اخگر

ترجمه های آمادور نویدی – از اخگر شعله بر می خیزد!

همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی

حزب کمونیست استرالیا به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کارگران ایرانی را محکوم می‌کند. حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی که از سرکوب شدید رژیم  مذهبی رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کند.

همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی

حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی که از سرکوب شدید رژیم  مذهبی رنج می‌برند، ابراز همبستگی می‌کند.

موج اعتصاب ایران را فرا گرفته است، بطوری‌که کارگران برای ابتدایی‌ترین حقوق خود جهت پیوستن به اتحادیه های کارگری و حفظ دستمزدها و شرایط خود از دستبرد بی شرمانه (سرمایه داران) مبارزه می‌کنند.

متعاقب سوء استفاده های مالی که تحت مالکان خصوصی جدید بوقوع پیوسته، کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه نیز خواهان برگرداندن کارخانه به بخش دولتی هستند.

مقامات در پاسخ به خشم و اقدامات برحق کارگران، علی نجاتی عضو برجسته سندیکا را بازداشت و شکنجه کرده اند. هیجده نفر از رهبران اتحادیه کارگری بازداشت وتحت اذیت و آزار قرار گرفته اند.

حزب کمونیست استرالیا به شدیدترین وجه ممکن سرکوب کارگران ایرانی را محکوم می‌کند و اعضا و هواداران خود را فرا می‌خواند که برای آزادی تمام کارگران و کسب پیروزی مطالبات کارگران ایرانی جهت تأمین مشاغل، و شرایط انسانی و حق سازماندهی در اتحادیه های کارگری اقدام به همبستگی نمایند.

Communist Party of Australia, CPA

‏۱۶ دسامبر ۲۰۱۸‏، ساعت ‏۹:۳۸‏ ·

Communist Party of Australia solidarity with Iranian workers
The Communist Party of Australia stands in solidarity with Iranian workers suffering increased repression from the clerical regime in Iran. A strike wave is underway in Iran as workers struggle for their basic right to join trade unions and to protect their wages and conditions from brazen theft. Workers at the Haft Tapeh Sugar Cane complex are also demanding the return of the plant to the public sector following the abuses suffered under new private owners. Prominent trade unionists like Ali Nejati have been detained and tortured by authorities in response to the legitimate anger and action by workers. Eighteen trade union leaders have been arrested and abused.
The CPA condemns this repression in the strongest possible terms and calls on members and supporters to act in solidarity to secure the release of all prisoners and the winning of the demands of Iranian workers for secure jobs, dignified conditions and the right to organise in trade unions.

 

 

2 دیدگاه برای “همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی

 1. بازتاب: همبستگی حزب کمونیست استرالیا با کارگران ایرانی | مجله هفته

 2. حمید قربانی
  7 ژانویه 2019

  به باور من، حزبی که در شرایط کنونی جهان و بویژه جوامعی مثل ایران که تحت حاکمیت سرمایه داری ادغام شده در سرمایه داری جهانی و با دولتی فاشیستی و مذهبی است به جای فراخوان دادن کارگران به ایجاد حزب خویش – حزب کارگران آگاه، انقلابی و کمونیست و در پیش گرفتن مبارزه ای که سرانجام پیروزی انقلاب قهری کمونیستی کارگران، برای درهم شکستن دولت های فاشیستی و ارتجاعی و ایجاد دیکتاتوری پرولتاریا – شوراهای کارگران و زحمتکشان مسلح و تأمین شرایط اجتماعی لغو مالکیت خصوصی و محو جامعۀ طبقاتی و ایجاد کمونیسم، خواستار این می شود که کارگران در درون همین نظام و با همین دولت دیکتاتور صنایع خصوصی شده را، دوباره دولتی نمایند، چنین حزبی نه می تواند حزب کمونیست در هیچ جای جهان کنونی باشد. حزب کمونیست استرالیا چنین حزبی است که نه حزبیت، نه مبارزه انقلابی، نه از انقلاب قهری پرولتاریا و نه از نابودی سرمایه داری که همه می دانیم اصلاحی به نفع کارگران در آن متصور نیست، در پیام همبستگی اش به کارگران در ایران خبری نیست.
  این پیام را با نوشته ها و پیام های کارل مارکس، فردریک انگلس و لنین در رابطه با کمون پاریس و پیام به کارگران فرانسه در رابطه با پیروزی و شکست کمون پاریس با هم مقایسه کنید، آن گاه به نظر من به ماهیت غیر پرولتری و غیر کمونیستی چنین احزابی که کم هم نیستند، آگاه می شوید. در یکی از این نوشته ها- لنین – چنین می نویسد: «کمون پاریس که از طرف متحدان دیروزی خود تنها گذاشته شده بود و از جانب هیچکس پشتیبانی نمی شد به طور اجتناب ناپذیری محکوم به شکست شده بود. مجموعه بورژوازی فرانسه ، تمام مالکین ، بورس بازان، کارخانه داران، تمام دزدهای بزرگ و کوچک و تمام استثمارگران بر ضد او متحد شدند. این ائتلاف بورژوازی که از جانب بیسمارک پشتیبانی م یشد .موفق شد که دهقانان و خرده بورژواهای ناآگاه ایالات را بر ضد پرولتاریای پاریس برانگیزد و نیمی از پاریس را در حلقه آهنین محاصره درآورد.در چندین شهر بزرگ فرانسه کارگران به همین منوال برای قبضه کردن قدرت ، کمون هایی تشکیل دادند و برای کمک به پاریس تلاش کردند . ولی این تلاشها به سرعت با ناکامی مواجهه شدند.به این ترتیب پاریس که ابتدا درفش قیام پرولتری را برافراشته بود ، مجبور شد که روی پای خود بایستد و لاجرم به سقوط حتمی محکوم شود. انقلاب پیروزمند اجتماعی مستلزم دو پیش شرط میباشد :تکامل نیروهای مولده باید به سطح بالایی رسیده باشد و پرولتاریا آماده باشد. ولی در ۱۸۷۰ این دو پیش شرط موجود نبودند .سرمایه داری فرانسه هنوز رشد ناچیزی داشت و فرانسه در آن زمان یک کشور خرده بورژوایی محسوب میشد ،از طرف دیگر طبقه کارگر فاقد حزب بود، آمادگی و تعلیم درازمدت طبقه کارگر که در مجموع هنوز حتی تجسم روشنی از وظایف خود و راه حلهای آن نداشت ، موجود نبود. نه یک تشکیلات جدی سیاسی پرولتری وجود داشت و نه اتحادیه های کارگری و سازمانهای تعاونی گسترده.».
  البته باید در نظر گرفت که در زمان نوشته شدن این مقاله یعنی ۱۹۱۱ هنوز اتحادیه های کارگری که تحت حاکمیت احزاب سوسیال دموکرات و یا مستقل بودند، مثل زمان ما، زرد، بی بو و بی خاصیت نبودند و برای بهبود زندگی طبقۀ کارگر تحت نظام تلاش می کردند و به دستگاهی برای دزدان – رهبران – اتحادیه ها تبدیل نه شده بودند و احزاب سوسیال دموکرات هنوز احزاب انقلابی و تنها احزابی بودند که اکثرا در جبهه ی انقلاب اجتماعی و تلاشگر برای به پیروزی رساندنش بودند که امروزه واقعا با احزاب راست طبقه ی سرمایه دار قابل تشخیص نیستند. مثلا کارگر انگلیس با حزب سوسیالیست فرانسه و یا حزب کارگران سوسیا دموکرات آلمان را در نظر بگیرید که اولی رهبرش به «سگ پودینه روی زانوی جرج دبیلیو بوش» یکی از فاشیست های زمان ما و تحمیل کننده جنگ به خاورمیانه، معروف شد و دومی پیشقراول جنگ بر علیه لیبی و به خاک و خون کشاندن آن و سومی شریک حزب دمکرات مسیحی است که به حق و به درستی از سوی کارگران یونان به هیتلر زمان توصیف شد.
  اگر به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران به عنوان یک کشور سرمایه داری معاصر نگاهی بی اندازیم، کمبود اساسی جنبش کارگری را در این نمی بینیم که جامعه ایران هنوز رشد نکرده است و از نظر کمی کارگران، طبقه ای در اقلیت هستند و نه می توانند با تکیه بر نیروی طبقاتی خویش انقلاب اجتماعی را سازمان دهند، بلکه بر عکس با طبقه ی کارگری روبرو می شویم که اکثریت جمعیت کارکن و حتی اکثریت جمعیت ساکن در آن جامعه را تشکیل می دهد که به آمار و ارقام و مخصوصا نوشته های کارگر کمونیست و آگاهی همچون رفیق جان فشان در زندان جنایت کاران رژین اسلامی – خفه کردن یا دارو خوراندن در خواب- شاهرخ زمانی، تعداد طبقه ی کارگر با اعضای خانواده شان بالغ بر ۵۰ میلیون از حدود ۷۵ میلیون جمعیت زنده ایران در زمان نوشته های این کارگر انقلابی بود. اما، کمبور اساسی طبقه ی کارگر در ایران و البته مانند همه ی طبقه ی کارگر جهانی با وجود مبارزات انقلابی و حتی قهر آمیز( همین ماه و ۵ هفته اخیر کارگران فرانسه مشهور به جنبش جلیقه زردها که باعث وحشت مرگ طبقه ی سرمایه دار شده اند.)، در نبود سازمان انقلابی – حزب کارگران آگاه و انقلابی و کمونیست است که در پیام همبستگی باصطلاح حزب کمونیست استرالیا از چیزی که حرفی به میان نه می آید، از چنین کمبودی و فراخوان به کارگران در ایران برای موجودیت دادن به چنین حزبی است که بدون آن، کارگران مجبور به زیستن و کارکردن در جامعۀ استثماری سرمایه داری هستند که زندگی را به جهنم واقعی و نه ماموجود توصیف شده در مذهب حاکمان جامعه، تبدیل کرده است.
  به نظر من، دوستان واقعی کارگران در ایران و در شرایط کنونی افراد، جریانات، احزاب و سازمان هایی هستند و می توانند باشند که کارگران را به ایجاد چنین حزبی و به پیروزی رساندن انقلاب اجتماعی – انقلاب قهری کمونیستی فراخوان می دهند و تمامی تلاش شان را در این زمینه به کار می گیرند، مخصوصا که کارگران با شعار مرگ بر دیکتاتوری، مرگ بر بیکاری، درود بر کارگر مرگ بر ستمگر – مرگ بر سرمایه دار، نان مسکن آزادی به میدان نبرد طبقاتی قهری آمده اند.
  شما را در این رابطه به مطالعه چند اثر ازلنین و نامه ای از کارل مارکس در رابطه با کمون پاریس فراخوان می دهم و کارگران آگاه را به تلاش هرکولی برای ایجاد حزب کارگران آگاه، انقلابی – حزب مخفی و غیر علنی – حزب لنینی – در پیش گرفتن مبارزه ای که سرانجام آن، پیروزی انقلاب اجتماعی – کمونیستی قهری است! زیرا که سیستم سرمایه داری در کلیت خود و بویژه در جوامعی همچون ایران دیکر هیچ جای اصلاح به نفع کارگران ندارد. دیگر بس است، رفقای کارگر و زحمتکش زن و مرد، واقعا بس است!
  حمید قربانی – سال ۲۰۲۹ اسپاتاکوسی
  لنین و کمون پاریس ترجمه و تنظیم: احمد آزادی جو

  Click to access %D9%84%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3.pdf

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

اطلاعات

این ویودی در 6 ژانویه 2019 بدست در دسته‌بندی نشده فرستاده شده و با , , برچسب خورده.

بایگانی

بایگانی