشتی در تمام دوره یلتسین کاهش یافت، تا سرانجام رئیس جمهور پوتین آمد و مشکلات تثبیت شد. پوتین گفت که تخریب ناشی از سیاست های اقتصادی نئولیبرال، بیش تر از۲۲ میلیون نفر، تمام کشته های جنگ جهانی دوم، از جمعیت روسیه کشته است. این است آن ویرانی که قطبی شدن بوجود آورده است.

به همین صورت هم در یونان رخ داد. طول عمر در یونان در پنج سال گذشته کوتاه شده است. آنها بیمارتر می شوند، آنها زودتر می میرند، آنها تندرست نیستند. تقریباً تمام اقتصاددانان بریتانیایی اواخر قرن ۱۸ گفتند، « زمانی فقر وجو دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر کوتاه تری می شوید، و هم چنین مهاجرت خواهید داشت». کشورهایی که سیاست پولی سخت، یک سیاست بستانکاری دارند، مردم مهاجرت خواهند کرد. به همین دلیل بود که در آن زمان انگلستان مهاجران زیاد می گرفت. نیروی ماهر می گرفت. به این دلیل مردمی را برای کار در صنعت خود بکار می گرفت که کشورهای دیگر هنوز در سیستم پسافئودالی بودند و آنها را بیرون می راندند. روسیه مهاجرت عظیمی از نیروی کار/ کارگر ماهر به آلمان و آمریکا، به ویژه در فن آوری اطلات (آی تی) داشت. یونان خروج سنگین نیروی کار دارد. کشورهای بالتیک به علت سیاست های نئولیبرال در دهه گذشته، ۱۰درصد کاهش جمعیت داشته اند. هم چنین، مشکلات بهداشتی افزایش می یابند.

اکنون، سئوال این است، در آمریکا، که حالا به علت نتیجه این قطبی شدن (پولاریزاسیون)، طول عمر کوتاه تر، مراقبت های بهداشتی بدتر، و رژیم غذایی بدتری داریم، آمریکایی ها به کجا مهاجرت خواهند کرد؟ هنوز کسی نمی داند. به این دلیل که نمی توانند به یک زبان خارجی صحبت کنند، جایی برای آنها وجود ندارد که بروند. روس ها، یونانی ها، و اغلب اروپایی ها، همه به نوعی باید زبان انگلیسی را در مدرسه یاد بگیرند. آنها می توانند در کشورهای دیگر زندگی کنند. ولی مطمئن نیستیم که آمریکایی ها  به کجای قاره زمین خواهند رفت. هیچ کسی واقعاً نمی تواند پیش بینی کند.

و چیز شگفت انگیز، چیزی که شرایط را بدتر هم می کند، توافقنامه تجارتی ترانس پاسیفیک، و نقطه مقابل با کشورهای آتلانتیک است. خبرهایی وجود دارد که رئیس جمهور اوباما در نظر دارد تا برای توافقنامه تجارتی ترانس پاسیفیک فشار بزرگی وارد سازد، که در اصل بذل و بخشش به شرکت های بزرگ است، که از دولت ها در تصویب قانون حفاظت های محیط زیستی، در تحمیل استاندارهای بهداشتی، و از هشدار دادن درباره سیگار و مواد غذایی بد جلوگیری می نمایند. اوباما می گوید می خواهد این توافقنامه را پس از انتخابات با فشار به تصویب برساند. و نقشه این است که جمهوری خواهان نیز به نوعی با او موافقند و اوکی را داده اند، باید منتظر بمانیم و ببینیم. ممکن است دونالد ترامپ پیروز انتخابات شود و او واقعاً این کار را انجام خواهد داد. یا ممکن است هیلاری پیروز شود، که بیش تر از هر جمهوری خواهی که بتواند، به سمت راست خواهیم رفت، و کنگره را همراه سازد.

اما اجازه دهید که بگویم که ما نمی دانیم پس از انتخابات چه اتفاقی می افتد، و جمهوری خواهان نمی خواهند ریسک کنند. آنها چندین کار انجام خواهند داد. آنها نامزد جمهوری خواه اوباما را به دیوان عالی کشور تصویب می کنند. خوب، ممکن است هیلاری، یا ترامپ چیزهای بدی  پیشنهاد کنند. ممکن است آنها در این مقطع، به ویژه در کار صنعتی، با تصویب یک توافقنامه تجاری که بیکاری را در اینجا بشدت افزایش می دهد، با یکدیگر هم گام شوند، و بسیاری از کارگران متجمع شهری صنعت آمریکایی را به یک کمربند زنگ زده تبدیل سازند. و آنها نیز درباره سورپرایز اکتبر یا اوایل نوامبر صحبت می کنند. این آخرین شانسی است که اوباما دارد، تا واقعاً، جنگ با روسیه را آغاز کند.

استفان کوهن، کارشناس سیاست روسیه، و تعداد دیگری از سایت ها، اخطار داده اند، وقتی که سلاح های اتمی را در رومانی بگذارند، اوضاع خطرناک می شود. رئیس جمهور پوتین گفته است که این یک خط قرمز است. ما هشدار نخواهیم داد. ما ارتشی نداریم. ما می توانیم تنها از سلاح های هسته ای استفاده کنیم. بنابراین، خطر نه تنها از کاهش جمعیت داخلی، بلکه شانس وقوع یک جنگ واقعی است. و اوباما شرایط را مرحله به مرحله مهیا کرده است. هیلاری می گوید، و من فکر می کنم،  و تقریباً اعلام کرد که می خواهد ویکتوریا نولاند را به عنوان وزیر امور خارجه خود انتخاب کند، و نولاند همان شخصی است که فاشیست های اکراین را در جهت ترور و درگیری مسلحانه هل داد.

این روند بسیار بد به نظر می رسد. اگر می خواهید ببینید که آمریکا از نظر جمعیتی به کدام سو می رود، بهترست که نگاهی به یونان، لاتونی، روسیه، و هم چنین انگلستان بیاندازید. دکتر میلر درباره مراقبت های بهداشتی و طول عمر، مطالعاتی انجام داده، و کشف کرده است که هرچه موقعیت درآمد هر گروه در انگلستان کم تر باشد، طول عمر کوتاه تر است. حال، این برای بحث کنونی درباره امنیت اجتماعی خیلی مهم است. شما سیاست مدارانی دارید که به این دلیل که مردم طول عمر بیشتری دارند، درباره افزایش سن امنیت اجتماعی صحبت می کنند. چه کسی در آمریکا زندگی طولانی تری دارد؟ ثروتمندان طولانی تر زندگی می کنند. پولدارها زندگی طولانی تری دارند. اما اگر شما زیر ۳۰۰۰۰(سی هزار) دلار، یا حتی زیر ۵۰۰۰۰ (پنجاه هزار) دلار در سال درآمد داشته باشید، نمی توانید طولانی تر زندگی کنید.

بنابراین، ایده این است که چه گونه به مردم کم درآمد – طبقه متوسط و طبقه کارگری که زودتر می میرند، امنیت اجتماعی نپردازند، و تأمین اجتماعی را تنها به طبقات ثروتمند بدهند که طولانی تر زندگی می کنند؟ هیچ کسی بحث طول عمر و طول عمر طولانی را به امنیت اجتماعی متصل نکرد، بلکه اوباما و هیلاری سعی دارند تا سن بازنشسستگی را افزایش دهند، تا در ظاهر امنیت اجتماعی را نجات دهند. منظور هیلاری از نجات امنیت اجتماعی، اجتناب از مالیات برای طبقه پولدار با درآمدهای بالا و پرداخت پول برای امنیت اجتماعی از بودجه های عمومی است، که البته مستلزم اخذ مالیات از مردمی با درآمد بالاتر و هم چنین افراد با درآمد کم است.

درباره نویسنده:

مایکل هادسون، استاد پژوهش اقتصاد در دانشگاه میسوری، شهر کانزاس و عضو محقق انستیتوی اقتصاد لیوی دانشکده بارد در آمریکا است.

برگردانده شده از:

Millions Around the World Fleeing from Neoliberal Policy 

By Michael Hudson

http://www.informationclearinghouse.info/article44826.htm

2 دیدگاه برای “میلیون ها نفر در سراسر جهان از سیاست نئولیبرالی فرار می کنند: مایکل هادسون/ آمادور نویدی

 1. سپهر سمیعی
  10 ژوئیه 2016

  خیلی ممنون. ترجمه بسیتر خوبی است.

  • eshtrak
   10 ژوئیه 2016

   ممنون از دلگرمی سپهر گرامی. به پای شما که نمیرسم. در هر حال، موفق باشید!

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 9 ژوئیه 2016 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی